Nieuws

De publieke sector van Bühl gebruikt Vrije Software

op:

De Duitse stad Bühl is begonnen met het gebruik van het succesvolle op Vrije Software gebaseerde videoconferentieplatform “Palim! Palim!”. Om meer te weten over de relaties tussen Bühl en Vrije Software hebben we een interview gehouden met Eduard Itrich, hoofd digitalisering van Bühl.

De stad Bühl in het zuidwesten van Duitsland heeft een op de Vrije Software-app Jitsi-Meet gebaseerd videoconferentieplatform met de naam "Palim! Palim!" gelanceerd, om de gevolgen van de COVID-19-beperkingen voor haar burgers te verlichten. "Palim! Palim! werd snel een doorslaand succes: de burgers waren er erg blij mee en ook andere gemeenten begonnen zich ervoor te interesseren. Maar "Palim! Palim!" is niet het enige Vrije Softwareproject dat door de stad Bühl wordt gebruikt en beheerd. Om meer te weten over de achtergrond van "Palim! Palim!" en de andere relaties van de stad Bühl met Vrije Software hebben we dit interview gehouden met de "Chief Digital Officer" Eduard Itrich van de gemeente Bühl.

FSFE: Meneer Itrich, kunt u uzelf en de plaats Bühl kort introduceren en uitleggen wat een “Digitalisierungsbeauftragter” is?

Eduard Itrich: Ten eerste wil ik u hartelijk danken voor dit interview. Ik volg het werk van de FSFE e.V. al vele jaren en ik ben des te meer dankbaar voor de mogelijkheid om u rechtstreeks te spreken. Mijn naam is Eduard Itrich, ik ben 31 jaar oud en na mijn studie wiskunde heb ik voor het eerst gewerkt als Linux-softwareontwikkelaar. Zoals u ziet is Vrije Software altijd een integraal onderdeel van mijn beroep geweest. Na mijn twee jaar ouderschapsverlof om voor mijn tweelingdochters te zorgen ben ik eind vorig jaar bij de stad Bühl gaan werken als "digitaliseringsofficier". Kenmerkend voor de stad Bühl is de diversiteit. Gelegen in het zuidwesten van Duitsland tussen de Rijnvlakte, wijngaarden en het Zwarte Woud biedt de grote districtsstad met bijna 30.000 inwoners talrijke kenmerken die de gemeenschap leefbaar en beminnelijk maken. Een extreem gevarieerd verenigingsleven, uitstekende kinderopvang, een actieve winkelgemeenschap, levendige kerkgemeenschappen en zeer geëngageerde burgers spreken voor de plaatselijke leefkwaliteit, evenals de maatregelen van de stad op het gebied van stadsontwikkeling, klimaatbescherming en natuurlijk de digitalisering.

Misschien is de functie van digitaliseringsofficier bij sommigen meer bekend onder de titel "Chief Digital Officer". In wezen gaat het om het consolideren van een digitaliseringsstrategie en het orkestreren van de digitale transformatie, zowel binnen als buiten het stadsbestuur. Ik houd me bezig met onderwerpen als eGovernment en Smart City, maar ook met Open Data en in het stadhuis natuurlijk ook met de automatisering van bestaande administratieve processen.

Video conferentieplatform 'Palim! Palim!', beheerd door de stad Bühl

U hebt onlangs het videoplatform “Palim! Palim!” geintroduceerd. Kunt u de gebruikscasus en wat “Palim! Palim!” precies is uitleggen?

We hebben een open videoconferentieplatform ontwikkeld dat gebaseerd is op de Vrije Software "Jitsi Meet", en het "Palim! Palim!" genoemd. Dit biedt aan alle inwoners van Bühl, natuurlijk ook buiten de stadsgrenzen, kosteloos videotelefonie. Wij ondersteunen gezinnen, vriendengroepen, verenigingen, initiatieven en ook bedrijven bij hun inspanningen om op een ongecompliceerde en laagdrempelige manier digitaal elkaar te kunnen ontmoeten. Er is niet meer nodig dan een bijgewerkte browser om in contact te blijven. Het is niet nodig om gevoelige metadata te registreren of te verzamelen. Sinds de lancering van ons platform begin april hebben we veel interessante gebruiksscenario gezien: bijvoorbeeld het digitale vrijetijdsprogramma voor kinderen om samen knutselwerk te doen of de langverwachte reünie tussen verpleeghuisbewoners en hun families.

