Nieuws

IEA: EU-Parlement boekt vooruitgang in het versterken van de rol van Vrije Software maar moet nog meer verbeteren

op:

De twee adviescommissies van het Europees Parlement, IMCO en LIBE, hebben vandaag hun teksten over de Verordening Interoperabel Europa aangenomen. Hoewel beide het belang van Vrije Software voor deze verordening erkennen, blijft de opname van de Vrije Softwaregemeenschap in de Raad nog onzeker. De formulering over goed toezicht en evaluatie gaat in de juiste richting.

Europees gebouw met symbool van het Europees Parlement

De Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) en de Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) hebben vandaag met een grote meerderheid hun advies over de Verordening Interoperabel Europa aangenomen.

De IMCO-commissie heeft naar aanleiding van enkele van onze eisen de noodzaak voor openbare lichamen en instellingen om prioriteit te geven aan het gebruik van Vrije Software om de creatie van herbruikbare oplossingen te ondersteunen uitgelicht. Verder heeft het ook onze vraag naar duidelijkere doelstellingen en indicatoren om de verwezenlijking ervan te controleren erkend. Bovendien heeft het maatregelen om het aantal Vrije Software-oplossingen te rapporteren en te controleren ontwikkeld en aangenomen door de publieke sector binnen het toepassingsgebied van de Verordening.

Helaas werden er geen amendementen aangenomen om meer belanghebbenden op te nemen in de Raad Interoperabel Europa, afgezien van het voorstel om het Europees Parlement als waarnemer op te nemen. Daarom is het nu aan de leidende commissie voor Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) om verdere stappen te zetten om de Raad te verrijken.

Aan de andere kant heeft de LIBE-commissie kort de formulering opgenomen om Vrije Software-oplossingen aan te moedigen als het gaat om het verbeteren van transparantie in de verwerking van persoonlijke data binnen het bereik van deze verordening. Deze formulering moet echter nog verbeterd worden door meer prioriteit te geven aan het gebruik van Vrije Software voor dit doel.

FSFE's projectmanager Lina Ceballos stelt: "We zijn blij dat het Europees Parlement rekening heeft gehouden met sommige van onze eisen, vooral als het gaat om degelijk toezicht en evaluatie. Maar het is echter nodig om meer belanghebbenden bij het bestuur te betrekken. Daarom dringen we er bij de besluitvormers op aan om de rol te erkennen die de Vrije Softwaregemeenschap in de Interoperabele Raad zou kunnen spelen.".

In de komende weken zal de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) overeenstemming bereiken over de tekst, die waarschijnlijk na het zomerreces in de plenaire vergadering in stemming zal worden gebracht en daarna onderwerp van debat zal worden tijdens de inter-institutionele onderhandelingen. Wij roepen de besluitvormers op om niet alleen de vooruitgang die IMCO en LIBE hebben geboekt met hun advies te verankeren maar ook om de acties te ondernemen die nodig zijn voor een meer inclusieve bestuurlijke aanpak, door de Vrije Softwaregemeenschap op te nemen in de Raad Interoperabel Europa. Dit geldt ook voor de Raad, die relevante belanghebbenden wil uitsluiten van het bijdragen aan een Interoperabel Europa.