Radio Afschermingsrichtlijn

Gezamenlijke verklaring tegen Radioafscherming

a bird cage with a router and a mobile phone imprisoned, both sending radio waves

De Radio Afschermingsrichtlijn bedreigt gebruikersrechten en Vrije Software, eerlijke competitie, innovatie, milieu en vrijwilligerswerk - zonder vergelijkbare voordelen voor veiligheid. Veel organisaties en bedrijven doen mee aan het doen van voorstellen aan EU-instellingen en -lidstaten om deze negatieve gevolgen te voorkomen terwijl zij het doel van de Richtlijn intact houden. Lees alstublieft ook onze diepgaande en voortdurend bijgewerkte analyse.

Vermijd Radio Afschermingsrisico's - bescherm veiligheid en innovatie

Steeds meer apparaten maken verbinding met het internet en met elkaar door gebruik te maken van draadloze en mobiele netwerken. Voorbeelden hiervan zijn routers, mobiele telefoons, WiFi-kaarten en laptops. Deze en alle 'internet der dingen'-apparaten vallen nu en in de toekomst onder de regels van Radio Apparatuur Richtlijn 2014/53/EU (hierna ‘de Richtlijn’), aangenomen in mei 2014 door het Europees Parlement en de Europese Raad. De belangrijkste doelen van de richtlijn zijn harmonisatie van bestaande regels, verbeteren van de veiligheid van radiospectra en bescherming van gezondheid en veiligheid.

We steunen het algemene doel van de Richtlijn. Toch uiten we onze bezorgdheid over de verstrekkende gevolgen van artikel 3(3)(i) van de Richtlijn, die vereist dat fabrikanten van apparatuur de software van ieder apparaat controleren op conformiteit om te voldoen aan de Richtlijn.

Gevaren van Radio Afscherming

We geloven dat deze eis negatieve gevolgen heeft voor gebruikersrechten en Vrije Software, eerlijke competitie, innovatie, milieu en vrijwilligerswerk – meestal zonder vergelijkbare voordelen voor veiligheid.

Artikel 3(3)(i) vereist dat fabrikanten van apparatuur software controleren op conformiteit met bestaande nationale radioregels. Deze eis zal gebruikers en bedrijven ervan weerhouden om de software op de apparaten die zij bezitten bij te werken, tenzij die software is gecontroleerd door de originele fabrikant. Dit vormt niet alleen een ernstige last voor de fabrikanten van apparatuur maar het is ook in strijd met het recht van klanten op vrije keuze.

Deze vereiste in artikel 3(3)(i) zal voor veel bedrijven die afhankelijk zijn van de mogelijkheid om alternatieve en Vrije Software-firmware op apparaten te leveren, van invloed zijn op de vrijheid om zaken te doen. Alternatieve software is de basis van veel zakelijke producten en we zouden economische nadelen voor deze bedrijven moeten voorkomen.

Lastenverzwarende eisen om de conformiteit van iedere mogelijke software te controleren op conformiteit zal ook negatieve gevolgen hebben voor innovatie en goede doelen zonder winstoogmerk die afhankelijk zijn van andere software dan die van de fabrikanten. Inspanningen van vrijwilligersorganisaties die behoeftige mensen helpen te verbinden met het internet zouden moeten stoppen of sterk beperkt worden.

Verder promoot alternatieve software op radioapparatuur een duurzame economie. Er zijn heel veel werkende apparaten die geen updates van fabrikanten meer ontvangen, terwijl alternatieve software die is ontwikkeld en verbeterd door gemeenschappelijke inspanningen (zoals Vrije Software) een veel langere ondersteuningsperiode kent die voorkomt dat gebruikers en klanten werkende apparatuur weg moeten gooien. Daarmee verbetert dit ook de veiligheid van gebruikers omdat oudere hardware nog steeds veiligheidsupdates ontvangt nadat de fabrikant stopt met de ondersteuning.

We steunen het doel van de Richtlijn om de veiligheid van radioapparatuur te verbeteren maar niet ongebalanceerd ten koste van de vrijheid en veiligheid van gebruikers op andere gebieden. Ten eerste helpt het bijwerken van software van een apparaat meestal bij het verbeteren van de veiligheid. Ten tweede zijn we ervan overtuigd dat zulke strikte regels niet noodzakelijk zijn voor typische consumentenproducten met een beperkte radio uitzendsterkte. En ten derde geloven we dat zulke technische beperkingen mensen niet zullen hinderen die de wil hebben om relevante radio-regelgeving te overtreden.

