Nieuws

FSFE Jaarverslag 2017

op:

Het jaarverslag van de Free Software Foundation Europe biedt u in een document een overzicht van de belangrijke dingen die we gedurende de afgelopen 12 maanden hebben gedaan en bereikt. Lees verder om meer te weten over onze activiteiten, de campagnes die we gevoerd hebben, de evenementen die we hebben bezocht of georganiseerd, de groepen die we hebben geholpen en van welke hulpbronnen we gebruik gemaakt hebben.

Wat hebben we gedaan in 2017

Publiek Geld, Publieke Code

In september lanceerden we onze Publiek Geld Publieke Code-campagne. Het idee erachter was eenvoudig: software die gecreëerd is met gebruik van belastinggeld zou onder een vrije licentie voor iedereen beschikbaar moeten zijn.

Om onze campagne te voeren hebben we een campagnesite opgezet en een open brief gepubliceerd die iedereen die onze eis wil steunen kan ondertekenen. Om de viraliteit van de campagne te vergroten en iedereen te helpen de voordelen te begrijpen van overheden die hun broncodes publiceren onder vrije licenties hebben we een video gemaakt. (Webpagina / Download / Vimeo / YouTube) die de situatie uitlegt. Tot dusverre is deze beschikbaar in het Engels, Duits en Frans en er komen meer talen aan.

Deze campagne is nog maar net begonnen. We willen er tenminste nog tot 2019 mee doorgaan om zo bewustzijn te creëren bij de kandidaten voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Op het moment van dit schrijven hebben we meer dan 14.000 handtekeningen verzameld voor onze open brief. Onder de ondertekenaars bevinden zijn nationale vertegenwoordigers en leden van het Europees Parlement. We hebben steunbetuigingen ontvangen van meer dan 100 organisaties en prominente spelers in het IT-veld, inclusief veiligheidsexpert Edward Snowden.

Het is ons doel om gekozen autoriteiten zover te krijgen dat zij zich verbinden aan beleid en regelgeving waarmee publiek gefinancierde software standaard vrije software is. Daartoe hebben we contact opgenomen met ongeveer 1000 kandidaten voor de verkiezingen van het Duitse parlement. We hebben hen gevraagd om "wetgeving te implementeren die vereist dat met publiek geld gefinancierde software voor de publieke sector [...] publiek beschikbaar komt onder een Vrije en Open Bron Software-licentie." van de kandidaten die contact met ons hebben opgenomen omdat zij onze eis steunen zitten er nu 19 in het parlement. Daarnaast heeft de gehele fractie van de Groene partij in de Duitse bondsdag ons beantwoordt in een open brief waarin zij hun steun betuigen voor onze eis.

We zullen tijdens komende verkiezingen bewustzijn voor onze eis laten groeien. Onderteken de open brief, praat over de campagne en versterk onze financiële basis.

Save Code Share

Op dit moment discussiëren EU co-wetgevers over een nieuw voorstel voor auteursrecht. Artikel 13 maakt deel uit van dit voorstel en zal onze mogelijkheid om met anderen online samen te werken belemmeren. Artikel 13 vereist dat alle online hosting-dienstverleners niet alleen een filter moeten installeren dat ieder werk tegen uploaden blokkeert dat in strijd met een auteursrecht zou kunnen zijn maar ook dat zij hun gebruikers in de gaten moeten houden en actief moeten zoeken naar mogelijke overtredingen van auteursrecht. Deze fundamenteel gebrekkige filter-algoritmes zullen uiteindelijk bepalen welke code ontwikkelaars mogen delen. Uploadfilters brengen problemen met zich mee en er zijn geen filtertechnologieën bekend die accuraat en betrouwbaar kunnen identificeren of Vrije Software-code wordt gedeeld in overeenstemming met haar termen en voorwaarden.

Om deze wetgeving te bestrijden lanceerden we samen met Open Forum Europ een website: Save Code Share. We hebben als doel om bewustzijn over dit onderwerp te creëren en te werken aan verandering van de voorgestelde wetgeving. We publiceerden een a witboek om de gevolgen van Artikel 13 voor Vrije Software-ontwikkelaars en -gemeenschappen uit te leggen en een open brief die al ondertekend is door meer dan 6000 individuen, organisaties en bedrijven.

