We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuws

Help ons nu om te groeien en een verschil te maken in 2017

op:

Dit jaar vierde FSFE haar 15e verjaardag. 15 jaar hebben we gebruikers sterker gemaakt, gemeenschappen gesteund en aangedrongen op betere wetgeving. In deze 15 jaar hebben we gezien dat alle activiteiten, zelfs als ze op dat moment als klein werden beschouwd, groot kunnen worden als we samenwerken. In deze 15 jaar hebben we gezien dat alle activiteiten, zelfs als ze op dat moment als onmogeljk werden gezien, een succes kunnen worden als we samenwerken. Soms boekten we samen zelfs succes ten opzichte van de zwaarste lobby van grote belangengroepen. 15 jaar waarin we wisten dat dit alles niet mogelijk was zonder de voortdurende steun van onze gemeenschap, die duizenden uren werk voor ons uitvoerde en ons financieel steunde. Help ons nu om te groeien en een verschil te maken in 2017.

Publiek Geld - Publieke Code

In het midden van komend jaar zullen we een nieuwe campagne lanceren om in contact te komen met een nieuw publiek. Met de leus "Publiek Geld, Publieke Code" zullen we verhelderen hoe publiek geld in Europese landen constant wordt ge- danwel misbruikt door te betalen voor propriëtaire software, verkoper lock-in en afhankelijkheid. In plaats daarvan zal investeren in Vrije Software de publieke behoeften en belangen op grote schaal dienen. Het doel van de campagne is om Vrije Software bij wet een verplichte eis te laten worden in het geval van publieke inkoop, maar belangrijker, ook in de praktijk. Als Vrije Software binnen de overheid de standaard wordt dan zal dit een enorm positieve invloed hebben op andere gebieden en onze samenleving die haar lot in eigen handen neemt. We zullen samenwerken met andere politieke organisaties en samen de aandacht richten op het verspreiden van deze boodschap.

De kracht van deze campagne hangt af van uw steun. Iedere donatie helpt: we moeten veel promotiemateriaal produceren en verspreiden, we trainen graag activisten en brengen hen graag met elkaar in contact, we willen reiskosten faciliteren om mensen bij elkaar te brengen met lokale besluitvormers in de politiek en binnen de overheid. We hebben ook contact met een professionele video-artiest voor het maken van een video die de voordelen van publiek gefinancierde Vrije Software uitlegt op een voor iedereen begrijpelijke manier. Dit zal ons helpen om een succes te worden op internet.

Help ons alstublieft om met uw donatie voor het komende jaar begint deze boodschap te verspreiden en geef onze beweging voor Vrije Software in de overheid de beslissende stimulans die het verdiend.

Creatieve mensen van FSFE en de PGPC-campagne

Ons creatieve campagne-team

Uitdagingen in 2017

Natuurlijk houdt het voeren van deze campagne ons niet af van andere activiteiten en om op te komen voor Vrije Software waar dat nodig is. Als u besluit om mee te doen met uw doorlopende steun dan kan u er zeker van zijn dat u de beste manier hebt gevonden om onze beweging te helpen en Vrije Software door het hele jaar heen vooruit te helpen en om verschillende activiteiten te steunen. Om er enkele te noemen:

Kaart van Europa met pins in de hoofdsteden, verbonden door draden

Europa verbinden

Help ons nu om te groeien en een verschil te maken in 2017!