We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuws

FSFE presenteert gemoderniseerde fiduciaire licentiëringsovereenkomst 2.0

op:

De FSFE en ContributorAgreements.org presenteren met trots de herziene en bijgewerkte fiduciaire licentiëringsovereenkomst (Fiduciary Licence Agreement) 2.0 (FLA-2.0) - een nieuwe generatie overeenkomst voor bijdragers die verzekert dat de bijgedragen software altijd Vrije Software zal blijven.

De FSFE erkent dat de licentiëring van code goed is gediend door Vrije Software-licenties zoals de GPL, Apache, BSD, en MPL-families. Toch blijft het beheren van rechten en inhoud binnen een project op lange termijn ingewikkeld.

Om dit op te lossen stelde de FSFE met hulp van goed geïnformeerde experts al in 2002 de ontwerpversie op van de fiduciaire licentiëringsovereenkomst (FLA). De FLA is een goed gebalanceerde overeenkomst voor bijdragers. Zij geeft de gevolmachtigde - verantwoordelijk voor het beheren van de rechten binnen een Vrije Software-project - de macht en de verantwoordelijkheid om zeker te stellen dat de bijgedragen software altijd vrij en open zal blijven. Op deze manier is het project, samen met alle betreffende bijdragers, beschermt tegen iedere vorm van machtsmisbruik door een nieuwe auteursrechthouder.

De manier waarop dit onder de FLA werkt is als volgt: ontwikkelaars wijzen een exclusieve licentie toe aan een gevolmachtigde (gewoonlijk een stichting of bedrijf, onder wiens auspiciën de software zich bevindt) en zij ontvangen daarvoor een niet-exclusieve licentie plus een juridisch bindende belofte dat de code die zij bijdragen voor altijd Vrije Software zal blijven.

In het laatste decennium is de IT-wereld nogal veranderd en zijn, afgezien van auteursrecht, patenten en handelsmerken een serieuze zorg geworden voor Vrije Software projecten.

De FLA (versie 1.2) is voor het laatst herzien in 2007 en lang toe aan herziening. We zijn dus blij om eindelijk de FLA-2.0 te kunnen onthullen: een sterk verbeterde en gemoderniseerde versie.

De grootste verbeteringen zijn dat de FLA-2.0 nu ook patenten dekt en meer praktische licentie-opties direct gericht op derde partijen - inclusief verwijzing naar een extern licentiebeleid - mogelijk maakt. Daarbij is de nieuwe tekst sterk verbeterd in haar compatibiliteit met meer rechtsgebieden en gemakkelijker voor iedereen te begrijpen en toe te passen.

Verder zijn we gaan samenwerken met ContributorAgreements.org en hebben de FLA-2.0 geïntegreerd in haar auteursrechtlicentie-overeenkomst (Copyright Licensing Agreement (CLA)) -kiezer/generator om het gebruik van de FLA gemakkelijker te maken voor projecten en ontwikkelaars. Als bijkomend effect zijn alle CLA's op ContributorAgreements.org ook herzien, waarbij enkele verbeteringen van de FLA zijn gevolgd.

Zoals wel vaker met FOSS en met het leven in het algemeen staan we slechts op de schouders van giganten. De huidige herziening - die op zichzelf jaren hardwerkend onderzoek en analyse heeft gekost, uitmondend in een masterscriptie - zou niet mogelijk zijn geweest zonder de auteurs van de originele FLA en het vele juridische onderzoek dat de basis vormde voor ContributorAgreements.org. De complete kennis van de gemeenschap die is verzameld in de FLA-2.0 leidt ertoe dat ik er vertrouwen in heb dat deze vandaag de dag relevanter en nuttiger is dan ooit tevoren.

zegt Matija Šuklje, voormalig juridisch coördinator van FSFE en de belangrijkste drijvende kracht achter de herziening van de FLA.

De herziene FLA-2.0 is een resultaat van een langdurige en nauwgezette samenwerking tussen de FSFE en ContributorAgreements.org. We vinden het fijn om te zien dat deze samenwerking haar vruchten heeft afgeworpen in de vorm van de FLA-2.0. We hopen dat de nieuwe FLA meer duidelijkheid zal bieden aan ontwikkelaars en Vrije Software-projecten en tegelijkertijd de geest van de oorspronkelijke versie behoudt.

zegt Polina Malaja, FSFE’s juridisch coördinator

We vinden het spannend om een relatie aan te gaan met FSFE en om te zien dat de nieuwe FLA-2.0 nu beschikbaar is met daarbij een nieuwe versie van onze set gestandaardiseerde overeenkomsten voor bijdragers. FSFE's passie en vooral Matija Šuklje's toewijding aan het moderniseren van de FLA heeft ons in staat gesteld om onze overeenkomstkiezer te verder te herzien en te verfijnen. We zijn vooral blij dat we de nieuwe FLA-2.0 als mogelijke overeenkomst op contributoragreements.org als optie kunnen aanbieden.

zegt Catharina Maracke, groepsleider bij ContributorAgreements.org

KDE e.V. is de grootste gebruiker van de FLA en we zijn blij dat deze nieuwe versie is gepubliceerd. Als wereldwijd project waarderen we met name de inspanning om het op meer rechtsgebieden toepasbaar te maken en voor onze bijdragers begrijpelijker te maken.

zegt Lydia Pintscher, voorzitter van KDE e.V.