We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuws

EU-verklaring over digitale rechten: Vrije Software overgenomen door Europees Parlement

op:

Begin dit jaar heeft de Commissie een ontwerp voor een EU verklaring over digitale rechten en beginselen voorgesteld, die als leidraad moet dienen voor de digitale transformatie in de EU. Nu heeft het Europees Parlement overeenstemming bereikt over een tekst en Vrije Software maakt er deel van uit.

De Europese Commissie heeft haar voorstel ingediend voor de EU Verklaring over digitale rechten en beginselen, die zal dienen als referentiepunt in de toekomst en als een gemeenschappelijke visie op onze digitale rechten in Europa. Na de bijdragen aan de tekst van verschillende comités van verschillende commissies te hebben ontvangen en een compromis te hebben gevonden, heeft het Europees Parlement nu overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijke tekst. De FSFE verheugt zich erover dat in de tekst van het Europees Parlement nu ook Vrije Software bevat als een manier om te zorgen voor transparantie bij het gebruik van algoritmen en kunstmatige intelligentie. Het benadrukt verder het belang van het bevorderen van "betrouwbare standaarden en, waar mogelijk, open bron standaarden".

Gebouw van het Europees Parlement in Brussel
"De EU-verklaring over digitale rechten en principes zal een belangrijke richtlijn zijn voor onze snelle digitalisering. Daarom verwelkomen wij de overeengekomen tekst van het Europees Parlement voor erkenning van de rol die Vrije Software speelt op het gebied van betrouwbare technologieën, speciaal met betrekking tot KI. Nu verwachten wij dat de lopende discussie over de KI-verordening in overeenstemming zal zijn met deze principes principes", zegt FSFE-projectmanager Lina Ceballos.

Voorts bevat hoofdstuk VI van de overeengekomen tekst, getiteld "Duurzaamheid", de verbintenis om de "ontwikkeling van digitale "duurzaamheid door ontwerp"-technologieën, die duurzaam, repareerbaar en interoperabel zijn, zowel op hardware- als op softwareniveau te ondersteunen en praktijken die leiden tot voortijdige veroudering te verbieden".

"De oproep van het Europees Parlement tot de ontwikkeling van duurzame technologieën, die duurzaam, repareerbaar en interoperabel zijn, is in feite een oproep tot de ontwikkeling van Vrije Software", zoals FSFE-programmamanager Digitale Duurzaamheid Erik Albers benadrukt. Vanaf hier verwachten wij toekomstige wetgevingen die afgestemd zijn op deze principes en gebruik maken van de cruciale rol die Vrije Software voor een milieuvriendelijk ontwerp en de duurzaamheid van onze hardware speelt."

De FSFE heeft een open brief medeondertekend die intussen door meer dan 45 organisaties en bedrijven uit de milieu-, de economie- en de technologiesectoren zijn ondertekend. In de brief vraagt de brede alliantie de EU-wetgevers het recht om elke software op elk apparaat te installeren, met inbegrip van volledige toegang tot hardware. Deze rechten ondersteunen de herbruikbaarheid en de levensduur van onze apparaten.

De FSFE blijft de lopende interinstitutionele dialoog volgen en probeert ervoor te zorgen dat het voorstel van het Parlement overeind blijft: zodat de definitieve tekst van de Verklaring van Digitale Rechten en Principes een een mijlpaal voor de softwarevrijheid kan worden.