Hoewel het Europees Parlement zich aan het voorbereiden is om in begin 2018 te stemmen over haar belangrijkste onderhandelingspositie ten aanzien van het EU-voorstel voor de auteursrechtrichtlijn hebben verschillende parlementscomités hun meningen over Artikel 13 al kenbaar gemaakt. Samen met Open Forum Europe hebben we druk gezet op het stemmen in de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van de EU, die het gebruik van uploadfilters bij het gebruik van gehoste werken heeft verworpen. Nu moeten we zekerstellen dat de belangrijkste parlementaire inspanning onze bezwaren in overweging neemt en Artkel 13 verwerpt als onderhandelingspositie met de co-wetgevers in de Raad van de EU.

REUSE-initiatief

Reuse logo
We lanceerden ons REUSE-initiatief, dat waarmee we opkomen voor beste praktijken voor het meedelen van auteursrecht- en licentie-informatie voor software op een gestandaardiseerde manier die door mensen en machines gelezen kan worden. Deze stap kan helpen bij het automatiseren van vele processen die te maken hebben met het werken met Vrije Software-licenties, met name voor grote software-projecten met vele software-pakketbronnen.

De website bevat een video (Webpagina / Download / Vimeo) die de drie eenvoudige stappen uitlegt die te maken hebben met het REUSE-compliant-maken van een project. Ontwikkelaars zullen ook extra hulpbronnen vinden. Om het gemak te demonstreren van het in de praktijk compliant maken van een project hosten we een aantal software-pakketbronnen die REUSE-compliant zijn.

Verder schrijft en levert de FSFE een gereedschap dat ontwikkelaars zal helpen om hun software REUSE-compliant te maken. Het doel is om het gereedschap als software-pakketbron aan te bieden aan de meest populaire GNU/Linux-distributies, zodat de drempels om het aan te nemen zo laag mogelijk zijn.

Bevalt het u wat wij doen? Word dan een supporter en help ons om een verschil te maken in 2018!

Tiende juridische en licentie-werkgroep

Vrije Software-licenties zijn net zo belangrijk als vrije code. De Vrije Software-beweging zou niet kunnen overleven zonder de juridische documenten die het toestaan en afdwingen dat software vrij gedeeld en gewijzigd kan worden. De juridische en licentie-werkgroep (Legal and Licensing Workshop (LLW)) is waarschijnlijk het belangrijkste Vrije Software-evenement waar u nog nooit van gehoord hebt. Het is gericht op een niche die bestaat uit juridische experts en professionals die werken met het juridische systeem dat Vrije Software ondersteunt.

In 2017 organiseerden we in Barcelona de tiende editie van deze werkgroep. Voor ons is dit een jubileum omdat we het voor elkaar hebben gekregen om de top van de juridische experts uit een brede verscheidenheid aan gemeenschappen, publieke instituties en bedrijven uit de hele wereld bij elkaar te brengen voor een evenement als geen ander in de Vrije Software-sector. Het LLW-compliance track van dit jaar ging over de gereedschappen die licenties afdwingen en hoe bedrijven ze kunnen steunen.

Vrije Software binnen overheden was een ander belangrijk onderwerp waarover discussie plaatsvond tijdens het evenement. Het doel was om manieren te ontdekken waarop overheden transparanter en verantwoordelijker kunnen omgaan met financiële middelen bij het financieren van de ontwikkeling van software. De ideeën waar de juridische professionals mee naar huis gingen zullen de samenleving als geheel diep raken.

Fiduciaire licentie-overeenkomst 2.0

De FSFE erkent dat Vrije Software-licenties hun doel dienen maar dat het beheren van rechten en inhoud binnen een project over langere tijd nog steeds een ingewikkeld proces is. Om dit op te lossen heeft de FSFE een werkversie opgesteld van de fiduciaire licentie-overeenkomst (Fiduciary Licence Agreement (FLA)), een goed gebalanceerde overeenkomst tussen bijdragers waarbij de gevolmachtigde, die verantwoordelijk is voor het beheer van rechten binnen een Vrije Software-project, de macht en de verantwoording krijgt om zeker te stellen dat de bijgedragen software altijd vrij en open blijft. Dit verzekert dat het project en alle betreffende bijdragers beschermd worden tegen welk misbruik dan ook door een nieuwe auteursrechthebbende.

