SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Nieuws

De FSFE herkiest voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester

op:

De Algemene Vergadering van dit jaar vond op 12 oktober in Essen (Duitsland) plaats. Daar hebben de leden van de FSFE Matthias Kirschner als voorzitter, Heiki Lõhmus als vicevoorzitter en Patrick Ohnewein als penningmeester herkozen voor weer een tweejarige termijn.

Matthias Kirschner heeft de FSFE sinds 2015 als voorzitter gediend en hij werkt sinds 2009 voltijds voor de FSFE. In 1999 begon hij Vrije Software te gebruiken en realiseerde hij zich dat software diep verweven is door alle aspecten van onze levens. Kirschner is ervan overtuigd dat deze technologie de samenleving moet versterken en niet moet beperken. Hij werd tijdens zijn studie politicologie en bestuurskunde in 2004 lid van de FSFE. Kirschner is gepassioneerd om regeringen, bedrijven, andere organisaties en mensen te helpen om te begrijpen hoe zij voordeel kunnen hebben van Vrije Software, die iedereen de rechten geeft om software te gebruiken, te begrijpen, aan te passen en te delen; en hoe deze rechten helpen bij het ondersteunen van de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en privacy.

Heiki Lõhmus heeft de FSFE sinds oktober 2016 als vicevoorzitter gediend. Lõhmus begon in 2011 als vertaler vrijwilligerswerk te doen en nam snel daarna de verantwoordelijkheid van het coördineren van het vertaalwerk op zich. In 2013 werd hij lid van de FSFE. Als lid was het zijn hoogste prioriteit om FSFE meer waardering voor vrijwilligers en hun bijdragen te laten hebben. Hoewel in FSFE mensen zijn belangrijkste aandachtsveld waren en zijn, draagt hij een master-titel als aeronautisch ingenieur en jaagt hij nu een PhD na over het op afstand waarnemen van de Groenlandse ijskap. Hij is altijd blij met een mogelijkheid om te horen van onze supporters, vrijwilligers of potentiële vrijwilligers, dus stuur hem een berichtje.

Patrick Ohnewein werd in 2009 lid en in 2017 penningmeester van de FSFE. Hij heeft sinds de jaren 1990 gebouwd aan een Vrije Software-gemeenschap in Zuid-Tirol. Hij is medeoprichter van de Linux Gebruikersgroep Bozen-Bolzano-Bulsan en heeft gediend als haar bestuurslid. Hij heeft ook de jaarlijkse Zuid-Tiroler Vrije Softwareconferentie georganiseerd. Ohnewein coördineert e-maillijsten over softwareprojecten en is als IT-expert betrokken bij verschillende werkgroepen en comités voor Vrije Software en de IT-gemeenschap. In zijn dagelijks werk op het NOI Techpark in de Italiaanse regio Zuid-Tirol is hij verantwoordelijk voor het coördineren van Europese ontwikkelings- en onderzoeksprojecten op het gebied van toerisme, mobiliteit, energie en voedsel. Hij promoot een innovatieve strategie bovenop Open Data, Open Standaarden en Vrije Software.

FSFE-ontmoeting Algemene Vergadering, 2019

De Algemene Vergadering bestaat uit de leden van de FSFE e.V., FSFE's juridische lichaam. Zij is verantwoordelijk voor strategische planning, budgettering, bepaling van de agenda en de verkiezing, het ontslag en de herroeping van de uitvoerende raad en de penningmeester.