SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuws

FSFE's lokale groep in Zürich ontvangt DINAcon Award

op:

In 2019 lanceerde FSFE's lokale groep in Zürich de "Leren zoals de professionals"-campagne. Het presenteren van oplossingen voor het gebruik van Vrije Software in educatie is het doel van de campagne. Onlangs ontving de campagne de DINACon Award. Bij deze gelegenheid interviewden we de coördinatoren Ralf Hersel en Gian-Maria Daffré.

Niet-vrije software wordt helaas in toenemende mate gebruikt in de educatieve omgeving. Propriëtaire software biedt studenten en leraren helaas niet de mogelijkheid om de gebruikte software te bestuderen en de functionaliteit en de principes aan te passen. Om de digitale volwassenheid en soevereiniteit van de studenten en de leraren te promoten zou in plaats daarvan consistent Vrije Software gebruikt moeten worden. Om een stap dichter bij dit doel te komen heeft FSFE's lokale groep in Zürich dit onderwerp opgepikt door middel van een eigen campagne genaamd "Lernen wie die Profis" (Duits voor "Leren zoals de professionals"). De inhoud van de campagne bevat argumenten en achtergrondinformatie over het gebruik van Vrije Software in de educatieve omgeving, gecombineerd met concrete voorstellen voor oplossingen en software.

De campagne won onlangs de DINAcon Special Award 2020. Dit is een prijs voor de campagne maar ook voor het lokale engagement en het commitment van FSFE's lokale groep in Zürich. We maakten gebruik van deze mogelijkheid om de campagne te introduceren door middel van een interview met de lokale Zürich-coördinatoren Ralf Hersel en Gian-Maria Daffré ('Giammi').

Ralf Hersel is betrokken sinds 2015, toen de Tuxeros-groep samenging met FSFE's lokale groep in Zürich. Sinds 2020 is hij de coördinator van de groep.

Gian-Maria Daffré ('Giammi') is ook sinds 2015 lid van de lokale groep in Zürich, waar hij vice-coördinator is. Giammi is ook de coördinator van het Zwitserse team.

FSFE: 2020 is een jaar waarin het gebruik en de distribuering van e-learning en digitaal leren op afstand wereldwijd is toegenomen. Is dit een ontwikkeling waar we blij mee moeten zijn en in welke mate hebben deze ontwikkelingen invloed gehad op de individuele soevereiniteit van studenten?

Ralf en Giammi: 'Blij mee' zijn waarschijnlijk de verkeerde woorden voor de omstandigheden die door de pandemie zijn veroorzaakt. We zouden het liever zien als een door realiteit veroorzaakte noodzakelijkheid. E-leaning bestond hiervoor ook al maar niet in de mate die we nu zien. Vanwege de verplaatsing van fysieke naar digitale ruimte is het belang van digitale soevereiniteit enorm toegenomen. Studenten en leraren worden geconfronteerd met een situatie waarvoor ze mentaal en technisch niet op waren voorbereid.

"Het is onze taak om digitale soevereiniteit te helpen begrijpen als een essentieel criterium voor zelfbepaalde beslissingen en overeenkomstig te handelen."

Het concept en de betekenis van "digitale soevereiniteit" is nog lang niet bewust aangenomen door de geraakte betrokkenen. Helaas wordt dit bewezen door de populariteit van propriëtaire applicaties zoals Zoom en Microsoft Teams. Het is onze taak om digitale soevereiniteit te helpen begrijpen als een essentieel criterium voor zelfbepaalde beslissingen en overeenkomstig te handelen.

In dit licht heeft FSFE's lokale groep in Zürich de campagne "Leren zoals de professionals" gelanceerd, om het gebruik van Software in scholen en op universiteiten te bevorderen. Wat betekent het concept "Leren zoals de professionals" eigenlijk?

De 'Leren zoals de professionals'-campagne heeft drie doelen:

  1. Informeren over het belang van digitale soevereiniteit op educatieve instituten.
  2. Concrete oplossingen voor het gebruik van Vrije Software-systemen in educatie laten zien.
  3. Refereren aan positieve voorbeelden waar scholen en universiteiten de uitdaging zijn aangegaan en succesvol een transformatie richting Vrije Software hebben afgerond.

Is de campagne specifiek gericht op het Zwitserse publiek of gaat het om verzamelde kennis met een universele geldigheid?