Dit jaar hebben we de fiduciaire licentie-overeenkomst herzien naar versie 2.0. Deze gaat nu ook over patenten en de tekst is aangepast zodat zij compatibel is met meer rechtsgebieden en gemakkelijker te lezen is.

We zijn gaan samenwerken met ContributorAgreements.org in integreerden de FLA-2.0 in hun auteursrecht licentie-overeenkomst (Copyright Licensing Agreement (CLA))-kiezer/generator. Dit maakt het gebruik van de FLA gemakkelijker voor projecten en ontwikkelaars.

R2D2 with IloveFS

FLA 2.0 maakt het gemakkelijker om zeker te stellen dat de bijgedragen software altijd vrij blijft.

Europese Vrije Software beleidsontmoeting

De dag voor de opening van FOSDEM, reisden we niet alleen met onze kraam naar het favoriete evenement van onze gemeenschap, maar organiseerden we ook de tweede Europese Vrije Software beleidsontmoeting. We ontmoetten Sebastian Raible, de parlementair assistent van Julia Reda, lid van het Europees Parlement voor de Duitse Piratenpartij; Pierre Damas, hoofd van Sector, digitale diensten bij het directoraat-generaal voor informatietechnologie bij de Europese Commissie; Jaana Sahk-Labi van de Estse permanente vertegenwoordiging bij de EU; Laurent Joubert van de Franse regering; en leden van andere organisaties die opkomen voor Vrije Software.

Samen discussieerden we over de vooruitgang van het Vrije en Open Bron Software Audit (Free and Open Source Software Audit (FOSSA))-programma, enkele van de plannen van de Commissie voor het herzien van haar Open Bron Software Strategie en nationale projecten voor het promoten van Vrije Software binnen overheden en bedrijven.

Vraag het uw kandidaten

De FSFE-gemeenschap nam deel aan de politieke campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland, voor de Landdag van het Duitse bondsland Noordrijn-Westfalen en de Duitse federale verkiezingen.

Ons team in Nederland ontwikkelde freedomvote.nl om kiezers te helpen zich te oriënteren op internetbeleid en Vrije Software. Een vergelijkbaar gereedschap is door FSFE en de "Vrije Kennis Coalitie" ontwikkeld voor de Duitse federale verkiezingen: de "Digital-o-Mat". Dit gereedschap heeft meerdere keren de nationale media, inclusief de publieke televisie, gehaald. De Digital-o-Mat trok tienduizenden bezoekers die zichzelf informeerden over onderwerpen die te maken hebben met internetbeleid en Vrije Software. Verder vroegen we politieke partijen die deelnamen aan de Duitse verkiezingen over hun standpunt over Vrije Software in ons "Vraag het uw kandidaten" campagne-raamwerk.

Vindt u het leuk wat wij doen? Word dan supporter en help ons een verschil te maken in 2018!

Nieuwe git hosting-dienst: git.fsfe.org

Kennis delen en samenwerken zijn twee kernprincipes in de Vrije Software-gemeenschap. Om beide aan te moedigen opende de FSFE dit jaar een Git hosting-dienst voor haar supporters, met Gitea als web-interface.

Door git.fsfe.org te bezoeken kunt u delen en samenwerken op een platform dat uw vrijheden daadwerkelijk respecteert. Door gebruik te maken van de grafische web interface kunt u issue reports aanmaken voor fouten of aanvragen voor nieuwe mogelijkheden. git.fsfe.org kan afzonderlijke projecten hosten: complexe multi-project pakketbronnen voor organisaties, of gebruikt worden als spiegel voor een andere Git-pakketbron ergens anders, zoals op GitHub of GitLab.

FreedomBox installeerfeest in het FSFE-dorp

FreedomBox-installeerfeest in het FSFE-dorp tijdens SHA 2017.

Investigate Europe

We steunden een journalistennetwerk om de mate waarin Europa's publieke infrastructuur afhankelijk is van propriëtaire software van een enkele leverancier: Microsoft te onthullen. Het rapport maakte duidelijk hoe een bedrijf onze publieke instituties in een wurggreep houdt en wat de negatieve gevolgen zijn voor onze budgetten en vrijheden. Het rapport is gepubliceerd in 13 kranten, tijdschriften en online media in negen verschillende talen. De FSFE leverde de onderzoeksjournalisten aanknopingspunten, data en verklaringen die we door de jaren heen hadden verzameld en deze dienden als ruggengraat voor het verhaal.