We hebben een open videoconferentieplatform ontwikkeld dat gebaseerd is op de Vrije Software "Jitsi Meet", en het "Palim! Palim!" genoemd. Dit biedt aan alle inwoners van Bühl, natuurlijk ook buiten de stadsgrenzen, kosteloos videotelefonie.”

Hoe is het idee achter “Palim! Palim!” gestart?

Het idee van een eigen videoconferentieplatform is oorspronkelijk ontstaan uit de wens om tijdens de Corona-pandemie groepslessen te blijven aanbieden op de gemeentelijke muziekschool. Vanwege de vrije capaciteit hebben we in het verdere verloop van het project besloten om het platform beschikbaar te stellen aan alle burgers. Vandaag de dag zijn we er erg trots op dat we deze moedige stap hebben gezet en stellen we vast dat er enkele zeer nieuwe discussies over digitale soevereiniteit en diensten van algemeen belang in het digitale tijdperk zijn ontstaan.

Waarom heeft u Jitsi Meet gekozen voor “Palim! Palim!”?

Het Vrije Software project "Jitsi Meet" was precies de software die we zochten. Het biedt onze doelgroep een zeer gemakkelijke toegang tot videoconferenties, is eenvoudig te beheren en de actieve gemeenschap vindt snel een oplossing voor eventuele problemen. Bovendien hadden we de mogelijkheid om de software precies volgens onze ideeën aan te passen, bijvoorbeeld om het stedenbouwkundige ontwerp er in op te nemen.

Wat maakt het u uit of u Vrije Software gebruikt?

Vooral de mogelijkheid om de software naar believen aan te passen gaf ons de mogelijkheid om onze eigen individuele videoconferentie-oplossing voor de stad te creëren. Wij zijn ervan overtuigd dat juist deze lokale referentie en het bijbehorende vertrouwen een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het succes van het platform. Tegelijkertijd geeft Vrije Software ons de mogelijkheid om vanaf het ontwerpproces na te denken over de bescherming van persoonlijke gegevens en de privacy van onze gebruikers. We kunnen een bewuste keuze maken voor data-economie en tegen de integratie van onnodige trackers. En niet op de laatste plaats: de zeer actieve gemeenschap van Jitsi Meet was een goede ondersteuning voor de implementatie van een eigen instantie. Er was geen probleem waar we geen oplossing voor konden vinden in de fora en kanalen.

"Vrije Software geeft ons vanaf het ontwerpproces de mogelijkheid om na te denken over de bescherming van persoonlijke data en de privacy van onze gebruikers."

Hoe was de feedback over “Palim! Palim!” tot nu toe?

Verbazingwekkend! Op geen enkel moment hadden we zo'n grote reactie verwacht. Veel burgers spreken hun persoonlijke dank aan ons uit en we zijn gestopt met het tellen van het aantal gemeenten dat ons met grote belangstelling heeft benaderd. Ik geloof dat Vrije Software momenteel een ongelooflijke boost krijgt en dat de gevoeligheid over datasoevereiniteit snel groeit.

Zijn er nog andere Vrije Softwareprojecten waar u en uw afdeling aan werken of draagt u bij aan andere Vrije Softwareprojecten?

We waren al lang op zoek naar een eenvoudige oplossing om de notulen van vergaderingen en discussies gebundeld beschikbaar te stellen aan alle deelnemers en om belangrijke taken te kunnen volgen. Met het Vrije Softwareproject "4Minitz!" vonden we een sterke kandidaat die aan bijna al onze eisen voldeed. Het enige addertje onder het gras: de interface was op dat moment volledig in het Engels en er was een risico op onvoldoende acceptatie binnen de verschillende gespecialiseerde kantoren. Met in totaal meer dan 11.000 regels wijzigingen in de codebasis hebben we de ontwikkeling van de internationalisering en lokalisering in gang gezet. Het is voor ons erg belangrijk om niet alleen Vrije Software te gebruiken maar ook om iets terug te geven aan de gemeenschap. Inmiddels kan 4Minitz! in 18 verschillende talen gebruikt worden.

'4Minitz' -project in gebruik door de stad Bühl

U gebruikt ook “decidim”. Kunt u uitleggen waar het voor wordt gebruikt?

