SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuws

Verklaring over de veranderde relatie tussen de FSFE en Kern Sibbald

op:

Sinds 2006 is de FSFE de gemachtigde geweest voor de auteursrechten van de ontwikkelaars van de Bacula.org-software, op basis van een licentieovereenkomst over machtiging ("Fiduciary License Agreement" of FLA) en een samenwerkingsovereenkomst ("Memorandum of Understanding") ondertekend door Kern Sibbald en de FSFE op 15 november 2006.

Het zijn van gemachtigde betekent dat de FSFE de autoriteit heeft gehad om te handelen inzake overtredingen van auteursrecht op de Bacula.org-software, en een gidsfunctie mocht vervullen op het gebied van licenties van het project.

Op 6 maart 2015 is de FLA tussen Kern Sibbald en FSFE beëindigd op verzoek van Kern Sibbald. De FSFE is toegewijd om naar haar vermogen zeker te stellen dat Bacula.org-software Vrije Software blijft en kan het slechts spijtig vinden dat Kern Sibbald ervoor gekozen heeft om op deze manier de FLA te beëindigen.

Iedere bijdrage aan Bacula.org-software na 6 maart 2015, die voorheen onder deze FLA viel, heeft niet langer de FSFE als aangewezen gemachtigde; of het nu een directe bijdrage betreft of een auteursrechttransfer ondertekend met Kern Sibbald.

Op dit moment blijven de FLA's die direct zijn getekend tussen iemand die bijdraagt aan Bacula.org en de FSFE ongewijzigd. FLA's of auteursrechttransfers specifiek voor de Bacula Enterprise Versie van de software die direct ondertekend zijn met Bacula Systems of Kern Sibbald blijven ook ongewijzigd, omdat zij buiten de afspraak vallen die gemaakt is tussen Kern Sibbald en de FSFE.

Omdat er meerdere versies van auteursrechttransfers en FLA's bestaan en er veel andere parameters van toepassing zijn kunnen de exacte gevolgen van deze beëindiging per individu verschillen.

Mocht u vragen hebben in verband met deze beëindiging of de manier waarop hoe het u raakt: FSFE heeft een contactpunt opgericht om deze vragen te beantwoorden. U kan uw vragen stellen aan: contact@fsfe.org

De FSFE werkt met Kern Sibbald en haar eigen juridische raad om alle vragen of onduidelijkheden die hiermee te maken hebben te beantwoorden.

Als u een ontwikkelaar bent die heeft bijgedragen aan Bacula dan bevelen wij u aan om te kijken naar de FLA's of auteursrechttransfers waarmee u heeft ingestemd en u ervan te verzekeren dat u volledig begrijpt hoe deze beëindiging u raakt. Als u hier niet zeker van bent dan kan u ons een e-mail sturen en zullen we ons best doen om u te helpen. Bekijk alstublieft ook eerst onze veelgestelde vragen over dit onderwerp.