SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuws

Hoe Spaanse overheden software hergebruiken - een interview met Elena Muñoz Salinero over beste praktijken

op:
Geschreven door 

Het Technology Transfer Centre (CTT) is een initiatief van de Spaanse overheid met als doel het delen en hergebruiken van software en diensten tussen overheidsdiensten te vergemakkelijken. Om licht te werpen op deze beste praktijk, hebben we een interview afgenomen met Elena Muñoz Salinero, hoofd van CTT, om haar te vragen naar de juridische, politieke en technologische achtergrond van het CTT.

In een eerste interview van een reeks met betrekking tot onze Publiek Geld? Publieke Code!-campagne hebben we Elena Muñoz Salinero gevraagd. Zij is Hoofd van het gebied Telematicasystemen bij de secretaris-generaal van de digitale administratie van het ministerie van Financiën en Openbare Functie van Spanje. In deze rol leidt ze het Technology Transfer Centre van de Spaanse overheid, dat tot doel heeft het hergebruik van software-oplossingen tussen overheidsdiensten te bevorderen door code te publiceren onder Vrije Softwarelicenties. Lees over de juridische en technische achtergrond van de CTT en over de verplichtingen voor de Spaanse overheid om Vrije Software te gebruiken en hergebruiken, over licentievragen en hoe andere overheden en gebruikers zelfs buiten Spanje hiervan kunnen profiteren.

Afbeelding van Elena Muñoz Salinero

Elena Muñoz is afgestudeerd in Telecommunications Engineering aan de Polytechnische Universiteit van Madrid en trad in 2003 toe tot de General State Administration. Nu is ze hoofd van Telematics Systems Area bij de secretaris-generaal van Digitale Overheid bij het ministerie van Financiën en Publieke Functie van Spanje. Sinds 2007 heeft ze onder meer gewerkt op het gebied van hergebruik van applicaties en diensten van overheidsdiensten en leidt zij het initiatief van het Technology Transfer Centre van de Spaanse overheid.

FSFE: U leidt het Technology Transfer Center (CTT) van de Spaanse regering, wiens doel is om het hergebruik van software-oplossingen tussen overheden te vergroten. Kunt u in het kort uitleggen wat de juridische en politieke achtergrond van de CTT is en wat u precies doet om dit doel te bereiken?

Zoals u al zei, publiceert het Technology Transfer Center ("CTT") een pakketbron met softwareoplossingen van Spaanse overheidsdiensten (lokaal, regionaal en nationaal niveau). Het maakt ook de gezamenlijke ontwikkeling van informatietechnologieprogramma's voor e-government mogelijk in de CTT-Forge, nu geïntegreerd in GitHub.

De oorsprong van de CTT gaat terug tot 2007, als het antwoord op het juridische mandaat ingesteld bij artikel 46 van de 11/2007 Wet voor elektronische toegang van de burger tot openbare diensten. In die tijd was al voorzien dat het alleen mogelijk was om elektronische openbare diensten op alle administratieniveaus op een efficiënte manier aan te bieden als overheden hun vooruitgang op dit gebied konden delen. De vereisten voor hergebruik zijn uitgebreid in ons nationale interoperabiliteitskader.

En tot slot, in 2016, zijn nieuwe vereisten van kracht geworden (en toegenomen) in artikelen 157 en 158 van de nieuwe wet 40/2015 van wettelijke regeling van publiek sector, de basiswet voor de hele Spaanse publieke sector die definieert hoe overheidsdiensten zouden moeten werken. Zoals u kunt zien is het delen en hergebruiken van het concept van ICT in Spanje een fundamentele basis.

FSFE: Biedt CTT alleen Vrije Software-oplossingen, in de zin van code die is gepubliceerd onder een Vrije Software of een Open Bron-licentie? Zo ja, weet u wat de meest favoriete softwarelicentie is die wordt gebruikt door Spaanse overheden?

Vanaf het begin dachten we dat 'delen en hergebruiken' een breder concept is dan "Vrije Software". Wij brengen dit concept ook altijd in verband met het hergebruik van diensten, die tegenwoordig 'cloud services' worden genoemd.

In de CTT vindt u veel verschillende soorten herbruikbare oplossingen: applicaties, gemeenschappelijke diensten, semantische activa, enz. Zelfs de applicaties kunnen volledig open bron zijn, alleen 'open source' voor overheden of alleen voor gebruik in de publieke sector. Het is een beslissing van de leverancier.

Onze algemene aanbeveling en voorkeurslicentie is de EUPL (European Union Public Licence). Natuurlijk accepteren we welke andere open bron-licentie dan ook.

FSFE: Host u in het Technology Transfer Center zelf de code van de software of beheert u voornamelijk een soort database met beschikbare oplossingen en stuurt u dan bezoekers naar het code hostende platform van het andere project?

In dit geval is het antwoord 'beide'. Wij zijn een 'soort database' met beschikbare oplossingen maar u kunt kiezen tussen hosting van de code in de CTT, hosting in de CTT-forge (in GitHub) of het hosten op een ander platform. We zijn erg flexibel.

"Het hoofdconcept is dat overheden de door henzelf ontwikkelde toepassingen zouden moeten delen als een andere overheid daarom vraagt."

FSFE: Is het voor een overheid verplicht CTT te overwegen en een herbruikbare gratis software-oplossing te bevoordelen ten opzichte van andere oplossingen, waaronder nog goedkopere opties voor bedrijfseigen software? Hoe wordt de verplichting in de praktijk geïmplementeerd?