Onze aanpak van de digitalisering is niet om het simpelweg zonder enige betrokkenheid van bovenaf te dicteren. We willen dat alle medewerkers zich kunnen uitdrukken: vooral als het gaat om voorbehouden of kritiek op nieuwe oplossingen of aanbiedingen. Daarbij zochten we naar een geschikt participatieplatform. Ook hier vonden we wat we zochten in een Vrije Softwareproject. Met het "decidim"-raamwerk konden we heel snel een intern participatie- en suggestieportaal opzetten dat de directe uitwisseling binnen onze overheid bevordert. Met "decidim" kan het digitaliseringsteam, dat over alle kantoren is verspreid, nu gemakkelijk ideeën bundelen en bespreken. Bovendien kunnen we de interne besluitvormingsprocessen transparant maken voor alle medewerkers.

Het 'decidim' project in gebruik door de stad Bühl
"Weer vonden we wat we nodig hadden in een Vrije Softwareproject."

Waarom heeft u voor “decidim” gekozen?

Een centraal onderdeel van decidim is het netwerken van online discussies met analoge vergaderingen ter plaatse. Dit betekent dat we suggesties en ideeën gemakkelijk kunnen overbrengen naar een vergadering en de resultaten van deze vergadering op een transparante manier op het platform kunnen presenteren. Deze gezonde mix van online en offline formaten is volgens ons de sleutel tot een succesvol participatieplatform.

Gebruikt u "decidim" alleen voor interne communicatie of ook voor publieke communicatie met de burgers?

Op dit moment helaas alleen voor intern ideeënmanagement maar we zijn vast van plan om voor alle burgers op basis van decidim een open participatieplatform te bieden.

Wat zijn de hindernissen en wat zou er verbeterd moeten worden voordat je "decidim" kunt gebruiken voor de publieke communicatie met de burgers?

Technisch gezien is het kader groot en opnieuw is een sterke gemeenschap goud waard. De voornamelijk machinaal vervaardigde Duitse vertaling is echter nogal ongeschikt voor een publiek doel. Maar ook hier plannen we momenteel weer een moedige stap en overwegen we een crowdfunding-campagne voor de financiering van een professionele vertaling. U blijft wellicht nieuwsgierig!

Zou u andere gemeenten aanmoedigen om ook gebruik te maken van Vrije Software?

Absoluut! De extra tijd die nodig is aan het begin van een op Vrije Software gebaseerd project kan een afschrikmiddel zijn. Maar het langetermijneffect weegt op tegen de initiële investering. Met een sterke gemeenschap achter je zijn de verdere ontwikkeling van het project en de ondersteuning van je eigen implementatie gegarandeerd.

"Met een sterke gemeenschap achter je zijn de verdere ontwikkeling van het project en de ondersteuning van je eigen implementatie gegarandeerd."

Wat zijn volgens u de drie grootste voordelen van het gebruik van Vrije Software binnen de overheid?

We zien de belangrijkste voordelen van Vrije Software in zijn volledige aanpasbaarheid, gegevenssoevereiniteit en het versterken van het algemeen belang door middel van gezamenlijke ontwikkeling. Met name het laatste punt zorgt ervoor dat het project niet alleen verder ontwikkeld wordt in termen van verhandelbaarheid maar ook dat de veiligheid en onderhoudbaarheid van de codebasis gewaarborgd is.

Laatste tip: Hoe kan een overheid goed beginnen met Vrije Software?

Begin met iets nieuws en probeer niet als eerste stap een bestaand systeem volledig te vervangen. Bent u op zoek naar een nieuwe digitale oplossing of wilt een nieuw aanbod lanceren? Eerst Vrije Software! Met deze kleine herinnering in het achterhoofd ben ik er zeker van dat uw eerste op Vrije Software gebaseerde project een succes kan worden.

We kijken uit naar het toekomstige gebruik en de implementatie van Vrije Software in de publieke sector van Bühl. Hartelijk dank voor dit zeer interessante interview!

Voor FSFE gestelde vragen: Bonnie Mehring

Het "Publiek Geld? Publieke Code!"-initiatief heeft als doel om van Vrije Software de standaard te maken voor met publiek geld gefinancierde software. De Free Software Foundation Europe heeft samen met meer dan 190 maatschappelijke organisaties en meer dan 28.000 personen de open brief ondertekend. We zullen de handtekeningen gebruiken om contact op te nemen met besluitvormers en politieke vertegenwoordigers in heel Europa om hen te overtuigen om de standaard openbaar te maken. U wordt uitgenodigd om uw handtekening toe te voegen op en zo een grotere impact te hebben op publiccode.eu.