SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuws

Nieuw Europees interoperabiliteitsraamwerk roept publieke sector op om bij te dragen aan Vrije Software

op:
Geschreven door 

Het herziene "nieuwe" Europese interoperabiliteitsraamwerk ('European Interoperability Framework', 'EIF') dat op 23 maart 2017 is aangenomen door de Europese Commissie biedt specifieke richtlijnen over hoe interoperabele digitale publieke diensten kunnen worden opgezet. Ook biedt het overheden concrete aanbevelingen over hoe ze de interoperabiliteit van elektronische diensten kunnen verbeteren.

De FSFE nam deel aan de publieke consultatieronde over de werkversie van de herziene EIF (gepubliceerd in 2016). De "nieuwe" EIF bevat belangrijke verbeteringen in overeenstemming met onze antwoorden en in contrast met de werkversie en de vorige EIF v.2. Toch heeft de Europese Commissie (EC) onvoldoende antwoord op het risico dat een FRAND-gebaseerd standaardisatiebeleid vormt voor Vrije Software.

Overeenkomstig met onze antwoorden op de publieke consultatie bevat de nieuwe EIF het principe 'openheid' dat afwezig was in de werkversie. Verder vereist het principe 'openheid' volgens de nieuwe EIF van overheden dat zij actief overwegen om Vrije Software te gebruiken bij het bieden van publieke diensten:

Aanbeveling 3: Stel een eerlijk speelveld zeker voor open bron software en demonstreer actieve en eerlijke overweging van het gebruik van open bron software, waarbij rekening wordt gehouden met de totale kosten van de oplossing voor de eigenaren.

Verder zou volgens de nieuwe EIF overheden niet alleen Vrije Software moeten gebruiken maar "wanneer mogelijk ook deelnemen aan de betreffende ontwikkelaarsgemeenschappen". Vrije Software wordt ook genoemd als "het onderliggende EIF-principe van hergebruik mogelijk makende". Dit is een belangrijke verbetering in vergelijking met zowel de eerdere EIF v.2 (gepubliceerd in 2010) en de werkversie die openstond voor publieke consultatie. De behoefte aan meer Vrije Software bij het aanbieden van elektronische diensten is ook tot uitdrukking gebracht door een meerderheid van de burgers die reageerden op de publieke consultatie en het is plausibel om te verwachten dat de EC de wensen van de EU-burgers toevoegt aan de nieuwe EIF.

Licentiebeleid van zogenaamde "open specificaties" (de alternatieve term die de EC gebruikt voor Open Standaarden zijn ook ten goede herzien. De EIF v.2 baseerde haar bijbehorende licentiemodel op wat zij beschreef als "eerlijk, redelijk en niet-discriminerend" ("fair, reasonable and non-discriminatory", "FRAND)") of licentievrije termen, ondanks dat FRAND standaarden de implementatie in Vrije Software niet toestaat.

De nieuwe EIF heeft een lichte voorkeur voor de licentievrije termen als het gaat om licenties voor "open specificaties", hetgeen een verbetering is ten opzichte van de vorige versie.

Toch negeert de nieuwe EIF het feit dat "licentievrij" geen sub-term is van FRAND. Ook geeft de manier waarop de nieuwe EIF is geschreven een voorkeur voor FRAND-termen maar dan zonder licenties. Dit is extreem problematisch omdat de effecten van FRAND niet alleen afkomstig zijn van licentie-gerelateerde criteria maar ook van verschillende andere beperkingen waardoor FRAND incompatibel is met Vrije Software.

Helaas kan de manier waarop de nieuwe EIF haar licentiebeleid op open specificaties baseert nog steeds voorkomen dat Vrije Software-projecten hun diensten kunnen aanbieden aan de publieke sector.