SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuws

Europees Parlement komt op voor overstap naar Vrije Software

op:

Op 29 oktober 2015 heeft het Europees Parlement een rapport aangenomen (2015/2635(RSP)) dat massa-surveillance in heel Europa veroordeelt. Hoewel de focus primair ligt op juridische precedenten van databescherming, stelde het Parlement nieuwe aanbevelingen voor om zowel IT-veiligheid te verbeteren door over te stappen naar Vrije Software, alswel Vrije Software toe te voegen als verplicht selectiecriterium bij publieke IT-inkoop.

Sectie 47 van het rapport stelt specifiek:

"Is ingenomen met de tot dusver genomen maatregelen om de IT-veiligheid van het Parlement te verhogen, zoals uiteengezet in het actieplan inzake de ICT-veiligheid van het EP van DG ITEC; vraagt deze inspanningen voort te zetten en de aanbevelingen uit de resolutie volledig en spoedig ten uitvoer te leggen; vraagt een nieuwe manier van denken en indien nodig wetswijzigingen op het gebied van aanbestedingen om de IT-veiligheid van de EU-instellingen te verhogen; dringt aan op de stelselmatige vervanging van merkgebonden software door controleerbare en verifieerbare opensourcesoftware in alle EU-instellingen, op de invoering van een verplicht "open- source" selectiecriterium in alle toekomstige ICT-aanbestedingsprocedures, en op een efficiënte beschikbaarheid van versleutelingsinstrumenten."

Dit is een welkome verandering in de retoriek ten opzichte van de vorige versie van de resolutie (2013/2188(INI) Sectie 91). De nieuwe versie gebruikt sterkere taal bij het aandringen op overstappen naar Vrije Software als een manier om transparantie en veiligheid in EU IT-systemen te verbeteren. Hoewel resoluties die zijn aangenomen door het Europees Parlement niet-bindend zijn, vormt het aannemen van dit rapport een duidelijke boodschap aan de Europese Commissie om in toekomstige wetgeving voorzieningen te treffen voor Vrije Software.