Nieuws

FSFE vereenvoudigt lidmaatschapsprocedures voor bijdragers

op:
Geschreven door 

Tijdens de Algemene Vergadering van vorig jaar is aan de Raad van de FSFE gevraagd om een verandering van de statuten voor te bereiden om de zogenoemde "Fellowship-zetels" te verwijderen. Deze motie is aangenomen met 20-3 stemmen en nul absenties. Vandaag keurde de Algemene Vergadering van de FSFE in een buitengewone vergadering de verwijdering van Fellowship-zetels goed. In de toekomst zal toegang tot FSFE-lidmaatschap worden gefaciliteerd door middel van normale lidmaatschapsprocedures voor actieve FSFE-bijdragers.

Aanvankelijk waren verkiezingen voor Fellowship-zetels geïntroduceerd om FSFE's duurzame donoren toegang te geven tot de Algemene Vergadering en zo een stem te bieden over strategische beslissingen in de FSFE. FSFE's Algemene Vergadering ziet nu toch de negatieve kant van zulke verkiezingen ondanks de aanvankelijke goede bedoelingen. Omdat de gemeenschap nooit een vergelijkbare vertegenwoordiging voor zakelijke donoren zou accepteren is het ongepast om zo'n vertegenwoordiging te hebben voor welke puur financiële bijdrager dan ook.

Bij het evalueren van onze negen verkiezingen waren de positieve aspecten dat veel voormalige vertegenwoordigers permanente leden zijn geworden en een waardevolle aanvulling vormen van FSFE's algemene vergadering. De negatieve kant was dat we actieve bijdragers dwongen om tegen elkaar te strijden in verkiezingen waarbij de uiteindelijke beslissing over lidmaatschap slechts werd genomen door financiële bijdragers zonder verwijzing naar bewezen toewijding en expertise van onze kandidaten. In het verleden ontmoedigde dit ongelukkige mechanisme actieve leden van de gemeenschap om zich aan te melden voor lidmaatschap.

Gebaseerd op het feit dat alle nieuwe leden die lid werden door middel van Fellowhip-verkiezingen daarvoor al actief bij hebben gedragen, geloven we dat de betere manier om ons ledenaantal te laten groeien wordt gevormd door actieve bijdragers aan te moedigen om leden van de AV te worden, zonder het nadeel van verkiezingen. Daarbij komt dat het ook ruimte biedt om meer dan een lid per jaar te integreren.

Tijdens de buitengewone Algemene Vergadering van vandaag is met 21:1 stemmen besloten om de Fellowship-zetels te verwijderen. We zullen nu gaan werken aan het verder verbeteren van de documentatie over hoe bij te dragen aan de FSFE en over hoe u lid kunt worden van de FSFE.

Als u ons rechtstreeks wilt spreken of een actieve deelnemer wilt worden dan moedigen wij u aan om deel te nemen aan de gemeenschapsontmoeting van dit jaar, van 7 tot 9 juli tijdens de Libre Software Meeting in Straatsburg (Frankrijk). We kijken ernaar uit om u daar te ontmoeten.