Als FSFE's lokale groep in Zürich denken we lokaal en wereldwijd. De concrete invulling is echter afhankelijk van het geselecteerde publiek. Een van onze campagnes, 'Freedomvote', richt zich bijvoorbeeld op het politieke proces in Zwitserland. Ook onze participatie aan Zwitserse evenementen, zoals Informatiktage Zürich, Open Education Day, DINAcon en onze trainingsserie 'Selfhosting' op DigiComp, richt zich op de Zwitserse markt. Met campagnes 'Fotobuch' en "Leren zoals de progessionals", evenals het nieuwskanaal 'GNU/Linux.ch' richten we ons op de Europese, respectievelijk Duitse samenleving.

"Het team en alle betrokkenen waren overtuigd door de positieve kracht van de naam."

Hoe kwam u op het idee van de campagne? Was er een initiële vonk en hoe verliep de implementatie?

Het idee om ons te richten op educatieve instituten rijpte al enkele jaren in onze hoofden. We hebben over verschillende ideeën gediscussieerd, ze geprobeerd en verworpen. Een belangrijke mijlpaal was de beslissing van CERN om zich terug te trekken van Microsoft en zich meer te richten op Vrije Software. Deze gebeurtenis bracht Ralf op het idee om een campagne te ontwikkelen en het de naam "Leren zoals de professionals" (#LwdP) te geven. We coördineerden dit in het team en alle betrokkenen waren overtuigd van de positieve kracht van de naam. "Leren zoals de professionals" trekt de aandacht van nieuwsgierige onderzoekersstudenten. Als professionals Vrije Software gebruiken zullen studenten hetzelfde doen.

FSFE's lokale groep in Zürich won onlangs de DINAcon award voor deze campagne. Wat betekent deze prijs voor u en voor het project?

picture of DINACon Special Award 2020

Omdat er slechts een nominatie was in de categorie "Open Educatie" waren we er erg blij mee dat DINAcon speciaal voor ons een nieuwe categorie creëerde: de "Special Award". We zijn erg blij met deze prijs omdat het onze eerste prijs ooit is en omdat het betekent dat we waardering en steun ontvangen die we kunnen gebruiken als een beloning voor ons werk. Het is een grote motivatie voor verrichtte en toekomstige inspanningen met betrekking tot deze FSFE-campagne.

Ralf Hersel, Coördinator van FSFE's lokale groep in Zürich naar aanleiding van de DINACon Special Award 2020 (in het Duits).

Zijn er ervaringen en lessen die u met anderen zou willen delen? Misschien met een blik op andere lokale groepen van de FSFE die een vergelijkbaar project zouden plannen?

Er zijn vele ervaringen en lessen die we kunnen leren van dit project. Aan de ene kant leerden we vele geestverwante initiatieven kennen, zoals het commitment van Digitalcourage aan Vrije Software in scholen. Met name met betrekking tot huidige ontwikkelingen in Baden-Württemberg waren we verbijsterd over het commitment van actoren in de burgersamenleving aan digitale soevereiniteit in scholen.

Op het nieuwsportaal GNU/Linux.ch, dat wordt beheerd door Ralf en Lioh, vonden vele nuttige discussies en uitwisselingen van ideeën plaats over dit onderwerp. Naast de vele positieve ervaringen kunnen we ook een bezorgde conclusie uit FSFE's campagnewerk trekken: de metafoor van de weinige en vermoeide Vrije Software-ontwikkelaars is ook op dit projectwerk van toepassing.

Achtergrond: FSFE's lokale groep in Zürich bestaat sinds 2010. Op dit moment is Ralf Hersel coördinator en is Gian-Maria Daffré vice-coördinator. Voorafgaand aan de "Leren zoals de professionals"-campagne, zoals gepresenteerd in dit artikel, lanceerde de groep de campagne Freedomvote. De groep komt iedere tweede dinsdag van de maand bijeen; meestal bij het digitale bureau Liip in Zürich en op dit moment online via Big Blue Button. Als u nu mee wil doen met deze groep kom dan gewoon langs.

Als u niet in Zürich woont en actief wil worden in een lokale FSFE-groep, bekijk dan of er een groep in uw stad is.. Of meld u aan voor onze Duitstalige e-maillijst. En steun onze vereniging alstublieft met een kleine donatie.