Begin en einde

door Georg Greve

Origineel gepubliceerd in het Duitse Handelsblatt Nr. 181, 17 september 2004, pagina 19

Weten jullie wat "Digitaal Rechtenmanagement" - beter bekend als DRM - is? Het werkt op de volgende manier. Jouw krant is alleen nog beschikbaar als je je abonneert - de krant in een krantenwinkel kopen is niet langer een optie. De uitgeverij legt je ook de verplichting op om je krant alleen nog thuis te lezen. Van zodra je je huis verlaat, zullen de letters van de krant verdwijnen - tenzij je ze daarvoor nog een extra bijdrage betaalt. En als je op een dag je abonnement opzegt, zullen alle letters van alle kranten die je reeds verzamelde verdwijnen.

U denkt dat ik waanvoorstellingen heb en dringend een psychiater moet bezoeken? Wel, dit voorbeeld is volledig op de realiteit gebaseerd: "Janus" is een dienst die door Microsoft wordt aangeboden om muziek te "lenen", die het hiervoor beschreven model volledig volgt. En als de gebruikers dit aanvaarden, heeft het bedrijf een goed vooruitzicht om gemakkelijk geld te verdienen.

Er zijn nog andere IT bedrijven die willen profiteren van rechtenbeheer: er is een notebookchip aangeboden door IBM en Utimaco levert encryptiesoftware.

En wat heeft dit nu met uw rechten te maken heeft? Voor een naam te kiezen is Microsoft gaan zoeken in de Romeinse mythologie: Janus werd aanbeden als de god van het begin en het einde. En in zijn naam kondigt het bedrijf het einde aan van de gebruikersrechten en het begin van de beperkingen voor de gebruikers. Digitaal Restrictiemanagement - het acroniem DRM blijft hetzelfde.