SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Onze werken

Digital Restriction Management

DRM.info -- Wat je zeker moet weten over het beheer van digitale beperkingen, Digital Restrictions Management

Disney : If People know about DRM, we've already failed!(Als mensen weten dat DRM bestaat, is ons opzet nu al mislukt)
FSFE: : DRM.info beïndigt het stilzwijgen over DRM!

Vrije Software is software die de gebruikers controle geeft over hun computer en toestellen. In tegenstelling tot de Digital Restriction Management technologie, die de gebruikers onder controle brengt van een derde partij die 'producten' aanbiedt, zoals muziek, video en teksten. Voor de FSFE lijken deze twee benaderingen fundamenteel incompatibel.

En het is niet alleen de FSFE die een probleem maakt van DRM. De Duitse vereniging voor computerwetenschappen ("Gesellschaft für Informatik") formuleerde het als volgt: "Als DRM de bovenhand krijgt in de markt, dan verliezen de gebruikers de controle over hun eigen computers". Symantec deelt deze visie: "Uiteindelijk verliezen klanten over heel de wereld de mogelijkheid om vrij te kiezen welke veiligheidspakketten ze gebruiken voor hun besturingssysteem, en worden ze verplicht gebruik te maken van de pakketten die Microsoft aanbiedt of pakketten die door Microsoft geduld worden. .

Dit verlies van controle betekent dat uitgeverijen, TV zenders, regeringen (en hun administraties), banken, productiehuizen en particulieren niet alleen de controle zullen verliezen over hun grafische kaarten, computerschermen en harde schijven maar ook over hun mobiele telefoons, digitale camera's en alle andere digitale toestellen die ze alleen nog in theorie zullen bezitten.

En alhoewel de FSFE ervan overtuigd is dat er geen enkele gerechtvaardigde reden is voor een gemeenschap die gebouwd is op vrijheid en democratie, om aan derden het recht te geven controle te nemen over iemands persoonlijk gebruik van zijn eigen computer en toestellen, moeten we erkennen dat er over heel de wereld al uitgebreide juridische maatregelen zijn ingesteld, die deze handelswijze al toestaan of opleggen.

Om deze reden vinden wij het noodzakelijk dat Internationale verdragen en nationale wetgeving, zoals TRIPS, DMCA, EUCD en vele anderen, herzien worden. Wij gaan dit proberen te verwezenlijken via relevante forums, al zijn we er ons van bewust dat dit een moeilijke taak wordt, die waarschijnlijk lang zal aanslepen.

Aangezien we zeer goed beseffen over welk tijdsbestek we hier spreken en aangezien we het weinig waarschijnlijk achten dat DRM-technologie plotseling vanzelf zal verdwijnen, hebben we ons de volgende juridische doelen op korte- en middellange termijn gesteld:

Een DRM waarschuwingsteken op toestellen en producten.
Consumenten moeten een eerlijke kans krijgen om niet per ongeluk een product te kopen dat hem zal onderwerpen aan de controlerende macht van een derde. Om de consument in staat te stellen een weloverwogen aankoop te doen, moet deze informatie makkelijk (op de verpakking) te vinden zijn op het moment van de aankoop.
Omzeiling toestaan voor gewettigde doeleinden
Het gewettigd gebruik van zijn eigen computer en toestellen mag men nooit illegaal maken. En toch gebeurt dat door de "anti-omzeilingsvoorziening" in sommige wetgeving; handelingen die je wettelijk kan uitvoeren, worden illegaal, niet door de handeling zelf, maar wel door wat je moest omzeilen om je wettelijk recht uit te kunnen oefenen.
Geen DRM in de politieke arena
Overheden moeten altijd volledige soevereine controle hebben over hun gegevens, procedures en beslissingen. Gebruikers van DRM-software, ook overheden, hebben nooit volledige controle over hun eigen computer. Door dit gegeven kunnen DRM -systemen nooit een plaats krijgen in de politieke arena.
Openbare diensten voor het publiek
Openbare diensten moeten toegankelijk zijn voor alle burgers, ook voor diegene die gebruik willen maken van Vrije Software. Het zou verplicht moeten worden dat openbare diensten en informatie met Vrije Software geraadpleegd kunnen worden.

DRM.info

Om deze zaken aan te kaarten en onder publieke aandacht te brengen, heeft de FSFE het initiatief genomen voor DRM.info, een gemeenschappelijk informatieplatform van deelnemende organisaties uit verschillende sectoren, waaronder Digitale rechten, bibliotheken, creatieve gemeenschappen en consumentengroeperingen.

Bezoek DRM.info vandaag nog en wijs anderen de weg naar deze site. Help ons deze boodschap uit te dragen.

Steun DRM.info

De portaalsite DRM.info wordt onderhouden door de Free Software Foundation Europa (FSFE), zij financieren zichzelf vooral door middel van schenkingen en bijdragen van de Fellowship of FSFE. Je kan ook meewerken als vrijwilliger.