Nieuws

Rapport: het perspectief van de eindgebruiker op Routervrijheid

op:

In een uitgebreid onderzoek hebben eindgebruikers uit heel Europa hun ervaringen gedeeld over de commerciële praktijken van ISP's met betrekking tot eindapparatuur en de gevolgen daarvan voor Routervrijheid.

Diagram toont de achtergrond van deelnemers
Dit diagram illustreert de achtergrondkennis van de deelnemers over onderwerpen met betrekking tot Routervrijheid.

Met meer dan 1600 reacties laat deze overkoepelende enquête (Engels) zien hoe internetdienstverleners (ISP's) de keuzevrijheid van de consument nog steeds belemmeren en de vergrendeling van internetapparatuur en propriëtaire apparaten bevorderen, met negatieve gevolgen voor het welzijn van de consument, veiligheid, privacy en databescherming. Bovendien toonden de deelnemers beslissende steun voor Routervrijheid. De schat aan informatie die zij meebrachten leverde diepgaande inzichten in de beperkingen voor gebruikers die hun eigen legitieme apparatuur willen aansluiten op het internet.

De telecomsector en eindgebruikers

"Is er Routervrijheid in Europa?" Deze vraag was het uitgangspunt voor de Onderzoek Routervrijheid. De belangen van eindgebruikers weerspiegelen de noodzaak om vrijheid van eindapparatuur in Europa mogelijk te maken. Sinds 2013 zet de Free Software Foundation Europe zich in om dit recht in Europa te realiseren. Routervrijheid wordt in een bredere context opgevat als een cruciaal element van Apparaatneutraliteit en het vereist dat netwerkexploitanten moeten toestaan dat eindgebruikers moeten toestaan om Vrije Software op hun apparaten te draaien. De Routervrijheid-enquête was onderdeel van een initiatief voor maatschappelijke betrokkenheid tijdens de nationale implementatieprocessen van de EU-hervorming van de telecommunicatiewetgeving.

Het gebrek aan uitgebreid onderzoek naar het perspectief van de eindgebruiker met betrekking tot eindapparatuur motiveerde dit tweejarige project. Op 22 maart 2023 had het onderzoek 1652 antwoorden van consumenten uit heel Europa opgeleverd. Het onderzoek bracht aan het licht hoe eindgebruikers denken over Routervrijheid, hun begrip van het belang van dit recht in de context van de beginselen van netneutraliteit, privacy, eerlijke concurrentie en digitale duurzaamheid. Het onderzoek verzamelde ook informatie over de kwesties en problemen waarmee eindgebruikers worden geconfronteerd wanneer zij hun eigen routers voor internetverbinding proberen te gebruiken.

Routervrijheid staat voor uitdagingen in Europa

Deze enquête dient niet alleen de burgersamenleving en consumentenorganisaties met primaire data over de ervaringen van eindgebruikers, maar ook regelgevers en beleidsmakers in hun regelgevende inspanningen. De opmerkingen van de deelnemers waren van cruciaal belang om inzicht te krijgen in de hindernissen en uitdagingen waarmee iedereen wordt geconfronteerd die probeert om eigen apparatuur te gebruiken voor een internetverbinding. De belangrijkste bevindingen van de enquête zijn onder meer:

Diagram met typen verbindingen en routergebruik.
In deze afbeelding van soorten verbindingen en routergebruik is te zien dat, hoewel de meeste DSL-abonnees eigen routers gebruiken, degenen met glasvezel- en coaxverbindingen nog steeds afhankelijk zijn van de apparatuur van ISP's.

Routervrijheid als een beleidseis

Meer dan een technische kwestie is vrijheid van eindapparatuur ook een beleidseis. In heel Europa hebben eindgebruikers hun steun uitgesproken voor een regelgevend beleid dat het recht om routers en modems te kiezen en te gebruiken waarborgt. Meer dan 90% van de deelnemers was het erover eens dat Routervrijheid essentieel is voor netneutraliteit en open internet, veiligheid en databescherming, eerlijke concurrentie en digitale duurzaamheid. Daarom dienen de resultaten van deze enquête als belangrijk inzicht voor beleidsmakers die Routervrijheid reguleren en consumentenorganisaties die de rechten van eindgebruikers beschermen en bevorderen.

Diagram met de mate van overeenstemming van de deelnemers over de beginselen van Routervrijheid.
Deze afbeelding laat zien in hoeverre de deelnemers het eens zijn over de beginselen van Routervrijheid. Meer dan een eenvoudige technische kwestie is Routervrijheid een beleidseis.

Routervrijheid en Apparaatneutraliteit

Routervrijheid is het recht van consumenten van welke internetprovider dan ook, om te kiezen voor en gebruik te maken van een eigen modem en router, in plaats van door de internetleverancier geleverde apparatuur. Apparaatneutraliteit beschermt eindgebruikers tegen discriminerende beperkingen op Vrije Software op hun apparaten. Met Routervrijheid kunnen eindgebruikers op hun apparatuur een aangepast besturingssysteem installeren en controle uitoefenen over de technologie. Overweeg alstublieft om donateur te worden van de FSFE; u helpt ons om onze lange termijn engagement en professionele toewijding aan het verdedigen van de rechten van mensen om technologie te controleren mogelijk te maken.