Onze voorstellen

Daarom vragen we EU-instellingen en -lidstaten om onze bezorgdheid in overweging te nemen en zeker te stellen dat de Richtlijn geen overkoepelende, overbodige en disproportionele beperkingen zal plaasen op de rechten van consumenten en bedrijven bij het opnemen van de Richtlijn in nationale wetgeving.

Wat we verwachten van EU-instellingen

We vragen aan de Europese Commissie om handelingen te verrichten die aan haar zijn gedelegeerd volgens het Europees Parlement en de Europese Raad (Art. 44) - die

  • algemene uitzonderingen maken voor alle Vrije Software die niet zelf ontwikkeld is door de fabrikanten van de betreffende radioapparatuur maar door andere bedrijven of individuen.
  • de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van de software aan regelgeving niet verschuift van de gebruikers naar de fabrikanten wanneer er veranderingen worden aangebracht aan de standaardinstellingen. Software en hardware zouden op dat gebied niet verschillend moeten worden behandeld.

Wat we verwachten van EU-lidstaten

We vragen aan wetgevers van lidstaten om:

  • De richtlijn zo te interpreteren dat Vrije Software nog steeds zonder discriminatie kan worden geïnstalleerd op radioapparaten en gebruikersrechten zijn beschermd. Zoals uiteengezet (19) zullen derde partijen die software leveren, zoals Vrije Software-projecten, niet worden benadeeld.
  • zeker te stellen dat kleine en middelgrote fabrikanten niet disproportioneel zullen worden belast door hen te dwingen alle alternatieve software te controleren.
  • zeker te stellen dat gebruikers niet gedwongen zijn om onvrije software te installeren.

Organisaties en bedrijven die hebben getekend

Deze verklaring is getekend door verschillende organisaties en bedrijven die bezorgd zijn over de gevolgen van de Richtlijn. Andere organisaties en bedrijven zijn welkom om de brief mee te ondertekenen. Help alstublieft bij het vergroten van het bewustzijn over deze uitdaging. Neem om te tekenen alstublieft contact op met de manager van deze campagne.

1
AlterMundi AlterMundi
ALVATAL ALVATAL
ANSOL ANSOL
Apollo-NG Apollo-NG
brmlab, Hackerspace Pague brmlab
Chaos Computer Club Chaos Computer Club
Commons-Institut e.V. Commons-Institut
Deutscher Amateur-Radio-Club e.V. Deutscher Amateur-Radio-Club
Digitale Gesellschaft Digitale Gesellschaft
Digineo GmbH Digineo GmbH
Digitalcourage e.V. Digitalcourage
Do-FOSS Do-FOSS
Electronic Frontier Finland Electronic Frontier Finland
Elphel Elphel
French Data Network French Data Network
Fédération FDN Fédération FDN
FHEM FHEM
Free Software Foundation Europe Free Software Foundation Europe
freewave freewave
Freifunk Freifunk
FunkFeuer FunkFeuer
Funkring.net Funkring.net
GFOSS GFOSS
guifi.net guifi.net Foundation
Netz39 Netz39
Initiative für Netzfreiheit Initiative für Netzfreiheit
IN-Berlin IN-Berlin
ISPA ISPA
kapper.net kapper.net
La Quadrature du Net La Quadrature du Net
Libre Space Foundation Libre Space Foundation
Limitis GmbH Limitis GmbH
Michael Krauß Datentechnik GmbH Michael Krauß Datentechnik GmbH
nemox.net nemox.net
netCommons netCommons
NetHood NetHood
Network Bogotá Network Bogotá
ninux ninux
NURPA NURPA
Offene Netze Nord Offene Netze Nord
OpenWISP OpenWISP
Osmocom (Open Source Mobile Communications) Project Osmocom Project
OpenNET.io OpenNET.io
Opennet Initiative Opennet Initiative
openspace openspace
Pengutronix e.K. Pengutronix e.K.
qMp qMp
relix GmbH relix GmbH
Renewable Freedom Foundation Renewable Freedom Foundation
Replicant Replicant
sysmocom - systems for mobile communications GmbH sysmocom GmbH
Tanaza Tanaza
The Finnish Amateur Radio League The Finnish Amateur Radio League
ThinkPenguin ThinkPenguin
Toppoint Toppoint
Vikings GmbH Vikings GmbH
WirelessPT WirelessPT
WLAN Slovenija WLAN Slovenija