SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuws

EU-verklaring over Digitale Rechten en Principes: Vrije Software moet worden opgenomen

op:

Op 26 januari 2022 heeft de Europese Commissie haar voorstel voor de EU-verklaring over Digitale Rechten en Principes gepresenteerd. Deze zal in de toekomst dienen als referentiepunt en als gemeenschappelijke EU-visie op onze digitale rechten. De verklaring wordt nu besproken in het Europees Parlement en in de Raad. Vrije Software zou er deel van uit moeten gaan maken.

Dit voorstel, dat voortbouwt op de verklaringen van Berlijn en Tallinn, heeft ten doel de basis te leggen voor een samenhangend kader dat zal dienen als richtlijn en referentiepunt voor de huidige en toekomstige digitale transformatie van Europa. Deze voornoemde verklaringen verwijzen al naar Vrije Software ("Open Source" in hun teksten) als het gaat om digitale soevereiniteit en interoperabiliteit, terwijl zij ook meer gebruik van "Open Source" eisen en de vereiste voor het gebruik ervan versterken.

Overheidsinfrastructuur laat broncode zien

Op dit moment wordt de tekst van de EU-verklaring over Digitale Rechten en Principes besproken in het Europees Parlement en in Europese Raad. De FSFE heeft het proces op de voet gevolgd en zorgt ervoor dat ze haar inbreng en eisen deelt, zodat de formulering van de uiteindelijke tekst in lijn is met vorige kaders met betrekking tot het gebruik en de promotie van Vrije Software.

Onlangs hebben de commissies JURI en LIBE overeenstemming bereikt over het opnemen van een formulering in hun amendementen op de tekst, die in overeenstemming is met onze eisen. In hoofdstuk II, dat gaat over solidariteit en insluiting, heeft de Commissie LIBE een verwijzing opgenomen naar de ondersteuning van "Open source-oplossingen waar mogelijk". In hoofdstuk III over keuzevrijheid en hoofdstuk IV, genaamd Deelname aan de Digitale Publieke Ruimte, heeft de Commissie JURI ook de promotie van "Open Bron"-standaarden en een verwijzing naar de noodzaak van interoperabiliteit en transparantie van digitale technologieën via de promotie van "Open Bron".

Van nu af aan zullen wij ervoor zorgen dat deze toevoegingen aan de tekst gedefinieerd en verduidelijkt zullen worden, en dat zij hun weg vinden naar het definitieve standpunt van het Europees Parlement. Het is belangrijk dat Vrije Software deel uitmaakt van deze verklaring, omdat zij een leidraad kan zijn voor Europa's digitale transformatie naar een mensen in staat stellende, transparante en open omgeving.

De afgelopen vijf jaren heeft de FSFE gepleit voor met publiek geld gefinancierde software die publiek beschikbaar wordt gesteld onder een Vrije Softwarelicentie. Met haar Publiek Geld? Public Code!-initiatief heeft de FSFE onder andere als doel om bewustzijn te vergroten over de voordelen die Vrije Software kan bieden, zoals kostenbesparing op lange termijn, stimulering van de lokale economie, transparantie, en meer. Vrije Software opnemen in de EU-Verklaring over Digitale Rechten en Principes zou een belangrijke mijlpaal zijn voor de softwarevrijheid en voor Europa's digitale soevereiniteit.