Nieuws

FSFE verwelkomt beslissing van de CDU om Vrije Software verplicht te stellen

op:

De Free Software Foundation Europe verwelkomt de resolutie op de partijconferentie van de CDU over het gebruik van Vrije Software. Op de 32ste partij conferentie dit weekend heeft de CDU besloten om mee te doen met de eis van de FSFE dat software die met overheidsgeld is ontwikkeld openbaar beschikbaar zou moeten zijn als Vrije Software. Deze beslissing sluit aan bij onze "Publiek Geld? Publieke Code!"-campagne, die wordt ondersteund door meer dan 170 organisaties en 26.000 individuen.

FSFE-voorzitter Matthias Kirschner stelt: "Vrije software geeft iedereen het recht om programma's voor elk doel te gebruiken, te bestuderen, te delen en te verbeteren. Deze vrijheden versterken andere fundamentele rechten, zoals vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en het recht op privacy. Digitale soevereiniteit kan alleen worden bereikt door Vrije Software. We zijn blij dat onze campagne nu is doorgedrongen tot de regerende CDU-partij en dat de conservatieven onze eis, "Publiek geld? Publieke code!", steunen. We verwachten nu van de CDU dat zij onmiddellijk binnen de overheid werkt aan het creëren van de wettelijke basis voor met publiek geld gefinancierde software die wordt gepubliceerd onder een Vrije en Open Source softwarelicentie."

De resolutie op de CDU-partijconferentie stelt:

"De open en gezamenlijk ontwikkelde standaarden van het internet en open interfaces zijn de principes op basis waarvan we de digitalisering van Duitsland versterken. Alleen door openheid kan concurrentie worden gecreëerd en alleen door openheid kunnen nieuwe spelers in de concurrentiestrijd de leiders uitdagen. Daarom geldt in de toekomst voor alle (publieke) digitaliseringsprojecten in Duitsland het volgende: het gunnen van contracten en de financiering zal afhankelijk worden gesteld van de naleving van de beginselen van open source en open standaarden. Met overheidsgeld gefinancierde software moet ten dienste staan van alle burgers. Bovendien moeten vrije en open API's de toegang voor onafhankelijke ontwikkelingen vergemakkelijken." (vertaling door de FSFE)

Meer achtergrondinformatie kunt u vinden op de campagnewebsite. De video en andere inhoud daar zijn voor vrije distribuering beschikbaar onder een CC BY SA 4.0-licentie.