Sinds 2001 heeft de FSFE gebruikersrechten versterkt door drempels voor softwarevrijheid af te breken. We hebben mensen en organisaties 20 jaren lang geholpen te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking.

Voor de komende twee decennia hebben we uw hulp nodig. We willen dat iedereen in staat is om hun technologie zelf te controleren. Vrije Software en haar vrijheden om te gebruiken, bestuderen, delen en verbeteren zijn de sleutel voor dat doel.

Onze donoren 2012

We zouden graag iedereen willen bedanken die ons werk steunt. Uw bijdragen als vrijwilliger, Fellow of sponsor maken ons werk mogelijk. Gedistribueerde steun verzekert onze onafhankelijkheid en dat is waarom elke kleine bijdrage belangrijk is. Toon uw donatie met onze sponsorafbeeldingen of blijf anoniem.

Beschermheren van de FSFE1

freiheit.com technologies freiheit.com technologies
Google Google
HP HP
Intel Intel
Linux Foundation Linux Foundation
Linuxhotel Villa Vogelsang Linuxhotel Villa Vogelsang

Duurzame contribuanten van de FSFE

Contribuanten van de FSFE

Supporters van de FSFE

Hardwaredonaties staan vermeld op onze Hardwaredonatie-pagina. Daar kunt u ook informatie vinden over hoe u ons kunt steunen met hardware.