LiMux: een vuurtoren dooft

De nieuwe burgemeester van München, Dieter Reiter, heeft toegegeven dat hij een "fan van Microsoft" is. Dit jaar ondermijnde hij het werk van de overheid om te migreren van hun propriëtaire IT-raamwerk en drukte hij de terugkeer naar propriëtaire software op alle niveaus door. FSFE-voorzitter Matthias Kirschner legde de achtergrond van deze beslissing uit in verschillende lezingen, bijvoorbeeld op de openSUSE-conferentie in mei 2017. Daarbij heeft hij de bedoeling om inzichten en bewustzijn te verspreiden naar andere organisaties en verdedigers van Vrije Software.

Samen met The Document Foundation, KDE, en OSBA voerden we campagne om Vrije Software in de stad München te houden. We namen voor de publieke hoorzitting contact op met alle leden van de gemeenteraad en we verstuurden een oproep voor actie aan onze Duits sprekende supporters waarin we hen vroegen om contact op te nemen met de politici. De reactie was fenomenaal. Tijdens de hoorzitting citeerden sommige politici onze vragen en zeiden zij dat zij nog nooit zoveel input van burgers en media gehad hadden. Helaas veranderde al deze publieke druk hun beslissing niet om te migreren van LiMux. Tijdens de gesprekken hebben zij Microsoft Exchange ingefaseerd en is de beslissing om terug te keren naar propriëtaire software genomen.

IloveFS -  PMPC

We voerden de "Publiek Geld? Publieke Code!"-campagne naar de straten van Berlijn.

Hoewel het triest is om te zien zouden we dit als een mogelijkheid moeten gebruiken om de LiMux-zaak te evalueren en om te zien wat we, als Vrije Software-gemeenschap, ervan kunnen leren voor toekomstige migraties binnen de overheid. In zijn lezingen stelde Matthias vragen ter ondersteuning van een evaluatie door de Vrije Software-gemeenschap.

Vindt u het leuk wat wij doen? Word dan supporter en help ons om een verschil te maken in 2018!

FSFE's 2017 in cijfers

Precieze cijfers helpen u bij het krijgen van een beeld van welke hulpbronnen wij gebruiken bij onze activiteiten. Met dat in gedachte is dit een samenvatting van FSFE in 2017, gereduceerd tot getallen en cijfers. (Kanttekening: veel van de data in deze sectie, bijvoorbeeld ons budget, gaan over 2016 omdat deze beschikbaar kwamen toen 2016 voorbij was, dus in 2017.)

Kramen, evenementen en PR

De FSFE nam deel aan niet minder dan 75 evenementen in de afgelopen twaalf maanden. Deze evenementen hadden alle denkbare formaten, van ontmoetingen georganiseerd door lokale Vrije Software-groepen tot grote beurzen opgezet door publieke instituties en bedrijven, tot bijeenkomsten zonder winstoogmerk op kampeerterreinen. In het afgelopen jaar heeft FSFE deelgenomen aan evenementen in 11 landen, waaronder Duitsland, Nederland, Zwitserland, Italië, Frankrijk, Spanje, Albanië, Oostenrijk, Zweden, Portugal, België, Griekenland en de Verenigde Staten. We hebben gesproken, geluisterd en onze kraam opgezet op 15 grote evenementen.

The FSFE village during SHA Camp 2017 in the Netherlands.

Het FSFE-dorp tijdens SHA Camp 2017 in Nederland.

In onze kraam kunt u ook stickers, flyers en ballonen krijgen. Deze promoten Vrije Software, waarschuwen over clouds, adviseren over het gebruik van vrije bestandsformaten, enzovoort. U hoeft onze kraam niet eens te bezoeken om deze weggevertjes te ontvangen: u kunt ons vragen om een doos voor uw eigen evenement en dat is kosteloos. In de afgelopen 12 maanden hebben we 233 dozen verzonden. Omdat we het hebben over nogal grote dozen gaat het om letterlijk duizenden stickers, flyers en andere weggevertjes.

