Nieuws

Algemene Vergadering 2017: nieuwe leden, nieuwe rollen en nieuwe richtingen

op:
Geschreven door 

De leden van de Free Software Foundation Europe zijn op 15 oktober bijeengekomen in Edinburgh (Schotland) voor de jaarlijkse Algemene Vergadering. Deze jaarlijkse bijeenkomst wordt georganiseerd om te discussiëren over strategieën voor het komende jaar en de algemene koers voor de organisatie te bepalen. Er zijn gedragsregels aangenomen, Patrick Ohnewein is gekozen als nieuwe penningmeester en er zijn zes nieuwe leden bijgekomen.

Na jaren van toegewijde arbeid legde Reinhard Müller zijn rol als FSFE's penningmeester neer. De organisatie bedankte hem voor zijn langdurende bijdragen aan de FSFE en is blij met zijn voortgaande steun als gewaardeerd lid van FSFE's financiële team. De rol van penningmeester is overgenomen door Patrick Ohnewein die hiervoor gekozen is voor de periode 2017-2019. FSFE's huidige voorzitter Matthias Kirschner en vice-voorzitter Heiki Lõhmus zijn beiden herkozen in hun rollen voor de periode 2017-2019.

Algemene Vergadering 2017

Van links naar rechts: Nikos Roussos, Mirko Böhm, Reinhard Müller, Heiki Löhmus, Polina Malaja, Max Mehl, Matthias Kirschner, Amandine "Cryptie", Björn Schiessle, Jonas Öberg, Patrick Ohnewein. Albert Dengg staat niet op de foto maar nam wel deel aan de bijeenkomst.

De Algemene Vergadering nam ook enkele belangrijke beslissingen over de toekomst van de FSFE. U kunt de volledige officiële notulen en een samenvatting van de aangenomen voorstellen online lezen.

Over richtingen:

Over structuur

Voorafgaand aan de vergadering zijn verschillende voorstellen ontvangen en bediscussieerd. Over twee daarvan waren de leden het eens en dus zijn ze aangenomen. De voorstellen geven de directie de opdracht om de noodzakelijke voorstellen voor te bereiden voor een verandering van de statuten ten behoeve van een hervorming van de structuur van de organisatie. Men is overeengekomen om voor te bereiden dat de statuten veranderd worden om de zetels voor de Fellowshipvertegenwoordigers te verwijderen. Deze zetels voor de Fellowshipvertegenwoordigers zijn geïntroduceerd om FSFE's duurzame donoren toegang te verschaffen tot de Algemene Vergadering. Maar in plaats daarvan willen we meer actieve vrijwilligers deel laten uitmaken van FSFE's Algemene Vergadering. Dit betekent dat de Fellowship-zetels impliciet worden vervangen door een structuur en door procedures ten gunste van een bredere basis van actieve leden en dat er een scheiding is tussen lidmaatschap en bestuursorganen (inclusief raad van bestuur of het vergroten van de uitvoerende raad, of vergelijkbaar). De exacte details van deze veranderingen zouden door de leden moeten worden voorbereid en aangenomen op de algemene vergadering van 2018.

Over lidmaatschap:

Twaalf van de 28 leden namen deel aan de vergadering van 2017. Elf leden waren afwezig maar waren vertegenwoordigd doordat zij hun stemmen gedelegeerd hadden.