Nieuws

Dortmund vertrouwt op Vrije Software - Dit baant de weg voor Publiek Geld? Publieke Code!

op:

Met een baanbrekende resolutie heeft Dortmund zich gecommitteerd aan het gebruik van Vrije Software. Met een overweldigende meerderheid van verschillende fracties heeft de gemeenteraad de weg vrijgemaakt voor "Publiek Geld? Publieke Code!" In de toekomst zal software, ontwikkeld of besteld door de overheid, publiek beschikbaar worden gesteld.

In februari keurde de gemeenteraad een motie goed die eerder was ingediend door de SPD, Bündnis90/Die Grünen, CDU, Die Linke+ en FDP/Bürgerliste. In de toekomst zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van Vrije Software en zal software die door of in opdracht van de overheid is ontwikkeld ter beschikking van het publiek worden gesteld. Dortmund volgt daarmee het principe van "Publiek geld? Publieke code!" - door iedereen betaalde code moet voor iedereen beschikbaar zijn! De notulen van de vandaag gepubliceerde vergadering laten zien met welke eensgezindheid de raad achter dit principe staat: De motie is unaniem aangenomen. (De FDP/Bürgerliste onthield zich weliswaar van stemming vanwege een ander amendement op een ander punt, maar heeft de motie wel ingediend en is nog steeds voor). Het resultaat werd mogelijk gemaakt door de consequente inspanningen van het DO-FOSS-initiatief, dat ook de "Publiek Geld? Publieke Code!"-campagne van de FSFE steunde.

Dortmund
Dortmund
Voorzitter van de Free Software Foundation Europe Matthias Kirschner stelt: "We zijn blij dat het DO-FOSS initiatief de stad Dortmund van het "Publiek geld? Publieke Code!"-principe kon overtuigen. Vrije Software geeft iedereen het recht om software voor welk doel dan ook te gebruiken, te bestuderen, te delen en te verbeteren. Deze vrijheden komen ook ten goede aan overheden. Openbare besturen die dit principe volgen kunnen genieten van talrijke voordelen: samenwerking met andere overheidsinstellingen, onafhankelijkheid van individuele verkopers, potentiële belastingbesparingen, innovatie en een meer solide basis voor IT-beveiliging. Het besluit van de Raad betekent dat er nu politieke steun is om geleidelijk de afhankelijkheid van propriëtaire leveranciers af te bouwen. Wij zullen de uitvoering begeleiden en tegelijkertijd een beroep doen op andere overheden in Duitsland en Europa om het voorbeeld van Dortmund te volgen."

Het "Publiek Geld? Publieke Code!"-initiatief heeft als doel om van Vrije Software de standaard te maken voor door met publiek geld gefinancierde software. Dit initiatief van de Free Software Foundation Europe wordt gesteund door meer dan 200 organisaties en overheden. Meer informatie vindt u hier: publiccode.eu