We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Νέα

Συνοπτική περίληψη για τη διετία - Έκθεση για τη Γενική Συνέλευση του έτους 2009

στις:

Η γενική συνέλευση του 2009 σημειώνει το τέλος της τρίτης μεγάλης διαδικασίας μετασχηματισμού του FSFE, η οποία ξεκίνησε στη συνέλευση του 2007 στις Βρυξέλλες. Αυτός ο μετασχηματισμός περιείχε αλλαγές στο καταστατικό του FSFE, οι οποίες συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης του 2007, προετοιμάστηκαν από τη Διευρυμένη Εκτελεστική Επιτροπή για τη συνέλευση του 2008 στη Ζυρίχη και τελικά υιοθετήθηκαν στην έκτακτη συνέλευση τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Οι δύο σημαντικότερες αλλαγές που έγιναν ήταν η παρουσίαση της θέσης του εκτελεστικού διευθυντή και η προσθήκη της εκπροσώπησης για την Κοινότητα στη γενική συνέλευση του FSFE.

Με την πρόσληψη του Christian Holz ως εκτελεστικού διευθυντή και την εκλογή του Torsten Grote ως του πρώτου εκπροσώπου της Κοινότητας στη γενική συνέλευση του FSFE η εντολή που δόθηκε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο από τη συνέλευση του FSFE του 2007 έχει εκπληρωθεί και ο οργανισμός έχει πλέον ωριμάσει.

Στο μεταξύ η εργασία του FSFE έχει ενταθεί σε ένα εύρος περιοχών και ο προϋπολογισμός του οργανισμού έφθασε τα 380K € το 2008, συνεχίζοντας την ανοδική τάση των προηγούμενων οκτώ χρόνων. Αυτή η έκθεση θα συνοψίσει μερικά από τα σημαντικά ορόσημα που επιτεύχθηκαν στα δύο τελευταία χρόνια.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Απόφαση στην Αντιμονοπωλιακή Υπόθεση της Microsoft & Νέα Διερεύνηση

Η εργασία που ξεκίνησε για το FSFE το 2001 με το αρχικό αίτημα της παροχής προοπτικής και εξειδίκευσης στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί παραβιάσεων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας εναντίον της Microsoft, και συνεχίστηκε με την από κοινού κατάθεση με την ομάδα Samba το 2004 και την από κοινού εργασία για την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Πρωτοδικείο (CFI) το 2005, 2006 και 2007 τελικά κατέληξε με μια θριαμβευτική νίκη για τη διαλειτουργικότητα το Σεπτέμβριο του 2007.

Όπως υπογραμμίστηκε στη συζήτηση των συμπερασμάτων, το FSFE είχε καινοτομήσει ως ο πρώτος οργανισμός Ελεύθερου Λογισμικού που συμμετείχε ενεργά σε αντιμονοπωλιακή δραστηριότητα και αυτή η υπόθεση έδειξε ότι ήταν εφικτή η προστασία των συμφερόντων του Ελεύθερου Λογισμικού εναντίον μονοπωλιακής κατάχρησης. Η παρούσα αύξηση των αντιμονοπωλιακών ενεργειών εναντίον καταχρηστικών πρακτικών που ανακινήθηκαν από διάφορες ομάδες, π.χ. στην Ελβετία, είναι ένα ενθαρρυντικό δείγμα.

Στο μεταξύ το FSFE συνέχισε τη δραστηριότητά του σε αυτήν την περιοχή μέσα από την υποστήριξη των καταγγελιών των μονοπωλιακών πρακτικών που ανακινήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Διαλειτουργικά Συστήματα (ECIS), και την Opera. Η ECIS προέβη σε μια αξιοσημείωτη δημοσίευση περίληψης σχετικά με το ιστορικό της Microsoft στην αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά και τη ζημιά στον καταναλωτή η οποία καταδείχνει γιατί αυτή η εργασία είναι τόσο πολύ απαραίτητη. Μόνο με την παρουσία του το FSFE μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι λύσεις που θα δωθούν δεν θα αποκλείουν το Ελεύθερο Λογισμικό, π.χ. με την αποδοχή των πρακτικών RAND οι οποίες είναι επίσης διαδεδομένες στην προτυποποίηση και ένα μεγάλο εμπόδιο για το Ελεύθερο Λογισμικό, όπως εξηγήθηκε στην Ανάλυση της ισορροπίας: Προτυποποίηση και Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας του FSFE.

