SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuws

Europese Vrije Software Beleidsontmoeting 2016

op:

Brussel is traditioneel aan het eind van januari de plaats waar enthousiasten voor en ontwikkelaars van Vrije Software elkaar ontmoeten. Tijdens FOSDEM spreken honderden experts over hun geliefde project en voeren zij discussie over het verleden, het heden en de toekomst van open bron. Het is een geweldige plaats om geestverwanten te ontmoeten.

Free Software Foundation Europe en OpenForum Europe organiseerden op de middag voor aanvang van de conferentie een ontmoeting tussen vertegenwoordigers van allerlei actiegroepen die gerelateerd zijn aan Vrije Software. Er waren 19 organisaties aanwezig. Het doel van de bijeenkomst was om te leren van elkaars activiteiten, in het bijzonder op acties die verband hoden met openbaar beleid.

Het was geweldig dat Julia Reda, lid van het Europees Parlement, aanwezig was op onze bijeenkomst. Ze sprak over het initiatief van het Parlement om aan de Commissie te vragen om een initiatief te nemen ter verbetering van de kwaliteitscontrolepraktijken rond essentiële Vrije en open Software die in gebruik is in essentiële infrastructuren (FOSSA) en over de steun voor Vrije Software zoals gesteld is in het rapport van het Parlement over het initiatief voor de digitale interne markt van de Commissie. In dit rapport:

Pierre Damas, een vertegenwoordiger van de IT-afdeling van de Europese Commissie presenteerde de open bron- software-strategie van de Commissie, en demonstreerde het belang dat Vrije Software heeft voor de IT-infrastructuur van de Commissie en de toewijding van de Commissie aan het gebruik van open bron-software als basis voor alle software-ontwikkeling die de potentie heeft om elders te worden hergebruikt.

Elk van de aanwezige organisaties hield een korte presentatie over de aard van de organisatie en haar belangrijkste campagnes die verband houden met het openbaar beleid. De belangrijkste beleidskwesties die naar voren kwamen waren het gebrek aan mogelijkheden voor Vrije Software in publieke aanbestedingsprocedures, vooral als gevolg van het lock-in-effect en het gebruik van niet-open standaarden en gesloten formaten en de voortdurende druk van grote leveranciers van onvrije software op politici om beslissingen in het voordeel van het gebruik van open bron-software binnen overheden terug te draaien. Veel organisaties zijn ook geïnteresseerd in het werken aan de vraag of software waarvan de ontwikkeling is betaald door de belastingbetalers in principe beschikbaar zou moeten worden gesteld onder een open bron/Vrije Software-licentie die iedereen het recht geeft om het voor ieder doel te gebruiken, te bestuderen hoe het werkt, het te delen met anderen en het te verbeteren.

We hebben afgesproken dat we moeten blijven werken aan de doelen die we delen en informatie met elkaar moeten blijven uitwisselen. Daartoe zullen we een e-maillijst opstarten om erder te gaan met de discussies tussen de deelnemers en andere groepen die werken aan open bron beleidskwesties in Europa. Om deze samenwerking in stand te houden zijn we vastbesloten om van de pre-FOSDEM bijeenkomst een traditie te maken, zodat Vrije Software-groepen elkaar kunnen ontmoeten en visies en ideeën kunnen uitwisselen.