Nieuws

"Ga vandaag voor open, er is geen excuus om het niet te doen" - interview met Timo Aarnio, GIS-expert bij National Land Survey Finland

op:
Geschreven door  en Alexandra Busch

Oskari is een Vrije Software-platform voor het browsen, delen en analyseren van geografische informatie uit gedistribueerde data-bronnen. De ontwikkeling ervan wordt gecoördineerd door het National Land Survey van Finland en wordt georganiseerd via het Oskari-netwerk met meer dan 38 organisaties uit de private en publieke sector. Oskari ontving de tweede prijs in de internationale categorie van de Sharing and Reuse Awards Contest 2017 van de Europese Commissie. Ze gaat op dit moment door de incubatiefase om een officieel Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) Project te worden. Om licht te laten schijnen op beste praktijken ten aanzien van Vrije Software die met publieke middelen zijn gefinancierd hebben we een interview gehouden met Timo Aarnio, GIS-expert bij de afdeling SDI-diensten van het National Land Survey van Finland.

FSFE: Kunt u in het kort uitleggen wat “Oskari” is?

Timo Aarnio: Oskari is een open bron web cartografisch applicatieplatform. Het kan worden gebruikt om diensten op te zetten die voordeel hebben van een cartografisch component of deze vereisen. Oskari is ontworpen om te worden gebruikt als deel van ruimtelijke data-infrastructuur zodat data niet wordt opgeslagen in de Oskari instance maar in plaats daarvan on-the-fly van verschillende API's gehaald word.

Afbeelding van Timo Aarnio

Timo Aarnio werkt als GIS-expert bij het National Land Survey van Finlands departement SDI-diensten. Met een achtergrond in IT-beheer heeft Timo veel ervaring met open bron-software, met name aan de server-kant. Bij NLSFI heeft hij gewerkt als eigenaar van het product Oskari open bron software met een focus op analyse en thematische kaartfuncties en als expert in de INSPIRE-implementatie met OGC-compliante diensten. Timo's grootste interesses zijn agile ontwikkeling, gebruikersgecentreerd ontwerp en web-applicaties.

Wie is de belangrijkste doelgroep voor Oskari? Overheden?

Overheden zijn zeker een doelgroep maar zij zijn niet de enige. Wat we graag meer zouden zien in de Oskari-gemeenschap is dat bedrijven aan Oskari gerelateerde diensten en training bieden. De meeste organisaties in de publieke sector beschikken niet over de noodzakelijke know-how of beschikbare hulpbronnen om dit type platformproduct op te zetten. Bedrijven kunnen natuurlijk voordeel halen door winst te genereren maar anderen halen voordeel van het nut van representatie van een dataset door kaarten. Dit is het geval in een overvloed aan gebruikscasussen: voor het doel van plannen, ruimtelijke analyse of gewoon voor het tonen van locaties van kantoren met geïntegreerde routes, etc.

Wat was het oorspronkelijke idee achter het creëren van Oskari?

Het idee voor Oskari is ontstaan toen er een nieuw geoportaal voor Finland werd gepland. Commerciële oplossingen boden niet genoeg functionaliteiten om in de behoeften van het National Land Survey van Finland te voorzien dus besloten we om nieuwe software te ontwikkelen met zoveel mogelijk gebruik van bestaande open bron oplossingen. Er was ook een wens om nieuwe ontwikkelmethoden te gebruiken, zoals Agile en Scrum.

Hoe haalde de ontwikkeling van Oskari voordeel van bestaande open bron oplossingen of van samenwerking met andere projecten?

We hebben voor Oskari van zoveel mogelijk beschikbare bibliotheken en stukjes software gebruik gemaakt. We gebruiken bijvoorbeeld GeoTools, GeoServer, OpenLayers, PostgreSQL/PostGIS en Redis. Verder is onze gehele 'productielijn' gebaseerd op Vrije en Open Bron Software-gereedschappen en draaien onze productieservers ook allemaal op Linux. We hebben ook contact gehad met vergelijkbare projecten en probeerden manieren te vinden om samen te werken.

Onze gehele 'productielijn' is gebaseerd op Vrije en Open Bron Software gereedschappen en onze productieservers draaien ook allemaal op Linux.

Was er tot nu toe positieve feedback van Finse overheden? Vinden zij dat de nieuwe software goed past bij hun behoeften?

Ik denk dat de meeste feedback positief is geweest maar ik ben wel bevooroordeeld. Als iemand de software niet bruikbaar vind dan denk ik niet dat men feedback stuurt maar gewoon verder zoekt naar andere software. Maar omdat veel organisaties Oskari gebruiken om in verschillende behoeften te voorzien kan ik veilig zeggen dan het in veel situaties bruikbaar is. Op onze webpagina staan verschillende overheden die Oskari gebruiken, evenals gemeenschapsprojecten.

In uw demo-versie op demo.oskari.org bied u veel thematische kaarten en gevisualiseerde data. Zijn deze gebaseerd op open data? Waar haalt u de data vandaan?

De statistische data die op dit moment beschikbaar zijn op demo.oskari.org zijn open data van Statistics Finland. De data worden gebruikt via een API. Zoals ik eerder zei worden er normaal gesproken geen data gehost op de eigen Oskari instance.

Wie zijn de mensen of de organisaties achter Oskari en hoe word het gefinancierd?

In 2014 is het netwerk voor Oskari-gebruikers opgezet in Finland. Vandaag bestaat het uit partners uit de hele wereld: organisaties, individuen en ontwikkelaars. Voorbeelden zijn National Land Survey of Finland, Finnish Transport Agency, de stad Tampere, The Finnish Heritage Agency en Helsinki Region Environmental Services Authority. Het grootste deel van de financiering komt tot dusverre van publieke autoriteiten.

