Nieuws

Europees Parlement van plan om participatie in de Raad Interoperabel Europa te verbreden

op:

Vandaag heeft de commissie van het Europees Parlement die verantwoordelijk is voor de Verordening Interoperabel Europa haar definitieve standpunt bepaald. Het is een stap in de richting van een meer inclusieve Raad Interoperabel Europa, terwijl duidelijkere indicatoren en statistieken worden voorgesteld om de voortgang van de verordening volgen. Dit standpunt moet nu worden gehandhaafd tijdens de komende trialoog.

Fotogesprek Europees Parlement met de woorden Europees Parlement in verschillende EU-talen

Vandaag heeft de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) gestemd over de definitieve tekst van de Verordening Interoperabel Europa, verbetering van het voorstel van de Commissie. Het Europees Parlement heeft voor relevante belanghebbenden, waaronder de Vrije Softwaregemeenschap, de mogelijkheid geïntroduceerd om met de status van waarnemer deel te nemen aan de vergaderingen en activiteiten van de Raad Interoperabel Europa.

Bovendien heeft het Europees Parlement ook onze eis ingewilligd om duidelijkere doelstellingen en statistieken te introduceren, die het mogelijk maken om de voortgang van de activiteiten die onder deze verordening vallen te evalueren en goed te meten, met name als het gaat om het toezien op het gebruik van Vrije Software-oplossingen bij publieke besturen.

"Het opnemen van relevante belanghebbenden en deskundigen, zoals de Vrije Softwaregemeenschap, in de Raad Interoperabel Europa moet deel uitmaken van de definitieve tekst van de Verordening Interoperabel Europa. Ook moeten er goede controle- en evaluatieprocedures worden opgezet om de interoperabiliteit van Europa op lange termijn te verbeteren en aan te passen. Daarom roepen wij het Europees Parlement en in het bijzonder de rapporteur Ivars Ijabs op om zijn positie tijdens de komende trialoog veilig te stellen en geen achteruitgang toe te staan, aldus FSFE's projectmanager Beleid Lina Ceballos.

De ITRE-commissie heeft ook met een grote meerderheid gestemd om de interinstitutionele onderhandelingen aan te gaan. Dit betekent dat het Europees Parlement nu zijn standpunt moet verdedigen en verankeren in de definitieve tekst waarover samen met de Raad en de Commissie in de komende weken zal worden onderhandeld. Dit is van groot belang gezien het feit dat de laatste compromistekst van de Raad de opname van relevante belanghebbenden in de bestuursstructuur van deze verordening belemmert..