Wat is Vrije Software?

"Free" in "Free Software" verwijst naar vrijheid, niet naar de prijs. Alhoewel deze betekenis gebruikt wordt sinds de jaren tachtig, blijkt de eerste gedocumenteerde complete definitie die van de GNU's Bulletin, vol. 1 no. 1, gepubliceerd in februari 1986, te zijn. In het bijzonder definiëren definiëren vier vrijheden Vrije Software:

Deze vrijheden zijn rechten, geen plichten, alhoewel het respecteren van deze vrijheden soms het individu verplichtingen geeft. Iedereen kan kiezen om deze vrijheden niet te gebruiken, maar kan ook kiezen om ze allemaal te gebruiken. In het bijzonder moet het duidelijk zijn dat Vrije Software commercieel gebruik niet uitsluit. Als een programma geen commercieel gebruik en commerciële distributie toestaat is het geen Vrije Software. In werkelijkheid baseert een groeiend aantal bedrijven hun business model volledig of op zijn minst gedeeltelijk op Vrije Software, inclusief sommige grote leveranciers van onvrije software. Vrije Software maakt het legaal om hulp te bieden, maar maakt het niet verplicht.

Terminologie

De Engelse taal lijkt de enige taal te zijn waarbij een grote dubbelzinnigheid bestaat tussen vrijheid en prijs. Als "Free Software" vertaald wordt naar andere talen, dan wordt het "logiciels libre" in het Frans, "software libre" in het Spaans, "software libero" in het Italiaans, "Fri Software" in het Deens.

Open Source

Op 3 februari 1998, volgend op Netscape's aankondiging hun browser als Vrije Software beschikbaar te stellen, kwam in Palo Alto in Silicon Valley een groep mensen bijeen en stelde voor om een marketing campagne voor Vrije Software te starten met de term "Open Source." Het doel was snelle commercialisatie van Vrije Software en acceptatie van Vrije Software door bedrijven en investeerders van de groeiende nieuwe economie. Om dit te bereiken maakten ze de bewuste keuze alle lange termijn-zaken (zoals filosofie, ethiek en sociale effecten) verbonden aan Vrije Software weg te laten, omdat ze voelden dat dit obstakels waren voor snelle acceptatie door de economie. Ze stelden voor om alleen op de technische voordelen te concentreren1.

Vaak met goede bedoelingen gebruikt door mensen die verwijzen naar hetgeen Vrije Software voor staat, wordt de term "Open Source" - oorspronkelijk gedefinieerd als hetzelfde als Vrije Software in zaken als licenties en implementatie - voor steeds meer zaken gebruikt. Tegenwoordig zelfs voor alles wat tussen Vrije Software en Microsoft's zeer propriëtaire "Governmental Security Program" (GSP).2.

Libre Software

Toen de Europese commissie begon met het op reguliere basis behandelen van Vrije Software, probeerde ze de dubbelzinnigheid van de Engelse term "Free Software" en de misverstanden van "Open Source" te vermijden. Dit leidde tot de omarming van een derde term die sinds ongeveer 1992 zo nu en dan gebruikt werd: "Libre Software." Deze term heeft bewezen niet gevoelig te zijn voor misbruik en wordt nog steeds op dezelfde manier gebruikt als Vrije Software. Het biedt dus een uitkomst voor mensen die vrezen verkeerd begrepen te worden wanneer ze Engels spreken.

Referenties

  1. Voor referentie, zie OSI FAQ : "Hoe verhoudt "open source" zich tot "Vrije Software"? Het Open Source Initiatief is een marketingprogramma voor Vrije Software. Het is een manier om reclame te maken voor "Vrije Software" vanwege solide pragmatische redenen in plaats van ideologische kletspraat. De winnende inhoud is niet veranderd, de verliezershouding en de symboliek wel." Buiten dit nogal onvriendelijke FAQ-item hebben het Open Source Initiatief en haar supporters de term "Vrije Software" over het algemeen gemeden.
  2. In dit programma betalen regeringen en overheidsorganisaties aanzienlijke bedragen voor een oppervlakkige blik op sommige delen van de Windows broncode in speciale Microsoft faciliteiten. Dit kan het "gevoel van veiligheid" verhogen maar is eigenlijk nutteloos - helemaal omdat ze niet eens weten of dat waar ze naar gekeken hebben ook werkelijk de code is die op hun computers draait. Dit geeft hen natuurlijk ook geen vrijheid.