Nieuws

LLW 2023: leren en juridische kennis uitwisselen

op:

De Zweedse stad Göteborg was gastvrouw voor de editie 2023 van de Vrije Software Juridische en Licentiewerkgroep (LLW), de jaarlijkse conferentie voor de juridische netwerkgemeenschap. Het was geweldig om na twee jaren online, zoveel oude en nieuwe gezichten in levenden lijve te zien en te leren, te delen en te netwerken over de juridische en licentiekwesties van de huidige technologische ontwikkelingen.

LLW-brochure en -draagtas

Twee en een halve dag gesprekken en discussies over licenties en andere juridische kwesties rond Vrije Software in het prachtige Zweedse stad Göteborg. Twee en een halve dag waarin de juridische netwerkgemeenschap eindelijk persoonlijk bij elkaar kwam om juridische expertise te delen tijdens de officiële sessies, maar ook tijdens de koffiepauzes en sociale bijeenkomsten. Na een lange onderbreking als gevolg van de COVID-19 pandemie, toen de FSFE de LLW gedurende twee jaar als een online conferentie organiseerde, zijn we dankbaar dat we een productief platform voor dergelijke discussies kunnen bieden.

Een gezond licentie-ecosysteem laat Vrije Software bloeien. Discussie en het delen van kennis dragen hiertoe bij en daarom was deze conferentie voor de aanwezige professionals zo waardevol. Een van de belangrijkste discussies dit jaar, met een hele track eraan gewijd, was Kunstmatige Intelligentie en Machine Leren, waarbij het ethische en verantwoorde gebruik ervan werd besproken, alsook de gevolgen voor Vrije Softwarelicenties. Maar natuurlijk was er ook tijd om zich bezig te houden met andere kwesties die al jaren bestaan en die ook belangrijk zijn voor de Vrije Softwaregemeenschap, zoals Open Data, de juridische implicaties van cryptocurrencies op Vrije Software, of de praktijken van "Open Bron Programmakantoren" (OSPO's) in verschillende internationale bedrijven.

Nieuwkomers in de gemeenschap in staat stellen productief deel te nemen aan het delen van expertise en kennis is ook belangrijk voor het juridische netwerk. Daartoe organiseert de FSFE een mentorprogramma op de LLW om jonge professionelen in het juridische domein van de Vrije Software te ondersteunen. De mentoren konden tijdens LLW 2023 de jonge professionelen helpen bij het opbouwen van gemeenschapsbanden en bij hun soepele integratie in de juridische gemeenschap voor Vrije Software.

Kortom, de eerste reacties op de editie 2023 van LLW zijn zeer positief, met interessante gesprekken en uitwisselingen van ideeën, maar ook tijd voor socialiseren en koffie drinken met nieuwe en oude gezichten. Wij waarderen alle leden van het juridische netwerk die de tijd hebben genomen om persoonlijk deel te nemen en hopen hen volgend jaar weer te zien. Het is voor ons zeer bemoedigend om te zien dat de juridische gemeenschap voor Vrije Software groeit in kracht en kennis dankzij regelmatige bijeenkomsten zoals de LLW.

Het juridische netwerk

Het juridische netwerk is een neutrale, onpartijdige groep van deskundigen op verschillende gebieden die betrokken zijn bij juridische kwesties rond Vrije Software. Momenteel telt het juridische netwerk meer dan 400 deelnemers uit verschillende rechtssystemen, academische achtergronden en affiliaties.

Het doel van het juridische netwerk is het bevorderen van discussie en doen groeien van betere kennis van de juridische constructies die Vrije Software ondersteunen. De gesprekken op het juridische netwerk zijn bedoeld om dynamisch, tot nadenken stemmend en op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen te zijn.

Toegang tot het juridische netwerk is beperkt en de besprekingen die daar plaatsvinden zijn vertrouwelijk. Dit betekent echter niet dat de inhoud van de e-maillijst wordt weggehouden van de bredere Vrije Softwaregemeenschap. De Chatham-huisregel geldt voor alle discussies op de e-maillijst van het juridische netwerk en haar evenementen, waardoor de leden de ontvangen informatie kunnen gebruiken, maar de identiteit noch de affiliatie van de spreker of een van de deelnemers aan de discussie kunnen achterhalen.