2020 was voor iedereen een uitdagend jaar maar overal bleven we vechten voor de vrijheid van softwaregebruikers, overal. We hebben uw steun nu nodig om volgend jaar verder te gaan met dit belangrijke werk. Als u zich in een positie bevind om dit te kunnen, doneer dan alstublieft vandaag aan ons.

We hebben uw hulp ook nodig om de boodschap te verspreiden dus vergeet niet om uw vrienden en familie te vertellen over ons werk en inspanningen op het gebied van geldinzameling. Hartelijk dank van iedereen bij de FSFE!

Nieuws

Oproep voor participatie: FSFE-track over "digitale educatie" tijdens de Libre Software-ontmoeting in Straatsburg, Frankrijk

op:

Van 7 tot 12 juli zal de Libre Software-ontmoeting plaatsvinden in Straatsburg, Frankrijk. De conferentie, die ook bekend staat als RMLL, wordt jaarlijks op een andere locatie gehouden en is op dit moment het grootste Vrije Software-evenement in Frankrijk. Het belangrijkste onderwerp van dit jaar is "Digitale educatie: gevangenschap of opnieuw leren opkomen voor uzelf?". Met de FSFE-track zoeken we naar inspirerende inzichten over gouden kooien en bevrijding, niet alleen in onderwijsinstellingen maar ook in ons dagelijkse leven.

FSFE at RMLL 2017
(CC-BY-SA 2.0 Julie Missbutterflies)

De Free Software Foundation Europe verheugt zich erop om zich aan te sluiten bij Hackstub, de Straatsburgse hackerspace die de Libre Software Meeting 2018 organiseert en om een eigen FSFE-track te hebben. Met als belangrijkste onderwerp "Digitale educatie: gevangenschap of opnieuw leren opkomen voor uzelf" zouden we ons willen concentreren op de gouden kooien die ons omringen en die iedere dag meer mensen gevangenzetten. Voor ons bij de FSFE heeft digitale educatie niet alleen met onderwijs op school te maken. Het gaat ook om digitale competenties die we in de digitale samenleving willen verspreiden.

We hebben in het afgelopen decennium vele nieuwe vormen van sociale uitwisseling en samenwerking gezien en bevinden ons in een stadium waar er nauwelijks een dag voorbijgaat waarop in ons sociale netwerk of onze dagelijkse omgeving geen interactie is vereist met software in welke vorm dan ook. Veel van deze software is propriëtair of interacteert met andere propriëtaire software. Iedere dag komen er mensen bij die zichzelf deze propriëtaire diensten leren of het wordt aan hen uitgelegd: verplicht door hun werkgever, door groepsdruk in hun netwerken of zelfs door overheidsdwang. Op de een of andere manier komen er iedere dag mensen bij die hun eigen "digitale educatie" ontvangen.

In de FSFE-track kijken we naar manieren die ons niet gevangenzetten maar in plaats daarvan ons versterken. Vrije Software-oplossingen die ons de vrijheid geven om de soevereiniteit onze data te behouden, om samen te werken aan nieuwe technologieën en iedereen te helpen om de achterliggende technologie te begrijpen. Kent u goede software waar andere mensen van kunnen leren of kunnen gebruiken bij hun dagelijkse interacties? Kunt u contexten uitleggen die leiden tot afhankelijkheden of mensen in hun kracht zetten?

Meldt u zich dan aan voor de FSFE-track in een van de vier categorieën: "Initiation", "Tech", "Society" of "Culture & Art". We kijken uit naar lezingen en werkgroepen. U kunt gedetailleerdere informatie over de verschillende onderwerpen vinden op de LSM2018-pagina's. De inzendtermijn sluit op 30 april.

European Parliament in Strasbourg.