Ανοιχτά Πρότυπα

Βοηθώντας να αναπτυχθεί μια κοινή αντίληψη για τα Ανοιχτά Πρότυπα και η προβολή της υιοθέτησής τους έχει στην πραγματικότητα διαποτίσει την εργασία του FSFE με διάφορους τρόπους. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα SELF το οποίο τερματίστηκε το 2008 και για το οποίο το FSFE ανέπτυξε την Νομική Πολιτική του SELF και παρέχει υπηρεσίες εμπιστευτικότητας. Επεκτείνεται η εργασία του FSFE στα Ηνωμένα Έθνη, όπως στο Forum Διακυβέρνησης Διαδικτύου (IGF) και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO), και η εργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σημαντικότερες τις συζητήσεις για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (European Interoperability Framework, EIF) και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Λογισμικό. Αλλά τρία ζητήματα αναδείχθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια.

Το πιο ορατό ζήτημα ήταν πιθανόν η αντιπαράθεση για τον τύπο Microsoft OfficeOpenXML (OOXML), για τον οποίο η Microsoft είχε συνάψει συμβόλαιο με τις υπηρεσίες της ECMA για να το προωθήσουν μέσα από τον ISO πριν κάποιος προλάβει να θέσει τα ζητήματα. Το FSFE πήρε την πρωτοβουλία να σημάνει συναγερμό στην κοινότητα του Ελεύθερου Λογισμικού για τους κινδύνους που εμφανίζει το MS-OOXML. Το προσωπικό του FSFE και εθελοντές συμμετείχαν ενεργά και άμεσα στη διαδικασία μέσα από τους εθνικούς οργανισμούς προτυποποίησης, π.χ. στην Ελβετία, Σερβία και Ιταλία, καθώε επίσης και έμμεσα με διάφορες δημοσιεύσεις για το MS-OOXML για να υποστηρίξουν την εργασία της ποικίλης διεθνούς κοινότητας που υπεραμύνθηκε του Open Document Format (ODF). Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε τον Φεβρουάριο του 2008 γύρω από τη Συνάντηση Επίλυσης με Ψηφοφορία (Ballot Resolution Meeting, BRM) για το MS-OOXML, όπου ο Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας Ελευθερίας του FSFE Shane Coughlan συντόνισε τις δραστηριότητες για να υπογραμμιστούν τα πολλά κρίσιμα ελαττώματα στον τύπο MS-OOXML.

Αλλά το FSFE δεν επικεντρώθηκε μόνο σε αμυντική εργασία. Χάρη στην εργασία της Σερβικής ομάδας του FSFE, με προεξέχοντα τον Ivan Jelic, αλλά και τον Marko Milenovic και άλλους, στις 26 Μαρτίου 2008 είδαμε την πρώτη διεθνή ημέρα απελευθέρωσης των εγγράφων, την Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων (DFD). Παρόμοια σε σχεδιασμό και συμπληρωματική με την Ημέρα Ελευθερίας Λογισμικού (Software Freedom Day, SFD), η DFD είναι μια ημέρα που φέρνει κοντά ομάδες με κοινό ενδιαφέρον στα Ανοιχτά Πρότυπα, για να βοηθήσουν στη δημιουργία ευαισθητοποίησης για τη σημασία των Ανοιχτών Προτύπων. Ενώ το FSFE παρέχει πρωτοβουλίες, διαχειριστική και συντονιστική υποστήριξη προς την DFD, δεν επιδιώκει να την ελέγξει. Η DFD ανήκει στις πολλές οντότητες και άτομα ανά τον κόσμο που την οικειοποιήθηκαν και δήλωσαν την υποστήριξή τους, μεταξύ άλλων στους, ANSOL, Ars Aperta, COSS, Esoma, Estándares Abiertos, FFII, Free Knowledge Foundation, Free Software Foundation, Free Software Foundation Latin America, Google, IBM, NLnet, ODF Alliance, Open Forum Europe, Open Source Initiative (OSI), Opentia, OSL, iMatix, Red Hat, Sun, The Open Learning Centre, BrOffice.org και Funambol.

Και τελευταίο αλλά όχι έσχατο, υπάρχει η εκστρατεία για τα προγράμματα ανάγνωσης PDF. Αντίθετα με άλλες δραστηριότητες, αυτή η πρωτοβουλία δεν ξεκίνησε από το προσωπικό ή τη συντονιστική ομάδα του FSFE, προέρχεται από την προσωπική πρωτοβουλία κάποιων από τα Μέλη του FSFE, τα οποία είχαν τη σύλληψη της αρχικής ιδέας και συντόνισαν το έργο από την αρχική σύλληψη μέχρι τη δημόσια έναρξη και συντήρηση. Ο ρόλος του προσωπικού του FSFE περιορίστηκε στην παροχή πληροφοριών, πόρων, υποστήριξης και ενθάρρυνσης. Έτσι ο pdfreaders.org παρέχει ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς η δομή και η παράδοση του FSFE διευκολύνουν τη διεθνή κλιμάκωση μιας δραστηριότητας της βάσης καθώς επίσης και τις στοχευμένες και κεντρικά συντονισμένες δραστηριότητες σε άλλες περιοχές, όπως ο ΟΗΕ.

