SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuwsbrief

FSFE Nieuwsbrief - oktober 2018

Geschreven door  op  

Microsoft doet mee met het Open Invention Network

Historisch gezien heeft Microsoft softwareoctrooien gebruikt om de adoptie van Vrije Software in bedrijven en in het openbaar bestuur te vertragen door octrooi-inbreuk te claimen op belangrijke Vrije Softwarecomponenten en miljarden dollars van de herdistributeurs van Vrije Software in te nemen. In de afgelopen jaren zocht Microsoft echter steeds meer toenadering tot de Vrije Softwaregemeenschap. In oktober leidde dit tot Microsoft's volgende grote stap: het toetreden tot het LOT Network en het Open Invention Network (OIN), twee organisaties die zich richten op het oplossen van problemen die zijn ontstaan door softwareoctrooien richting GNU/Linux systemen.

LOT werkt om leden te beschermen tegen zogenaamde "niet-praktiserende entiteiten" terwijl de OIN een gedefinieerde set van Vrije Softwaretechnologieën wil beschermen tegen octrooigeschillen. Dit hebben zij gedefinieerd in hun zogenoemde "Linux systeemdefinitie".

De FSFE verwelkomt Microsoft's stappen en moedigt hen aan om door te gaan in deze richting. De FSFE sluit zich aan bij onze zusterorganisatie, de Free Software Foundation (FSF) in hun eis dat nuttige volgende stappen een duidelijke, ondubbelzinnige verklaring zouden moeten vormen waarin Microsoft alle octrooischendingen op het gebruik van Linux in Android heeft gestaakt; om de lijst van pakketten die beschermd zijn tegen patenten binnen de definitie van het "Linux Systeem" uit te breiden om elk Vrije Softwarecomponent in een GNU/Linux-systeem op te nemen; en om de vroegere patent royalty's, afgedwongen uit Vrije Software, te gebruiken om de daadwerkelijke afschaffing van alle patenten op ideeën in software te financieren.


Doe mee met onze gemeenschap van vrijheidsstrijders!


Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE

Mis het niet: komende evenementen van de FSFE

Van 15 tot 17 november zal een deel van het FSFE-team aanwezig zijn op SFScon in Bozen (Italië). De voorzitter van de FSFE, Matthias Kirschner, zal een lezing geven en onze EU programma-manager overheidsbeleid Alexander Sander zal een beleidswerkgroep organiseren. Ook zullen we aanwezig zijn met een kraam, alwaar we de bevindingen van de REUSE-softwarestudie, uitgevoerd door de Universiteit van Bozen, zullen presenteren. Als u in de buurt bent, kom dan eens langs: we kijken ernaar uit om u te ontmoeten.

Word actief

Om zoveel mogelijk mensen op de hoogte van de vrijheid van software en de missie van de FSFE te brengen is het goed om onze doelstelling in hun moedertaal aan hen uit te leggen. Ons team van vertalers doet fantastisch werk door ervoor te zorgen dat een meerderheid van de Europeanen onze pagina's in hun moedertaal kan lezen. Vele delen van onze homepage zijn vertaald in meer dan 20 Europese talen. Dit is een onschatbare bijdrage aan de verspreiding van softwarevrijheid en we zijn alle bijdragers dankbaar die ons hierbij geholpen hebben.

Elke homepage heeft echter van tijd tot tijd een update nodig en we zullen in de komende weken verschillende delen van onze homepage vernieuwen, naast onze algemene publicaties en nieuws, zoals deze nieuwsbrief. Dit betekent nieuwe delen van onze pagina die vertalingen nodig hebben. Als u een moedertaalspreker bent van een andere taal dan het Engels en u houdt van vertalen, sluit u zich dan nu aan bij ons vertalersteam en help ons om onze infrastructuur te moderniseren door onze boodschap uit te dragen. Ons vertalersteam is zeer behulpzaam en verheugt zich op het verwelkomen van nieuwe leden. U kunt contact opnemen met het team via onze e-maillijst of met individuele coördinatoren die vermeld staan op de pagina met vertalers.

Vacatures bij FSFE

Op dit moment hebben wij vacatures voor zowel een stage als voor een "Bundesfreiwilligendienst". Meer informatie over onze stages, vorige stagiairs en stagiaires en huidige vacatures vind u op onze pagina met stages.

Draag bij aan onze nieuwsbrief

Als u uw ideeen, foto's of nieuws wilt delen, stuur ze dan naar ons op. Zoals altijd is het adres newsletter@fsfe.org. We kijken ernaar uit om van u te horen!

Met dank aan onze gemeenschap, alle vrijwilligers, supporters en donoren die ons werk mogelijk maken. En met dank aan onze vertalers die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw moedertaal te lezen.

Uw eindredacteur,
Erik Albers


Doe mee met onze gemeenschap van vrijheidsstrijders!