SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuws

FSFE ondertekent Nederlands manifest dat oproept tot verbeteringen in het onderwijs

op:

Leerlingen zouden geen propriëtaire software hoeven te gebruiken om deel te nemen aan het onderwijsproces. De FSFE sluit zich aan bij de Nederlandse Coalitie Eerlijk Digitaal Onderwijs die oplossingen ondersteunt die de privacy respecteren en die gebruik maken van Vrije Software in scholen.

Lege gang in een school

Het Nederlandse onderwijssysteem maakt voor het onderwijs steeds meer gebruik van digitale systemen. Momenteel zijn de meeste van deze gereedschappen propriëtaire software. Als gevolg daarvan zijn leerlingen, ouders en docenten de controle over hun soevereiniteit en privacy kwijtgeraakt. De sterk geïntegreerde oplossingen voor online samenwerking, schoolbeheer, computerhardware en educatieve inhoud zijn een wurggreep waaruit het bijna onmogelijk is om te ontsnappen. Het is een voorwaarde voor onderwijs geworden om een gebruikersaccount te krijgen bij een groot-tech bedrijf waar u wordt gevolgd en waarvoor u propriëtaire software moet gebruiken.

Bezorgde ouders, leraren, computeringenieurs en verdedigers van digitale rechten hebben hun krachten gebundeld om de situatie te verbeteren. In een Manifest getiteld "Bevrijd kinderen uit de digitale wurggreep" (NL) beschrijft de Coalitie Eerlijk Digitaal Onderwijs de situatie en roept op tot veranderingen op meerdere fronten. De privacy van leerlingen moet worden gewaarborgd, de soevereiniteit van scholen moet worden hersteld, leerlingen moeten vaardigheden in plaats van producten leren en systemen moeten privacy-door-ontwerp en Vrije Software zijn.

Onderwijs is een gebied van zorg voor de Free Software Foundation Europa; de situatie in Nederland is niet uniek. De FSFE steunt Free Software in Educatie' en de lokale FSFE-groep Zürich voert een bewustmakingscampagne, ‘Leren als de profs', die vergelijkbare problemen in het Zwitserse onderwijssysteem aanpakt.

De FSFE is een van de eerste ondertekenaars van het manifest. Het manifest is het uitgangspunt van deze coalitie. Via contacten met leerkrachten, scholen, beleidsmakers en IT-verkopers wil de groep binnen het Nederlandse onderwijssysteem praktische verbeteringen doorvoeren. De FSFE zal deze nieuwe Nederlandse inspanning, om een verandering teweeg te brengen die toekomstige generaties ten goede zal komen, blijven steunen. Ook u kunt uw steun aanbieden door het manifest te ondertekenen.