Het 7de Europees Kaderprogramma

Na de positieve reacties die we kregen voor onze activiteiten in het 6de Kaderprogramma, richten we nu onze aandacht op de nieuwe uitdagingen die het 7de Kaderprogramma brengt.

De FSFE wil deelnemen aan projecten binnen het hele spectrum van de beveiliging van informatietechnologie, onderzoek voor kleine en middelgrote ondernemingen, tot onderzoek naar de sociale impact van informatietechnologie.

Momenteel worden de aanvragen van de EG geanalyseerd en worden de potentieel interessante projecten geïdentificeerd. Na deze fase zullen we consortia oprichten met vertegenwoordigers van organisaties, bedrijven en onderzoekscentra, die positief meewerken aan Vrije Software. In samenspraak met met alle partners zullen we dan voorstellen uitwerken en indienen bij de EG.

De projecten zullen gericht zijn op de mogelijkheden en risico's van een informatiemaatschappij voor bedrijven, onderwijs, veiligheid en ontwikkeling. Vrije Software wordt voorgesteld als een zeer goede methode voor een maximale ontwikkeling van de mogelijkheden, met een verkleining van de risico's. Met behulp van sterke consortia, proberen we met de voorstellen een brug te slaan tussen onderzoek, bedrijven en de gemeenschap. Het moet ook bijdragen tot de verspreiding van Vrije Software naar alle belangrijke domeinen.Opmerking

Zoals velen wel weten, verlopen activiteiten op dit niveau vaak verschrikkelijk traag, en vragen ze zeer veel werk. Alhoewel de FSFE zoveel als mogelijk zal doen, zijn onze fysieke mogelijkheden afhankelijk van de steun die we krijgen. U kan helpen om het proces te versnellen door ons werk te ondersteunen.