Het belangrijkste concept is dat overheden hun zelf ontwikkelde applicaties moeten delen als een andere overheid hierom vraagt. Natuurlijk moeten ze de intellectuele rechten hebben om dat te doen.

De nieuwe wet zegt ook dat, alvorens iets nieuws te ontwikkelen, overheden moeten controleren of er een vergelijkbare toepassing of service in de CTT aanwezig is. En in dat geval moeten ze het hergebruiken.

Als u echter kunt rechtvaardigen dat er een goedkopere optie voor uw organisatie is door gebruik te maken van een andere oplossing (open bron of propriëtair) dan kan men daarmee doorgaan.

FSFE: Helpt u ook pro-actief andere overheden of als ze u vragen om een passende oplossing voor hen te vinden? Of moeten ze zelf een oplossing vinden? Bieden jullie enige vorm van hulp?

Elke oplossing is verantwoordelijk voor het aanbieden van zijn eigen ondersteuning maar het is niet verplicht. Ze dragen het gratis bij, dus het is aan hen of we ondersteuning bieden of niet. Ons ministerie is inderdaad een van de grootste leveranciers van herbruikbare oplossingen voor andere overheden. We bieden veel open bron-applicaties en veel clouddiensten voor alle overheden. We proberen aan de belangrijkste behoeften voor het aanbieden van e-overheidsdiensten te voldoen. In deze gevallen bieden we ondersteuning voor iedereen die deze probeert te gebruiken.

FSFE: Hoe zit het met software die nog steeds wordt ontwikkeld door Spaanse overheden of die ontwikkeld is maar misschien nog geen Vrije Software is? Helpt u deze overheden om hun software te bevrijden en ze in uw pakketbron te plaatsen? Bieden jullie juridische of maatschappelijke hulp?

We helpen overheden om hun software op verschillende manieren te bevrijden. Voor hen hebben we een zeer interessante gids ontwikkeld: Asset Reuse - Gids voor assetpublicatie en -licenties. De CTT biedt ook een ondersteunende dienst waar u vragen kunt stellen over het proces, hoe u de licentie kunt kiezen, enzovoort. En natuurlijk zijn wij intensieve gebruikers van de ondersteuning van de Europese Commissie met betrekking tot EUPL zoals beschikbaar in JOINUP.

FSFE: Tijdens de conferentie 'Delen en hergebruiken' van vorig jaar won Spanje vier prijzen in drie categorieën voor vier verschillende Vrije Software-oplossingen. Denkt u dat Vrije Software een belangrijk of groeiend onderwerp binnen de Spaanse overheidscultuur is?

Deze prijzen zijn slechts het bewijs van en de erkenning voor alle inspanningen die al vele jaren in Spanje zijn uitgevoerd. Vrije Software is niet alleen een groeiend onderwerp in de Spaanse overheidscultuur maar ook ieen geconsolideerd feit.

FSFE: Hoe is de algemene acceptatie van en feedback op CTT binnen Spaanse overheden?

De feedback is in alle opzichten zeer positief. Er zijn veel providers en veel hergebruikers.

"Er is nog steeds een grote culturele verandering nodig. Onthoudt dat in de toekomst ontwikkelde software herbruikbaar zou moeten zijn"

De algemene klacht is echter de diversiteit van open bron-licenties. Als we alleen een extreem beperkte set zouden hebben dan zou de analyse van het vrijmaken van de software veel eenvoudiger zijn en veel meer leveranciers zouden hun oplossingen willen bevrijden als ze alle garanties zouden hebben.

Het andere nadeel is dat hergebruik van software niet eenvoudig is. Hoe groter het product des te moeilijker het is om het opnieuw te gebruiken. Alle door overheden (en door alle grote bedrijven) geproduceerde producten zijn erg aangepast aan de specifieke kenmerken en het gedrag van die organisatie. In in het algemeen zijn ze niet zo ontwikkeld dat anderen het kunnen hergebruiken. Er is altijd enige (en soms veel) inspanning nodig om het aan de nieuwe omgeving aan te passen.

Er is nog steeds een grote culturele verandering nodig. Nieuw ontwikkelde software zou in de toekomst herbruikbaar moeten zijn.

FSFE: Zou het voor een overheid buiten Spanje mogelijk zijn om hulp te vinden bij uw dienst of er software-oplossingen aan toe te voegen?

Elke Spaanse en niet-Spaanse overheid kan een gebruiker van en een bijdrager aan een van onze open bron-oplossingen zijn. We bieden echter alleen ondersteuning aan Spaanse overheden en voegen alleen van hen afkomstige oplossingen toe.

FSFE: Is er een manier voor onze lezers die niet werken in een Spaanse overheid om te helpen en bij te dragen aan de CTT-pakketbron of de aangeboden software-oplossingen?

Ja natuurlijk. Veel van de oplossingen zijn al in GitHub waar u kunt helpen en een bijdrage kunt leveren zoals bik welke andere dan ook. Bovendien werken sommige open bron-oplossingen als een gevestigde open bron-gemeenschap waar iedereen een bijdrage kan leveren.

Interviewer: Erik Albers

Met onze Publiek Geld? Publieke Code!-campagne eist de FSFE dat publiek gefinancierde software die is ontwikkeld voor de publieke sector openbaar wordt gemaakt onder een vrije en open bron softwarelicentie. Om onze roeping en de voordelen ervan beter te begrijpen, voeren we een reeks interviews waarin goede voorbeelden en use-cases worden uitgelicht als beste praktijken. Onze interviewpartners zijn beleidsmakers en beslissers, autoriteiten en ontwikkelaars die op de een of andere manier al openbare code implementeren.