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

Εκτός από τη συμμετοχή το 2007 στο Forum Διακυβέρνησης Διαδικτύου (IGF) στη Βραζιλία, η εργασία του FSFE στα Ηνωμένα Έθνη έχει σταδιακά επικεντρωθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO), ο οποίος επί του παρόντος υπόκειται σε μεταρρύθμιση με βάση την Ημερήσια Διάταξη για την Ανάπτυξη (Development Agenda, DA) την οποία τα Κράτη Μέλη του WIPO υιοθέτησαν κατά τη διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων το 2007. Σε συνδυασμό με έναν νέο Γενικό Διευθυντή, τον κ. Francis Gurry, και το WIPO Strategic Realignment Program, ο WIPO σταδιακά αρχίζει να συζητάει ανοιχτά, ζητήματα όπως η προτυποποίηση και τα όρια του συστήματος πατεντών. Ως τμήμα της ομάδας που πίεζε για την Ημερήσια Διάταξη για την ανάπτυξη για πολλά χρόνια, το FSFE τώρα στοχεύει στο ζήτημα των πατεντών στα πρότυπα, π.χ. κατά την SCP/13, και πιέζει τον WIPO να επικεντρωθεί περισσότερο στην Πολιτική για την Καινοτομία, στην αξιολόγησή της, εξετάζοντας όλες τις πιθανές επιλογές.

Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας

Από το καλό ξεκίνημα που είχε το Νοέμβριο του 2006, η Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας (Freedom Task Force, FTF) συνέχισε να έχει μια μεγάλη επιτυχία τα χρόνια 2007, 2008 και 2009. Κάτω από την ικανή καθοδήγηση του Shane Coughlan, το Ευρωπαϊκό Νομικό δίκτυο της Ομάδας Εργασίας Ελευθερίας αναπτύχθηκε με περισσότερα από 190 μέλη από 27 χώρες από τέσσερις ηπείρους, συμπεριέλαβε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων που εμπλέκεται με το Ελεύθερο Λογισμικό. Το Ευρωπαϊκό Νομικό Δίκτυο της FTF εμφανίζεται να είναι η μεγαλύτερη νομική δομή υποστήριξης για το Ελεύθερο Λογισμικό στον κόσμο με μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, όπως ομάδες ειδικών ενδιαφερόντων και νομικές ημερίδες με διεθνή πολυπληθή προσέλευση το 2008 και 2009. Υπάρχει επίσης ένας αυξανόμενος αριθμός δημοσιεύσεων που προέρχονται από το δίκτυο της FTF.

Επιπλέον της αυξανόμενης δικτύωσης στο νομικό πεδίο του Ελεύθερου Λογισμικού, η FTF συνεχίζει να παρέχει κατάρτιση Ελεύθερου Λογισμικού σε εκτελεστικά στελέχη και παραγωγούς σε πολλές χώρες και να βοηθάει εταιρίες όπως η Bacula Systems να καθορίσουν την ολοκληρωμένη πρόταση της επιχείρησης με βάση το πρόγραμμα εμπιστευτικότητας του FSFE.

Μέσα από τη συνεργασία της με τον gpl-violations.org, η FTF συνεχίζει επίσης να βοηθάει στην επίλυση παραβιάσεων αδειών χρήσης, αλλά το κύριο ενδιαφέρον της είναι στην πρόληψη των παραβιάσεων μέσα από την εκπαίδευση και τον εποικοδομητικό διάλογο με εταιρίες για να βοηθηθούν να καθορίσουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες ώστε να κάνουν χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού διαηρώντας καθαρή τη νομική και κοινοτική τους φήμη.

STACS

Ως μέρος του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία των Πολιτών (Science, Technology and Civil Society, STACS), το FSFE συντόνισε δύο ημερίδες για να παρουσιάσει σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών τις αρχές του Ελεύθερου Λογισμικού και να τους παρέχει μια πρακτική οπτική για το πώς το Ελεύθερο Λογισμικό μπορεί να διεκπεραιώσει την καθημερινή τους εργασία. Οι ημερίδες διοργανώθηκαν σε Λονδίνο και Βελιγράδι στα τέλη του 2007 υπό την καθοδήγηση του αντιπροέδρου του FSFE Jonas Öberg.

