SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuws

Auteursrechtrichtlijn: EU neemt op het laatste moment maatregelen voor Vrije Software [bijgewerkt]

op:

Het Europees Parlement nam de controversiële auteursrechtrichtlijn aan met 348 stemmen voor, 274 stemmen tegen en 36 onthoudingen. Deze stemming markeert het einde van jarenlange debatten in de Europese Unie. Verhitte debatten over de introductie van uploadfilters zijn geëindigd in protesten van tienduizenden mensen door heel Europa heen. In een actie op het laatste moment, in september 2018, nam het Europees Parlement een amendement aan en voerde de trialoog door om tenminste platforms te beschermen waarop Vrije en Open Bron Software wordt ontwikkeld.

“We zijn blij dat we in staat waren om bewustzijn en begrip over hoe software-ontwikkeling in Europa op dit moment werkt bij beleidsmakers te vergroten. Het van deze richtlijn uitsluiten van providers die code hosten en delen is cruciaal om Vrije Software-ontwikkeling in Europa gezond, solide en in leven te houden. Toch zijn we teleurgesteld dat de EU de kans om auteursrecht op een redelijke wijze te vernieuwen heeft gemist”, zegt Alexander Sander, beleidsmanager van de Free Software Foundation Europe.

De Free Software Foundation Europe en Open Forum Europe hebben in 2017 de campagne “Save Code Share” gestart. Meer dan 14.000 mensen steunden onze oproep in een open brief die van EU-beleidsmakers eist dat zij de mogelijkheid om samen online software te bouwen in het huidige voorstel voor de EU auteursrechtrichtlijn bewaart.

Bewerking op 28 maart 2019: De originele versie van dit persbericht vroeg met klem aan de Europese Commissie om filtermonopolies te vemijden, maar onze beschrijving van ons standpunt over filters was onduidelijk en incompleet. FSFE is niet voor het ontwikkelen van "fundamentally flawed filtering technologies" en is dat ook nooit geweest. De FSFE vecht al vanaf het begin tegen uploadfilters, bijvoorbeeld als ondertekenaar van Copyright for Creativity en Create Refresh. Bovendien vroegen we samen met meer dan 80 organisaties aan de EU-lidstaten om het schadelijke artikel 13 (nu: artikel 17) te verwerpen. De FSFE zal oplossingen steunen die de rechten van gebruikers om de controle over technologie bewaren evenals ethische standaarden voor dienstaanbieders.