SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuws

Hamburg wil zich meer richten op Vrije Software

op:

In Hamburg verklaren de SPD en de Groenen in hun regeerakkoord dat zij zich tijdens hun komende termijn meer zullen richten op Vrije Software. De FSFE juicht deze stap toe en zal de uitvoering ervan kritisch volgen.

Om de digitale soevereiniteit van Hamburg te versterken wil de stad in de toekomst meer gebruik maken van Vrije Software (zie de PDF van het regeerakkoord). De doelen zijn het verminderen van de afhankelijkheid van individuele aanbieders tot een minimum en het creëren van transparantie. Waar het zinvol lijkt moet er worden samengewerkt met andere overheden. Het regeerakkoord bevat echter een aantal mazen: bijvoorbeeld voor aanbestedingsprocedures en diffuse rechtvaardiging ter bescherming van leveranciers van propriëtaire software.

Alexander Sander, beleidsmanager van de FSFE, legt uit: "Wij zijn blij dat Hamburg de problemen heeft erkend die gepaard gaan met het gebruik van propriëtaire software en zich meer wil richten op het gebruik van Vrije Software. De uitzonderingen in het regeerakkoord geven op dit moment echter aan dat de implementatie kan leiden tot problemen en het tegengaan van de doelen. We zullen het proces kritisch volgen en eisen dat er stel eerste stappen worden gezet om software die met publiek geld is gefinancierd publiek beschikbaar wordt gemaakt. Als het publiek geld is dan zou het ook publieke code moeten zijn."
Hamburg

Vrije Software geeft iedereen het recht om software voor welk doel dan ook te gebruiken, te begrijpen, te distribueren en te verbeteren. Overheden profiteren ook van deze vrijheden wanneer ze vertrouwen op Vrije Software. Steeds meer overheden in heel Europa gebruiken en ontwikkelen Vrije Software om te kunnen profiteren van interoperabele oplossingen, om verkoop lock ins te vermijden, om transparant en soeverein te zijn, om de middelen zo efficiënt mogelijk te besteden en om innovatie en samenwerking te bevorderen.

Als deel van de "Publiek Geld? Publieke Code!"-campagne voert de FSFE specifiek campagne voor een verandering in het beleid ten aanzien van Vrije Software. Het "Publiek geld? Publieke Code!"-initiatief heeft als doel om Vrije Software de standaard te maken voor door met publiek geld gefinancierde software. De Free Software Foundation Europe heeft samen met meer dan 180 maatschappelijke organisaties en meer dan 27.000 personen de open brief ondertekend. We zullen de handtekeningen gebruiken om contact op te nemen met besluitvormers en politieke vertegenwoordigers in heel Europa en hen overtuigen om van publieke code de standaard te maken. U wordt uitgenodigd om uw handtekening toe te voegen en een grotere impact te hebben op publiccode.eu