We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuws

Publieke code voor met publiek geld gefinancierde internationale ontwikkelingssamenwerking

op:

Internationale ontwikkelingssamenwerking vindt steeds meer digitaal plaats. Vrije Software wordt daarom een fundamentele technologie om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te bereiken. Samen met experts op dit gebied vat de FSFE deze verbanden in een artikel samen en eist dat met publiek geld gefinancierde software gepubliceerd wordt als Vrije Software.

Onder de inherente eigenschappen van Vrije Software en haar gemeenschappen bevinden zich: gelijke toegang tot bronnen, een internationale cultuur van delen en samen software ontwikkelen in het voordeel van iedereen. Hoewel velen van ons vinden dat deze vrijheden universeel acceptabel zijn zien we dat dit niet het geval is als we kijken naar de wereld van propriëtaire software. Helaas moet hetzelfde gezegd worden van de wereldwijde distributie van natuurlijke hulpbronnen.

In 2015 stelde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelen vast, met als doel "een betere en meer duurzame toekomst voor iedereen" door ongelijkheden te reduceren en gelijke toegang te bieden tot de meest basale hulpbronnen van onze samenlevingen zoals voedsel, gezondheid en educatie. Internationale ontwikkelingssamenwerking streeft ernaar om de duurzaamheidsdoelen van de VN te bereiken door voorwaarden wereldwijd te verbeteren en lokale partners te versterken. Zoals in het geval van Softwarevrijheid in het algemeen zouden in internationale ontwikkelingssamenwerking bestaande afhankelijkheden moeten worden gereduceerd en nieuwe afhankelijkheden ongeacht de kosten moeten worden vermeden.

Op dit moment wordt internationale ontwikkelingssamenwerking steeds meer digitaal en verschuift haar aandacht naar digitale samenwerking. Of het nu gaat om landbouw, industriële productie, gezondheidszorg of publiek bestuur: de ontwikkeling en het onderhoud van moderne sociale processen is niet langer denkbaar zonder software. Tot op zekere hoogte wordt functionele software de basistechnologie van sociale organisatie en hedendaagse overheidsdiensten. Het uitrollen van propriëtaire software verergert echter de afhankelijkheden van gebruikers in ontwikkelingslanden van de huidige, door de markt gedomineerde, software-industrie in de op dit moment geïndustrialiseerde landen. In contrast daarmee staat Vrije Software de emancipatie en onafhankelijkheid van haar gebruikers toe: of het nu om individuen gaat of om organisaties die in handen zijn van de staat.

Vrije Software staat eens gemaakte investeringen in ontwikkelingen toe om wereldwijd te worden hergebruikt zonder (verdere) licentiekosten en zonder juridische of technische beperkingen. De gelijktijdige publicatie van haar broncode op pakketbronnen van publieke code stelt de eigen software-ontwikkeling in staat om te profiteren van het hergebruiken, verbeteren en opnieuw publiceren door andere actoren over de hele wereld. In termen van internationale samenwerking dient de broncode onder vrije licentie als een basis voor georganiseerde of zelfbestemde kennisvermenigvuldiging en -overdraging. Vrije Software staat de ontwikkeling van digitale hoekstenen toe en levert internationale standaarden zonder nieuwe monopolies en afhankelijkheden te creëren.

Deze redenen laten zien dat Vrije Software een essentieel deel is van welke duurzame digitale ontwikkeling dan ook. Als gevolg hiervan vereisen de "Principes voor Digitale Ontwikkeling" de publicatie van software, data en standaarden onder vrije licenties. Samen met experts van het Duitse Bedrijf voor Internationale Samenwerking heeft de FSFE de belangrijkste voordelen van het vertrouwen op Vrije Software voor internationale ontwikkelingssamenwerking in een artikel geanalyseerd en samengevat.

Het artikel maakt deel uit van onze serie over de basis van Vrije Software. Het biedt achtergronden over de lopende processen van digitalisering in internationale ontwikkelingssamenwerking, haar effecten en de status quo. Zij schijnt haar licht over de vele voordelen waar internationale ontwikkelingssamenwerking bij het gebruik en ontwikkelen van Vrije Software van kan profiteren. Zij vormen de basis van de eis van de FSFE dat in alle internationale ontwikkelingssamenwerking welke met publiek geld gefinancierde internationale ontwikkelingssamenwerking dan ook gepubliceerd wordt als Vrije Software.

Nico Lück, mede-auteur van het artikel en expert van het Duitse Bedrijf voor Internationale Samenwerking legt uit: "Minimaliseren van afhankelijkheden en het opbouwen van capaciteiten van lokale partners versterkt de duurzaamheid van IT-oplossingen: Vrije Software en andere open hulpbronnen zijn de versterkende instrumenten waar we de voorkeur aan geven en promotie voor maken als het gaat om duurzame ontwikkelingssamenwerking."