SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuws

Europese burgers eisen Routervrijheid

op:

Een pan-Europees onderzoek, uitgevoerd door de Free Software Foundation Europe, heeft informatie verzameld van meer dan 1600 eindgebruikers en heeft de aandacht gevestigd op verschillende obstakels voor Routervrijheid, zoals een gebrek aan keuzevrijheid, vergrendeling door de leverancier en promotie van apparatuur met uitsluitend propriëtaire software.

Diagram met de mate van overeenstemming van de deelnemers over de beginselen van Routervrijheid.
Dit diagram laat zien in hoeverre de deelnemers het eens zijn over de beginselen van Routervrijheid. Meer dan een eenvoudige technische kwestie, is Routervrijheid een beleidseis."

Meer dan duizend consumenten uit heel Europa hebben hun ervaring met de commerciële praktijken van internetleveranciers (ISP's) gedeeld in de meest uitgebreide enquête onder eindgebruikers over de vrijheid van eindapparatuur tot nu toe, met als resultaat een oproep tot Routervrijheid. De reacties van eindgebruikers uit heel Europa laten zien hoe netwerkexploitanten de keuzevrijheid van de consument nog steedsbelemmeren, tot vergrendeling op internetapparatuur overaan en propriëtaire apparaten promoten, met negatieve gevolgen voor het welzijn van de consument, veiligheid, privacy en databescherming.

Routervrijheid is het recht dat klanten van elke internetprovider hebben om een eigen modem en router te kunnen kiezen en gebruiken, in plaats van door de ISP geleverde apparatuur. Keuzevrijheid voor routers en modems is sinds 2015 geregeld in de EU (Verordening Netneutraliteit), maar nationale implementatie heeft geleid tot versnippering van de digitale markten, met negatieve gevolgen voor de rechten van eindgebruikers. Het onderzoek toonde aan dat Routervrijheid niet alleen een technische kwestie is, maar ook een beleidseis. Meer dan 90% van de deelnemers aan de enquête was het erover eens dat vrijheid van eindapparatuur essentieel is voor netneutraliteit en open internet, veiligheid en databescherming, eerlijke concurrentie en digitale duurzaamheid.

"De uitkomst van dit onderzoek dient als belangrijk inzicht voor beleidsmakers die Routervrijheid reguleren en consumentenorganisaties die de rechten van eindgebruikers beschermen en bevorderen. Van cruciaal belang zijn de gerapporteerde praktijken die kunnen worden beschouwd als inbreuken tegen Routervrijheid. Beperking van keuzevrijheid, vergrendeling door ISP's, levering van propriëtaire apparaten, beveiligingsproblemen en onwettige praktijken zijn enkele van de gemelde bedreigingen voor eindgebruikers", stelt FSFE's senior projectmanager Lucas Lasota.