Κοινότητα

Από ην έναρξή της τον Φεβρουάριο του 2005 η Κοινότητα αναπτύσσεται συνεχώς σε σημασία και ενέργεια σε μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες για το FSFE. Οι συνεισφορές της Κοινότητας είναι γόνιμες για την εξασφάλιση της οικονομικής ανεξαρτησίας του FSFE και αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού του FSFE με το πλεονέκτημα ότι η κατανομή σε πολλά Μέλη κάνει αυτήν την πηγή εισοδήματος πολύ προβλέψιμη και διασφαλίζει την ανεξαρτησία στον οργανισμό.

Τα Μέλη συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του FSFE με πολλούς τρόπους, επικεντρώνονται κυρίως σε τοπικές δραστηριότητες μέσα από μια ευρεία ποικιλία πρωτοβουλιών, όπως η Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων και η Ημέρα Ελευθερίας Λογισμικού στο Βερολίνο, Ντύσελντορφ, Βιέννη, Κολωνία και αλλού. Η ιδιαίτερα πετυχημένη εκστρατεία pdfreaders.org παρέχει ενημέρωση για το Ελεύθερο Λογισμικό ανάγνωσης PDF, το οποίο αναπτύθηκε από την Κοινότητα σε ένα επίσημο έργο του FSFE. Ο ιστότοπος στο μεταξύ έχει μεταφραστεί σε 17 γλώσσες. Ομάδες της Κοινότητας κατόρθωσαν επίσης να συμμετάσχουν σε διάφορες εκδηλώσεις και εκθέσεις, όπως οι Linuxweeks στην Αυστρία ή η Linuxtag στο Βερολίνο. Τα περισσότερα περίπτερα του FSFE τα διαχειρίζονται σε μεγάλο βαθμό τα Μέλη.

Μαζί με την προαναφερθείσα εκλογή και αντιπροσώπευση της Κοινότητας στη Γενική Συνέλευση, η Κοινότητα συνεχίζει να παρέχει μία από τις συνήθεις οδούς προς τις εκτελεστικές ομάδες του FSFE σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παραδείγματα από το παρελθόν είναι ο Συντονιστής της FTF Shane Coughlan, πιο πρόσφατα παραδείγματα είναι ο Εκτελεστικός Συντονιστής του FSFE Christian Holz ή η πολύ δραστήρια Αυστριακή ομάδα του FSFE, η οποία αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από την Κοινότητα.

Άλλες Δραστηριότητες

To FSFE συνέχισε να συμμετέχει ενεργά με περίπτερα, εθελοντές, υποστήριξη και ομιλίες σε έναν μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων και υποχρεώσεων στην Ευρώπη κα αλλού. Έχει φιλοξενήσει πολλές εκδηλώσεις, έχει στηρίξει άλλες, όπως τα Trophees du Libre στη Γαλλία ή η eLiberatica στη Ρουμανία, και έχει θεμελιώσει μια διαρκή παρουσία στις διάφορες τακτικές και μη εκδηλώσεις για το Ελεύθερο Λογισμικό στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.

Δραστηριότητες με εμβέλεια επίσης περιλαμβάνουν τις μεταφράσεις σε 27 γλώσσες, οι οποίες είναι μόνο δυνατές χάρη σε μια πολύ ενεργητική μεταφραστική ομάδα, με αυξημένα κίνητρα, η οποία τυπικά παρέχει με ταχύτητα υψηλής ποιότητας μεταφράσεις σε πολύ σύντομο χρόνο. το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του FSFE, το οποίο, ενώ έχει περάσει στα ικανά χέρια του Giacomo Poderi από την Ιταλική ομάδα, παρέχει μια καλή και συχνή ευκαιρία για να μένει το κοινό ενήμερο για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Παράλληλα με τις πολλές καθημερινές δραστηριότητες για τις οποίες το FSFE απολαμβάνει το προνόμιο της υποστήριξης από έναν μεγάλο αριθμό αφοσιωμένων, ικανών εθελοντών, το FSFE δραστηριοποιείται σε ένα ερύ φάσμα πεδίων.

Για όλα αυτά τα πεδία, η συμβολή του FSFE τυπικά χαρακτηρίζεται από υψηλή αποδοτικότητα και μια άνω της μέσης απόδοση επένδυσης σε σχέση με την επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Η μελλοντική πρόκληση θα είναι η περαιτέρω επαγγελματοποίηση του οργανισμού με τη διατήρηση αυτής της εθελοντικής συμμετοχής που έχει επιτρέψει στο FSFE να είναι τόσο επιτυχημένο στο παρελθόν.