Ενημερωτικό δελτίο

FSFE Ενημερωτικό δελτίο - Απρίλιος 2012

Ας τελειώνουμε με όλα τα «έργα» Ελεύθερου Λογισμικού γρήγορα!

Ένα «έργο» είναι πάντα προσωρινό, με τη στενή έννοια του όρου. Αντίθετα κάποια άτομα από το Ελεύθερο Λογισμικό χρησιμοποιούν το «έργο» όταν αναφέρονται σε πρωτοβουλίες που εκτείνονται σε βάθος χρόνου. Και ο εκδότης σας έτσι έκανε, μέχρι που ο Bernhard Reiter τον έπεισε να χρησιμοποιεί διαφορετικούς όρους για ανθρώπους, για το αποτέλεσμα που δημιουργούν και για προσωρινού συντονισμού ενέργειες. Αφού πολλοί στο FSFE ενθάρρυναν τον Bernhard να διατυπώσει γραπτά τις σκέψεις του, τώρα έχει δημοσιεύσει ένα άρθρο όπου αναπτύσσει το επιχείρημα: υιοθετώντας την περισσότερο διαδεδομένη χρήση του όρου έργο (project), οι πρωτοβουλίες Ελεύθερου Λογισμικού θα έχουν μεγαλύτερη επιτυχία. «Το Ελεύθερο Λογισμικό είναι εδώ για να μείνει, προετοιμαστείτε διανοητικά για μια τέτοια κατάσταση.», γράφει ο Bernhard.

Εταιρική παροχή ή μονοπωλιακή δωροδοκία;

Το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντιμετωπίζει μια ηθική πρόκληση. Μια εταιρεία προσφέρει σε όλους ένα δώρο το οποίο θα μπορούσε να παραβιάσει την ανεξαρτησία τους. Η εν λόγω εταιρεία είναι η Microsoft και το δώρο είναι μια δέσμη ιδιοκτησιακών προγραμμάτων. Μέσω της διοίκησης του Κοινοβουλίου, η Microsoft προσφέρει στο προσωπικό (αν και μάλλον όχι στους βουλευτές) δωρεάν άδειες χρήσης για τα Microsoft Office, Project και Visio. Αυτό συμβαίνει με το αποκαλούμενο "Home Use Program" (πρόγραμμα οικιακής χρήσης).

Το προσωπικό εργάζεται πάνω σε κανονισμούς οι οποίοι επίσης επηρεάζουν τη Microsoft, η οποία τώρα δίνει στο προσωπικό δώρα. Το προσωπικό συνήθως φέρνει σε πέρας όλην την κοπιαστική δουλειά. Είναι εκείνοι που ελέγχουν την πρόσβαση στους βουλευτές μας. Το FSFE ζητάει από τους βουλευτές να πουν στο προσωπικό και το προσωπικό στις ομάδες τους, να μην αποδεχτούν το δώρο της Microsoft. Αντίθετα, πρέπει να πιέσουν τη διοίκηση να κάνουν τα εργαλεία Ελεύθερου Λογισμικού διαθέσιμα ώστε το προσωπικό να τα χρησιμοποιεί για να κάνει τη δουλειά του και να παροτρύνουν το ίδιο το Κοινοβούλιο να πραγματοποιήσει τη μετάβαση στο Ελεύθερο Λογισμικό. Ο Karsten Gerloff έγραψε σχετικά με αυτό στο ιστολόγιό του και θα εποπτεύει στενά πώς οι βουλευτές και το προσωπικό τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αντιδράσουν. Θα σας κρατάμε ενήμερους.

Βοήθεια για το FSFE από την Ελλάδα

Η εκλογική περίοδος για τη φετινή θέση στη ΓΣ της Κοινότητας ολοκληρώθηκε στις 29 Φεβρουαρίου. Συνοψίζουμε τα λεπτομερή αποτελέσματα της εκλογής: Ο νέος αντιπρόσωπος της Κοινότητας είναι ο Νίκος Ρούσος από την Ελλάδα. Θα συναντηθεί με άλλα μέλη της γενικής συνέλευσης του FSFE στη Λισαβώνα στο τέλος Απριλίου, για να εργαστεί σε στρατηγικά ζητήματα για τα επόμενα χρόνια. Χάρη στους Albert Dengg και Gert Seidl που ήταν επίσης υποψήφιοι για τη θέση της ΓΣ της Κοινότητας και οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν την καταπληκτική τους δουλειά για το FSFE στην περιοχή τους.

Κάτι εντελώς διαφορετικό

Δραστηριοποιηθείτε: Φυλλάδια για ελεύθερη φορητότητα!

Η δράση μας, Ελευθερώστε το Android σας είχε αρκετή απήχηση. Εκτός της προετοιμασίας του για τις εξετάσεις, ο Torsten Grote έδωσε συνεντεύξεις για τη Γερμανική εφημερίδα "Die Tageszeitung", ραδιοφωνικές συνεντεύξεις και διοργάνωσε ένα πρώτο πάρτι εγκατάστασης για την FoeBud e.V.. Επίσης στο περίπτερό μας στη Cebit, στην Chemnitzer Linux-Tage, καθώς επίσης και στην Augsburger Linuxinfotage πολλοί έδειξαν ενδιαφέρον στη δράση αυτή. Θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο κόσμο να ασχοληθεί. Σας ζητάμε να διαφημίσετε τη δράση με φυλλάδια και αφίσες στην τοπική σας ομάδα χρηστών Ελεύθερου Λογισμικού, σε hackerspace, εταιρεία, πανεπιστήμιο, σχολείο ή στο αγαπημένο σας μπαρ. Γράψτε ένα e-mail με μια ταχυδρομική διεύθυνση στο contact@fsfe.org και θα σας στείλουμε μερικά φυλλάδια και αφίσες για να κάνετε τη διαφήμιση.

Ευχαριστούμε όλα τα Μέλη και δωροθέτες που καθιστούν εφικτή την εργασία μας,
Matthias Kirschner - FSFE

--
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού
Τα νέα του FSFE
Επόμενες εκδηλώσεις του FSFE
Συγκέντρωση ιστολογίων της Κοινότητας
Διάλογοι για το Ελεύθερο Λογισμικό