SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuws

Verordening Interoperabel Europa: Europees Comité van de Regio's faalt in het substantieel promoten van Vrije Software

op:

Het Comité van de Regio's heeft zijn advies over de Verordening Interoperabel Europa goedgekeurd. Het vertegenwoordigend orgaan van de EU heeft gefaald om het belang dat Vrije Software heeft voor interoperabiliteit en dus voor digitalisering en innovatie te erkennen. Dit onderstreept de relevantie van de deelname van de Vrije Softwaregemeenschap in de geplande Interoperabele Raad.

EU-vlag met een voorzittershamer op de achtergrond en het woord 'fail' (mislukking, vert.) op de voorgrond

Met de doelstelling van de EU om een wettelijk kader voor interoperabiliteit in te stellen door middel van de "Verordening Interoperabel Europa", heeft het Comité van de Regio's zijn advies in plenair debat aangenomen. Hoewel het advies de rol van Vrije Software in het bereiken van grensoverschrijdende interoperabiliteit en het vermijden van vendor lock-in slechts minimaal noemt in haar beleidsaanbevelingen, is het Comité van de Regio's r niet in geslaagd om de oorspronkelijke tekst substantieel te verbeteren en meer solide en noodzakelijke maatregelen voor te stellen. Het introduceert geen "Vrije Software eerst"-aanpak en betrokkenheid van belanghebbenden in de Raad Interoperabel Europa, een beoogd orgaan dat zal beslissen over toekomstige stappen die voortvloeien uit deze wetgeving.

"Het is onbegrijpelijk dat de instelling die de verantwoordelijkheid heeft om de eisen van duizenden lokale en regionale overheden naar voren te brengen, er niet in slaagt om het belang van Vrije Software voor interoperabiliteit uit te lichten. Daarom bevestigt deze beslissing alleen maar het belang van de betrokkenheid van belanghebbenden, die daadwerkelijk competent zijn in deze besluitvormingsprocessen. Daarom dringen we er bij het Europees Parlement op aan om de Vrije Softwaregemeenschap op te nemen in de Raad Interoperabel Europa, om duurzaamheid en innovatie in digitalisering te garanderen. Verder moet er nog steeds een 'Vrije Software eerst'-benadering worden geïntroduceerd", legt FSFE's projectmanager Beleid Lina Cebebar uit.

De rol die Vrije Software speelt in de digitalisering van lokale en regionale overheden is van groot belang gebleken, vooral tijdens de pandemie van het coronavirus. Het versterkt onder andere digitale soevereiniteit, waardoor overheden controle hebben over de software die ze gebruiken, terwijl het ervoor zorgt dat overheidsgeld op de meest efficiënte manier worden besteed. Om deze redenen eist de FSFE met haar 'Publiek Geld? Publieke Code!"-initiatief dat publiek gefinancierde software publiek beschikbaar moet zijn onder een Vrije Softwarelicentie. Het is nu aan het Europees Parlement om ervoor te zorgen dat interoperabiliteit wordt ingevoerd door een "Vrije Software eerst"-benadering en tegelijkertijd de Vrije Softwaregemeenschap te betrekken bij de digitalisering van Europese overheidsdiensten. De eerste amendementen in deze richting zijn al geïntroduceerd maar het standpunt moet nog verder verbeterd worden. Lees verder.