In 2014 is het netwerk voor Oskari-gebruikers opgezet in Finland. Vandaag bestaat het uit partners uit de hele wereld: organisaties, individuen en ontwikkelaars.

Met onze campagne "Publiek Geld? Publieke Code!" eisen we dat publiek gefinancierde software voor het publiek beschikbaar zou moeten zijn onder een Vrije en Open Bron Software-licentie. Wat is uw mening hierover?

Voor mij voelt het alsof het in Finland normaal is om iets te publiceren als Vrije Software maar ik heb geen data om dat te bewijzen. Persoonlijk geloof ik sterk dat alle data en alle software die verzameld en geproduceerd worden door overheden als open data / Vrije en Open Bron Software beschikbaar moeten zijn als dat mogelijk is. Het zou gewoon altijd de standaard moeten zijn.

Dat gezegd hebbende begrijp ik ook dat er enkele zaken zijn waarbij het eenvoudigweg niet aan te raden is om de open bron of de data te publiceren zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen.

Persoonlijk geloof ik sterk dat alle data en alle software die verzameld en geproduceerd worden door overheden als open data / Vrije en Open Bron Software beschikbaar moeten zijn als dat mogelijk is. Het zou gewoon altijd de standaard moeten zijn.

Wat denkt u dat het grootste voordeel is voor Oskari dat het Vrije Software is?

Enkele voorbeelden zijn het potentieel voor hergebruik en verdere ontwikkeling, meer transparantie en grotere kwaliteit van de code.

Hoe helpt Vrije Software precies bij het vergroten van de kwaliteit van de code, naar uw mening?

Ik denk op veel manieren maar uit mijn hoofd: als een ontwikkelaar weet dat haar/zijn code op GitHub eindigt dan zal zij/hij waarschijnlijk iets zorgvuldiger zijn bij het schrijven van de code. Ons ontwikkelproces bevat herzieningen van code en commentaar uit het publiek en dat is een andere manier van het verbeteren van kwaliteit. Bugs (codefouten, vert.) worden sneller gevonden als meer mensen in staat zijn om de code in te zien. Ik ga ervan uit dat dit betekent dat ze ook efficiënter worden gerapporteerd en geverifieerd.

U won ook de tweede prijs in de internationale categorie van de Sharing and Reuse Awards Contest 2017 van de Europese Commissie. Ziet u al veel voorbeelden waarin Oskari werd hergebruikt in Europa? Is er veel interesse bij organisaties en instituten?

Buiten Finland vind er nog niet veel hergebruik van Oskari plaats. De nationale kaartdiensten van Moldavië en IJsland zijn de enigen waarvan ik bekend ben. Ik vermoed dat de grootste reden hiervoor is dat er geen bedrijf is dat Oskari al internationaal verkoopt. Dus alle organisaties die interesse hebben in Oskari moesten hun eigen hulpbronnen gebruiken bij het hergebruiken van de software. In de toekomst gaat dit waarschijnlijk verbeteren omdat er meer interesse uit het bedrijfsleven is.

Oskari kaart

Oskari software demo, image source: http://oskari.org/

Wie zijn de actieve leden van de gemeenschap rond Oskari? Bestaat het uit individuen of organisaties?

Samenwerking rond Oskari is in Finland georganiseerd via het Oskari-netwerk dat de software-ontwikkeling coördineert. Er zijn meer dan 38 organisaties lid, zowel uit de private als wel de publieke sector. De eerder genoemde leden zijn op dit moment de meest actieve bijdragers, evenals de National Land Survey van IJsland, de National Land Survey van Moldavië en Statistics Finland.

Is het mogelijk voor mensen van buiten die interesse hebben in het project om bij te dragen en zo ja, hoe?

De bijdragen zijn natuurlijk welkom en de richtlijnen kunnen worden gevonden op onze website.

Hebben er al veel individuen bijdragen? Ziet u samenwerking tussen verschillende ontwikkelaars en andere professionals als een groot voordeel van Vrije Software voor Oskari?

Ik ben bang dat er nog niet veel bijdragen zijn tot nu toe. We hebben wel een aantal pull requests (verzoeken tot wijziging, vert.) ontvangen. Omdat we vaak voor vergelijkbare uitdagingen staan zou samenwerking met ontwikkelaars van vergelijkbare projecten erg voordelig kunnen zijn.

Ga vandaag voor open, er is geen excuus om het niet te doen.

Welke aanbevelingen zou u willen geven aan andere innovatieve projecten die uw voorbeeld willen volgen?

Ga vandaag voor open, er is geen excuus om het niet te doen. Benodigde steun bieden aan early adopters en gebruikers is niet genoeg. Probeer een gezonde verhouding tussen het ontwikkelen van nieuwe opties en behouden van oude code te bewaren. Gebruik een goed gedefinieerd proces voor het gezamenlijk ontwikkelen of het accepteren van bijdragen van buiten, als dat uw doel is.

Interviewer: Erik Albers

Met onze Publiek Geld? Publieke Code!-campagne eist de FSFE dat publiek gefinancierde software die voor de publieke sector is ontwikkeld publiek beschikbaar zal worden gemaakt onder een Vrije en Open Bron Software-licentie. Om te helpen bij het begrijpen van onze oproep en de voordeel ervan houden wij een reeks interviews die goede voorbeelden en use-cases als beste praktijken. Onze interviewpartners zullen beleidsmakers en beslissingsnemers, autoriteiten en ontwikkelaars zijn die op de een of andere manier al publieke code implementeren.