We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuws

EU Ecodesign: 38 organisaties eisen het recht op toegang tot en hergebruik van hardware

op:

De FSFE publiceert een open brief, mede-ondertekend door 38 organisaties en bedrijven, om de EU-wetgevers te vragen om het recht om elke software op elk apparaat te installeren, inclusief volledige toegang tot hardware. Deze rechten ondersteunen de herbruikbaarheid en de levensduur van onze apparaten. De alliantie bestaat uit entiteiten uit de milieu-, de economische en de technologische sector.

De Europese Unie staat op het punt de criteria voor ecologisch ontwerp voor producten opnieuw te definiëren in verscheidene wetgevingsvoorstellen, waaronder het initiatief inzake duurzame producten, het circulaire elektronica initiatief en het recht op reparatie. Deze voorstellen hebben tot doel de gebruiksduur van hardware te verlengen en het circulaire gebruik van elektronische apparaten te faciliteren. De huidige regelgeving dateert van 2009 en bevat geen criteria betreffende het ontwerp en de licentiëring van software als een belangrijke factor voor de duurzaamheid van elektronische producten. Software beïnvloedt rechtstreeks hoe lang consumenten hun apparaten kunnen blijven gebruiken.

Op de afbeelding staan vier icoontjes, die elk één van de vier eisen uit de open brief voorstellen.

Tegenwoordig worden gebruikers die hun apparaten langer willen blijven gebruiken, of hun hardware op een creatieve manier willen hergebruiken, geconfronteerd met een groot scala aan softwarebelemmeringen: van veroudering tot een onverwachte einde ondersteuning, van serialisatie van reserveonderdelen tot vergrendelde boot laders. In de praktijk worden deze kunstmatige beperkingen op het gebruik en hergebruik van hardware uiteindelijk door de software opgelegd. Noch consumenten noch professionele diensten van derden kunnen ze overwinnen, vaak eenvoudigweg door de ondoorzichtigheid van de licentiemodellen voor propriëtaire softwaremodellen. Vrije Softwarelicenties lossen veel van deze problemen op en worden op die manier cruciaal voor een milieuvriendelijk ontwerp en de duurzaamheid van hardware; dit is de kernboodschap van een Open brief die vandaag gepubliceerd is door de Free Software Foundation Europe en mede ondertekend is door 37 Europese organisaties en bedrijven.

Onder de eerste ondertekenaars zijn grote reparatieverenigingen zoals de Europese Recht op Reparatie-campagne, de Ronde Tafel Reparatie en het Netzwerk Reparatur Initiative, die samen honderden initiatieven en verenigingen van de Europese reparatiesector vertegenwoordigen. Samen met iFixit, Fairphone, Germanwatch, Open Source Business Alliance, Wikimedia DE, Digitalcourage, European Digital Rights Initiative en anderen, vormen zij een alliantie van 38 organisaties, die de Europese wetgevers vragen om een duurzamere digitale economie door gebruikers het recht te geven om vrij besturingssystemen, software en diensten in vrijheid te laten kiezen. De brief verdeelt dit recht in vier kerneisen:

Universele recht om welke software dan ook op welk apparaat dan ook te installeren

drie tandwielen in verschillende kleuren en grootten integreren met elkaar, terwijl op één ervan de coderingsafkorting staat

Gebruikers moeten het universele recht hebben om om het even welk besturingssysteem en software die zij willen op elk apparaat te gebruiken. Wettelijke, technische of andere belemmeringen voor het hergebruik van deze apparaten voor welk doel dan ook mogen niet worden toegestaan.

Vrije keuze van online dienstverleners

een telefoonachtig toestel waaruit drie pijlen komen: één naar links, één naar rechts en één recht vooruit

Het gebruik van bepaalde hardware mag de te gebruiken online diensten niet dicteren. De verplichting om on-line diensten aan te sluiten via Open Standaarden moet gebruikers in staat stellen diensten te kiezen van verschillende fabrikanten, met inbegrip van zelf gehoste diensten of diensten die gehost worden door een derde partij.

Interoperabele en compatibele apparaten

vier verschillende geometrische figuren zijn via bruggen verbonden

Het gebruik van bepaalde hardware mag niet dicteren welke andere hardware u moet kopen om die apparaten aangesloten te houden. Fabrikanten moeten alle gegevens die nodig zijn om een apparaat te laten werken verstrekken in Open Standaardformaat, zodat de apparaten interoperabel zijn. Kunstmatige incompatibiliteit van apparaten mag niet worden toegestaan.

Publicatie van broncode van drivers, gereedschappen en interfaces

een telefoonachtig apparaat ziet eruit als een slot dat is geopend

Fabrikanten moeten de gebruikers in staat stellen om elk onderdeel van een toestel opnieuw te gebruiken, te vervangen of te repareren. Dit is alleen mogelijk als de gebruikers toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van hergebruik van de broncode van alle benodigde stuurprogramma's, hulpmiddelen en interfaces om het apparaat en zijn onderdelen te laten werken. Dit betekent dat de broncode van de hulpmiddelen, stuurprogramma's en interfaces van elk stuk hardware in een apparaat gepubliceerd moet worden onder een Vrije Software-licentie.


De FSFE en 37 Europese organisaties en bedrijven benadrukken de bovenstaande eisen als noodzakelijk voor een duurzaam gebruik en hergebruik van onze hardware. Door gebruikers het recht te geven besturingssystemen, software en diensten vrij te kiezen, zullen zij in staat gesteld zijn om hun apparaten voor een langere periode te gebruiken en hergebruiken.

Tot de eerste ondertekenaars van de open brief behoren maatschappelijke organisaties uit de sectoren milieu, economie en technologie. Verscheidene bedrijven steunen deze eisen ook, waaruit blijkt dat een duurzamere digitale samenleving en economische groei geen tegenstrijdigheden zijn. De lijst van deze eerste ondertekenaars in alfabetische volgorde is:

 1. /e/ Foundation
 2. Associação Nacional para o Software Livre (ANSOL)
 3. European Open Source Business Association (APELL)
 4. Back Market
 5. Barcelona Free Software Group
 6. Citizen D
 7. Deutscher Naturschutzring
 8. Digitalcourage
 9. Digitale Gesellschaft CH
 10. Document Foundation
 11. Environmental Coalition on Standards
 12. Epicenter.works
 13. European Digital Rights (EDRi)
 14. Elektronisk Forpost Norge
 15. European Right to Repair Campaign (repair.eu)
 16. Fairphone
 17. Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V. (FifF)
 18. Free Software Foundation Europe (FSFE)
 19. Germanwatch
 20. Greek Open Technologies Alliance (GFOSS)
 21. Heinlein Support
 22. iFixit
 23. KDE
 24. Mailbox.org
 25. Mouvement Ecologique
 26. Naturschutzbund Deutschland (NABU)
 27. Netzwerk Reparatur Initiativen
 28. Nextcloud
 29. Nitrokey
 30. Norwegian Unix User Group
 31. Oekozenter Pafendall
 32. Open Kowledge Foundation DE
 33. OPNTEC
 34. Open Source Business Alliance (OSBA)
 35. Runder Tisch Reparatur
 36. Shift
 37. Vrijschrift
 38. Wikimedia DE

Ondersteunt uw organisatie of bedrijf het recht van gebruikers om besturingssystemen, software en diensten vrij te kiezen? Stuur dan een e-mail naar contact [at] fsfe [dot] org om de open brief te ondertekenen en u bij de alliantie aan te sluiten.