Sinds 2001 heeft de FSFE gebruikersrechten versterkt door drempels voor softwarevrijheid af te breken. We hebben mensen en organisaties 20 jaren lang geholpen te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking.

Voor de komende twee decennia hebben we uw hulp nodig. We willen dat iedereen in staat is om hun technologie zelf te controleren. Vrije Software en haar vrijheden om te gebruiken, bestuderen, delen en verbeteren zijn de sleutel voor dat doel.

Nieuws

FSFE beantwoordt het EU-consult over patenten en standaarden

op:

Om op te komen voor een meer verlichte beleidsaanpak aangaande het managen van innovatie en kennis, heeft FSFE een antwoord ingediend [pdf] bij een EU-consult over patenten en standaarden. Dit is de nieuwste actie van FSFE in het kader van haar voortdurende werk voor het promoten van Open Standaarden.

Het consult wordt gehouden door het Directoraat-Generaal (van de Europese Commissie) voor de interne markt, industrie, ondernemerschap en SME's. Het vroeg om input uit het publiek over de interactie van standaarden en patenten. In haar antwoord legde FSFE de focus voornamelijk op de manier waardoor patenten op door computers uitgevoerde uitvindingen een negatief effect hebben op competitie en innovatie in de softwaremarkt.

We hebben ook voor het voetlicht gebracht dat de zogenaamde "eerlijke, redelijke en niet-discrimerende" ("fair, reasonable and non-discriminatory" of FRAND) licentietermen in de praktijk ernstig discrimineren tegen Vrije Software-programma's. In veel segmenten van de softwaremarkt zijn deze programma's de meest significante competitie voor aanbod van niet-vrije aard. FSFE beveelt aan standaardiseringsorganisaties in plaats daarvan het succesvolle patentlicentiebeleid van W3C en andere lichamen aan, en om restrictievrije licenties voor standaard-essentiële patenten verplicht te stellen.