Sinds 2001 heeft de FSFE gebruikersrechten versterkt door drempels voor softwarevrijheid af te breken. We hebben mensen en organisaties 20 jaren lang geholpen te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking.

Voor de komende twee decennia hebben we uw hulp nodig. We willen dat iedereen in staat is om hun technologie zelf te controleren. Vrije Software en haar vrijheden om te gebruiken, bestuderen, delen en verbeteren zijn de sleutel voor dat doel.

Nieuws

Europees Parlement komt op voor overstap naar Vrije Software

op:

Op 29 oktober 2015 heeft het Europees Parlement een rapport aangenomen (2015/2635(RSP)) dat massa-surveillance in heel Europa veroordeelt. Hoewel de focus primair ligt op juridische precedenten van databescherming, stelde het Parlement nieuwe aanbevelingen voor om zowel IT-veiligheid te verbeteren door over te stappen naar Vrije Software, alswel Vrije Software toe te voegen als verplicht selectiecriterium bij publieke IT-inkoop.

Sectie 47 van het rapport stelt specifiek:

"Is ingenomen met de tot dusver genomen maatregelen om de IT-veiligheid van het Parlement te verhogen, zoals uiteengezet in het actieplan inzake de ICT-veiligheid van het EP van DG ITEC; vraagt deze inspanningen voort te zetten en de aanbevelingen uit de resolutie volledig en spoedig ten uitvoer te leggen; vraagt een nieuwe manier van denken en indien nodig wetswijzigingen op het gebied van aanbestedingen om de IT-veiligheid van de EU-instellingen te verhogen; dringt aan op de stelselmatige vervanging van merkgebonden software door controleerbare en verifieerbare opensourcesoftware in alle EU-instellingen, op de invoering van een verplicht "open- source" selectiecriterium in alle toekomstige ICT-aanbestedingsprocedures, en op een efficiënte beschikbaarheid van versleutelingsinstrumenten."

Dit is een welkome verandering in de retoriek ten opzichte van de vorige versie van de resolutie (2013/2188(INI) Sectie 91). De nieuwe versie gebruikt sterkere taal bij het aandringen op overstappen naar Vrije Software als een manier om transparantie en veiligheid in EU IT-systemen te verbeteren. Hoewel resoluties die zijn aangenomen door het Europees Parlement niet-bindend zijn, vormt het aannemen van dit rapport een duidelijke boodschap aan de Europese Commissie om in toekomstige wetgeving voorzieningen te treffen voor Vrije Software.