Budget

In 2017 ontvingen we de uiteindelijke data over het budget van 2016. We kunnen nu onthullen dat over de afgelopen vier jaren FSFE's inkomsten kwamen te liggen tussen 350.000 en 450.000 euro en dat het bedrag in 2016 steeg naar bijna 650.000 euro, hetgeen een leuke verrassing was. Dat is 45% meer ten opzichte van 2015. Het grootste deel kan worden toegeschreven aan buitengewone donaties van onze genereuze sponsors (toegenomen met ruim 83%), inclusief een nalatenschap van iemand die anoniem wil blijven. Maar de bijdragen van de supporters groeiden ook, zoals ieder jaar, zelfs op het dieptepunt van de economische crisis.

De FSFE probeert zo zuinig mogelijk te zijn en de kostenstijging bleef beperkt tot onder de 9% ten opzichte van 2015. De grootste kostenposten in 2016 waren onze inspanningen om publiek bewustzijn te vergroten (142.965 euro); onze basisinfrastructuurkosten inclusief onze personeels- en kantoorkosten (130.082 euro) en ons juridische werk (117.336 euro).

FSFE's kosten in de afgelopen jaren.

FSFE's inkomsten in de afgelopen jaren.

Proportioneel groeiden de kosten het meest op de afdeling fan-artikelen. Deze groeide met 16% van 32.142 euro in 2015 naar 37.464 euro in 2016. Dit komt overeen met de hoeveelheid fan-artikelen die we weggaven en verkochten aan onze vrienden en volgelingen, en dat nam met 13% toe ten opzichte van 2015. Dit is goed nieuws omdat dit toont dat ieder jaar het aantal mensen dat bewustgemaakt wordt van onze campagnes en activiteiten groeit. Het belangrijkste doel van onze fan-artikelen is het om onze boodschap zo ver en breed mogelijk te verspreiden.

Ons meestverkochte kledingstuk is zonder twijfel het zwarte "There is no cloud..." T-shirt. We hebben tot dusverre in 2017 meer dan 450 van dit slimme en relevante kledingstuk verkocht. Maar kledingstukken zijn niet de enige fan-artikelen die FSFE distribueert.

De mensen achter FSFE

FSFE heeft te maken et evenementen en cijfers, maar bestaat uit de mensen van onze gemeenschap. In deze secties willen we u onze gemeenschap aan u voorstellen, evenals enkele mensen die vaak niet alle krediet krijgen die zij verdienen.

Deelnemers aan FSFE's gemeenschapsontmoeting 2017.

Vindt u het leuk wat wij doen? Word dan een supporter en help ons een verschil te maken in 2018!

Onze gemeenschap

FSFE heeft vijf voltijds medewerkers: Ulrike Sliwinski is onze kantoormanager en de persoon die het meeste de telefoon oppakt als u naar ons kantoor belt; Polina Malaja is de coördinator van ons juridische team en onze beleidsanalist; Erik Albers is onze communicatie- en gemeenschapscoördinator; Jonas Öberg is FSFE's directeur en Matthias Kirschner is de voorzitter. We hebben ook een deeltijdmedewerker: Max Mehl, onze programma-manager en vice-coördinator vertalingen. Dit team wordt bijgestaan door stagiair(e)s die drie of meer maanden werken aan specifieke projecten en ons helpen in het algemeen, of aan wie specifieke taken is toegewezen. De stagiair(e)s van dit jaar zijn: Olga Gkotsopoulou, Fernando Sanjurjo, Erik da Silva, Jonke Suhr, Carmen Bianca Bakker en Kristi Progri.

De uitvoerende raad is het lichaam dat de wensen van de leden daadwerkelijk uitvoert. Op dit moment bestaat de raad uit vier leden: Matthias Kirschner (voorzitter), Jonas Öberg (directeur), Patrick Ohnewein (penningmeester) en Heiki Lõhmus (vice-voorzitter en coördinator vertalingen).

De formele leden van de FSFE zijn verantwoordelijk voor planning, budget, de agenda en het kiezen en terugroepen van de uitvoerende raad en de penningmeester. Tijdens 2017 telde deze 28 leden, waaronder de twee vorige voorzitters, Georg Greve en Karsten Gerloff, en de vier leden van de uitvoerende raad.

Verder is er ons Europese kernteam, dat bestaat uit de formele leden plus 15 personen uit geheel Europa. Zij zijn de mensen die de dagelijkse kerntaken van de organisatie betaald of onbetaald uitvoeren en de vele vrijwilligers die Vrije Software steunen daarbij coordineren.

