Nieuws

Raad sluit relevante belanghebbenden uit van bijdragen aan een interoperabel Europa

op:

Het huidige voorstel van de Raad over de Verordening Interoperabel Europa beperkt het gremium van Interoperabel Europa, en sluit daarmee relevante belanghebbenden uit van het bijdragen aan een meer interoperabel en innovatief Europa. Er is ook een gebrek aan verbeterde formuleringen op het gebied van toezicht en budgettering.

EU-gebouw met vlaggen van verschillende EU-landen

De Verordening Interoperabel Europa is bedoeld om grensoverschrijdende digitale overheidsdiensten in de Europese Unie te verbeteren. Dit voorstel wordt momenteel besproken in het Europees Parlement en de Raad. Via een verzoek om vrijheid van informatie kreeg de FSFE toegang tot de laatste compromistekst (.pdf) van de Raad.

Uit dit ontwerp wordt duidelijk dat de Raad streeft naar een beperking van de algemene deelname aan het gremium van Interoperabel Europa door de mogelijkheid te belemmeren om deskundigen en andere belanghebbenden met de status van waarnemer in deze raad op te nemen. Dit gaat niet alleen volledig in tegengestelde richting van onze eis voor meer inclusie van verschillende belanghebbenden - vooral de Vrije Software-gemeenschap - maar het ondermijnt ook de positite van de deskundigengroep over interoperabiliteit van Europese publieke diensten.

Deze deskundigengroep bestaat uitsluitend uit vertegenwoordigers van overheden. Zij eisten (.pdf) al in 2021 om "nauw samen te werken met verschillende belanghebbenden", met sommigen van hen "particuliere partners, lokale entiteiten (bijv. regio's, gemeenten), EU-standaardisatie en andere internationale organisaties (OESO, VN, internationale standaardisatie-instellingen, enz.), evenals vertegenwoordigers van burgers, afhankelijk van de onderwerpen die moeten worden worden behandeld". Met het huidige voorstel kan geen van deze belanghebbenden zelfs worden uitgenodigd voor een bestuursvergadering of waarnemer zijn, zoals voorgesteld door de Europese Commissie (.pdf).

Het Europees Parlement zou ook geen deel uitmaken van het gremium rond Interoperabel Europa, wat de rapporteur van het Parlement, Ivars Ijabs (lid Renew Europe) begrijpelijkerwijs in zijn ontwerpverslag (.pdf) verandert door voor te stellen om de instelling een zetel te geven. Leden van het Europees Parlement, zoals Jordi Solé (lid Verts/ALE-fractie), roepen ook op tot het opnemen van Vrije Software-gemeenschappen, wat grotendeels in lijn is met onze eisen.

Bovendien is de Raad er niet in geslaagd om Open Standaarden te definiëren en heel weinig doet om de manier te verbeteren waarop het toezicht zal worden uitgevoerd nadat dergelijke wetgeving van kracht is geworden. De Raad heeft ook geen rekening gehouden met de noodzaak van een goede begrotingstoewijzing die de publieke diensten bij het uitvoeren van de activiteiten die uit deze wet zullen volgen. Tenminste één definitie van "Open Bron-licentie" bevat de Vier Vrijheden [Art. 2 (8b)]. Dit onderstreept de sterke link tussen Vrije Software en interoperabiliteit.

Aangezien het Europees Parlement in de komende weken overeenstemming zal bereiken over zijn ontwerpstandpunt over de Verordening Interoperabel Europa, dringen wij er bij de EU-wetgevers op aan om deze kwestie aan te pakken door het voorstel van de Commissie te verbeteren en een robuuste en inclusieve bestuursstructuur te garanderen waarin verschillende belanghebbenden, inclusief de Vrije Softwaregemeenschap, deel kunnen uitmaken van het gremium rond Interoperabel Europa. Een juiste planning voor toezicht en evaluatie, evenals een specifiek budget, zijn ook hard nodig om vooruitgang te boeken. Europa heeft nu de kans om het pad te effenen voor een wetgeving die efficiënt, innovatief grensoverschrijdend bestuur mogelijk maakt door de cruciale rol te erkennen die Vrije Software en de gemeenschap spelen in interoperabiliteit.