SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuws

EU Auteursrechtherziening: De FSFE sluit zich aan bij meer dan tachtig organisaties om de EU-lidstaten te vragen om het schadelijke Artikel 13 te verwerpen.

op:
Geschreven door Polina Malaja

De EU mede-wetgevers discussiëren op dit moment over een nieuw auteursrechtvoorstel. Een deel van dit voorstel is Artikel 13, dat onze mogelijkheid om met elkaar online samen te werken kan belemmeren omdat het nieuwe verplichtingen om mensen in de gaten te houden en de installatie van willekeurige uploadfilters aan iedere dienstverlener op het gebied van hosten en delen van code oplegt. Free Software Foundation Europe (FSFE) verheft vandaag haar stem om het delen van code te redden en ondertekent samen met tachtig andere organisaties een open brief aan de Raad van de EU.

De ontwikkeling van Vrije Software is voor het samen bouwen van software vaak afhankelijk van hostingplatforms. Op dit moment vindt de EU auteursrechtherziening plaats. Artikel 13 zou echter onze mogelijkheid om online met elkaar samen te werken belemmeren door het in verband met mogelijke overtredingen van auteursrecht opleggen van nieuwe verplichtingen in de vorm van willekeurige uploadfilters aan iedere leverancier die code host en deelt. Daarbij legt het voorgestelde Artikel 13 het actief in de gaten houden en zoeken naar mogelijke overtredingen van auteursrecht aan online platforms op. Er zijn echter geen filtertechnologieën bekend die accuraat en betrouwbaar identificeren of Vrije Software wordt gedeeld in overeenstemming met haar termen en voorwaarden. Dit betekent dat zo'n Artikel 13 als op dit moment voorgesteld in de Raad van de Europese Unie (EU Raad) de mogelijkheid van software-ontwikkelaars om te delen en samen te werken bij de ontwikkeling van broncode zou worden beperkt.

Samen met meer dan tachtig organisaties roept de Free Software Foundation Europe de EU-lidstaten op om het gevaar te erkennen dat Artikel 13 van het huidige voorstel voor de EU Auteursrechtrichtlijn vormt voor fundamentele rechten en vrijheden, onze economie, ons onderwijs, onze innovatie en onze cultuur. In antwoord op de uitdagingen die Artikel 13 vormt voor Vrije Software heeft de FSFE samen met Open Forum Europe Save Code Share gelanceerd en een witboek gepubliceerd om uit te leggen hoe Artikel 13 een gevaar vormt voor onze mogelijkheid om software online te bouwen en te delen. Daarnaast vragen we aan personen, organisaties en bedrijven om onze open brief, die gericht is aan de EU-wetgevers, te ondertekenen om de schadelijke gevolgen van Artikel 13 voor software waarmee gezamenlijk ontwikkeld wordt en Vrije Software te voorkomen.

Steun ons vandaag zodat we de stem van Vrije Software-ontwikkelaars in dit beleidsproces kunnen laten klinken.

Achtergrond van het beleid

In januari 2018 zal er gestemd worden over deze belangrijke inspanning van het parlement aangaande auteursrechtherziening, geleid door het Comité Juridische Zaken (JURI). Toch hebben verschillende andere parlementscomités hun mening over deze zaak geuit. Het meest recent gebeurde dat door de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement (LIBE): zij stelt voor om de schadelijkste delen van Artikel 13 te verwijderen. Dit betekent:

Als gevolg hiervan heeft de mening van LIBE de juiste richting: zekerstellen dat geen enkele inhoud, waaronder broncode, offline wordt gehaald vanwege 'mogelijke' overtredingen van auteursrecht, zoals bepaald door willekeurige filters. Hoewel LIBE's stem het schadelijke Artikel 13 niet in zijn geheel verwerpt, is dit toch een duidelijke boodschap aan de rest van het Europees Parlement: er is geen plaats voor schadelijke codefilters als het gaat om het online delen van Vrije Software.

Hoewel de belangrijkste onderhandelingspositie van het Europees Parlement ten aanzien van de EU auteursrechtrichtlijn nog moet komen lijkt de mede-wetgevende Raad van de EU, bestaande uit vertegenwoordigers van de EU-lidstaten, toch een geheel afwijkende richting op te gaan, zoals blijkt uit hun herziene compromisvoorstel van het voorzitterschap over Artikel 13. Het compromisvoorstel van de Raad van de EU versterkt het willekeurig verwijderen van online gehoste werken.

Het voorstel van de Raad van de EU versterkt in het bijzonder het voorstel van de Europese Commissie om online platforms, zoals platforms voor het delen van code, te verplichten om te voorkomen dat welke overtreding van auteursrecht dan ook plaats heeft op hun platforms. Het stelt expliciet het verwijderen en blokkeren van welke inhoud dan ook, inclusief uploads van code, verplicht zodra het platform wordt ingelicht over een mogelijke overtreding, zonder dat er een betekenisvol mechanisme bestaat waarop gebruikers die beslissing kunnen aanvechten. Verder stelt het een platform expliciet verantwoordelijk voor het zekerstellen dat dezelfde inhoud niet ergens op hetzelfde platform beschikbaar is, inclusief bijvoorbeeld alle andere projecten die dezelfde broncode in hun software hebben ingevoegd. Als gevolg hiervan kan iedere codebron of project op ieder moment worden uitgeschakeld of offline worden gehaald.

De tekst van de Raad van de EU is zelfs nog inconsistenter in haar voorstellen. Platforms zijn niet alleen verplicht om inhoud vooraf te blokkeren, maar moeten ook zekerstellen dat de "vooraf geblokkeerde inhoud" publiek beschikbaar komt zodat de relevante rechthebbenden "hun rechten ten aanzien van de overtreden werken kunnen afdwingen". Het voorstel eist tegelijkertijd het vooraf blokkeren van inhoud bij het uploaden en het publiek beschikbaar maken, om zo het aantal mogelijke overtredingen van auteursrecht uit te breiden zodat rechthebbenden daar achteraan kunnen gaan. Alleen dan kunnen platforms niet aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen van hun gebruikers, terwijl ze tegelijkertijd wederzijds exclusieve handelingen van het vragen. Als gevolg hiervan introduceert het compromisvoorstel van de Raad van de EU meer juridische onzekerheid voor online platforms en hun gebruikers als het gaat om online delen van werken, inclusief software.

Word nu alstublieft supporter van de FSFE en maak ons werk mogelijk!