Tenslotte zijn er de voortdurend belangrijke supporters. Supporters zijn sympathisanten die besloten hebben om de FSFE officieel te steunen door mee toe doen met ons programma voor supporters. Tijdens 2017 bereikten we het aantal van 1.600. We hebben nu supporters in meer dan veertig landen over de hele wereld, inclusief de meeste Europese landen, de Verenigde Staten en Australie.

Introductie van sommige van onze mensen

Reinhard Müller

Reinhard Müller

Reinhard kamt uit het Oostenrijkse Lustenau (Vorarlberg) en maakt ruim tien jaar deel uit van de FSFE. Reinhard heeft altijd anoniem vaak ondankbare taken die niet goed zichtbaar zijn uitgevoerd maar die cruciaal zijn voor het voortbestaan van de FSFE.

Hij begon met het beheren van FSFE's website, het coördineren van het vertaalteam en het zorg dragen voor de database van de Fellowship. Van 2007 tot 2017 tam hij de financiële kant op zich als FSFE's officiële penningmeester. In die rol heeft Reithard alles gedaan met betrekking tot het beheren van het geld van de stichting, van het goedkeuren van invoices tot het invullen van onze belastingaangifte.

Toch heeft dit van Reinhard geen antisociale kluizenaar gemaakt, die altijd met inkt op zijn vingers over stoffige boeken zit gebogen. Integendeel: als er iets is dat Reinhard liever doet dan zich met kolommen met cijfers bezighouden dan is het direct contact hebben met mensen op evenementen. Reinhard neemt graag met de FSFE-stand deel aan ... en beurzen. Kom langs op onze kraam op Linuxtage of FOSDEM en zeg gewoon gedag. Grote kans dat u Reinhard's legendarische T-shirt opvouwcapaciteiten waar kunt nemen! Iets om te koesteren.

Ulrike Sliwinski

Ulrike Sliwinski

Nu we het toch over kramen en fan-artikelen hebben: er is iemand waarvan je altijd op aan kan om sweaters en stickers te bezorgen en dat is Ulrike. Ulrike begon in 2014 als deeltijdwerker als kantoor-assistent bij de FSFE. Toen we ons realiseerden hoeveel ze meebracht vroegen we haar snel om voltijds onze kantoormanager te worden.

Net als Reinhard voert Ulrike taken uit die grotendeels onzichtbaar zijn voor de buitenwereld, maar die cruciaal zijn voor het functioneren van de FSFE. Als u de FSFE belt dan is het waarschijnlijk Ulrike die uw probreem oplost. Als u voor uw evenement vraagt om een van onze dozen met stickers en flyers dan is het Ulrike die verpakt en verzendt.

Ulrike is door enkele collega's beschreven als de "personificatie van Duitse efficientie" en als iemand die een taak pas loslaat als deze tot haar volledige tevredenheid is afgehandeld. Maar Ulrike is ook aardig, hulpvaardig en vriendelijk, en dat maakt haar de ideale gastvrouw voor ons kantoor en onze kraam.

André Ockers

André Ockers

Een van FSFE's belangrijkste missie's is het om bewustzijn te creeeren bij het publiek, in bedrijven, in de publieke sector en bij politici. De eerste stap in het effectief vergroten van bewustzijn is natuurlijk het opstellen van berichten in de taal van het bedoelde publiek.

Dat is waar mensen zoals André bij te pas komen. André vertaalt de meeste output van de FSFE naar het Nederlands en dat doet hij zonder dat wij het van hem vragen. André vertaalde meer dan 80% van FSFE's site naar het Nederlands en u kunt verwachten dat hij binnen acht uur een vertaling van ieder nieuws- of persbericht klaar heeft.

André staat symbool voor alle onbaatzuchtige helden die jaar in jaar uit in hun moedertaal helpen bij het bereiken van mensen uit alle landen.

Tenslotte

We willen onze gemeenschap hartelijk bedanken: alle ontelbare vrijwilligers, supporters en donoren die het werk van FSFE mogelijk maken in 2017. Uw bijdragen zijn prijsloos en we doen ons best om in 2018 door te gaan met ons goede werk.

Als u het leuk vindt wat we doen, word dan supporter van de FSFE en help ons te werken voor Vrije Software!

Uw Free Software Foundation Europe

FSFE in actie!
(Afbeelding CC-BY-SA 2.0 door Julie Missbutterflies)