Nieuws

München kiest voor "Publiek Geld? Publieke Code!"

op:

Het nieuwe dagelijkse bestuur van de gemeente München kiest in haar akkoord voor het principe "Publiek geld? Publieke Code!". De FSFE juicht deze beslissing toe en zal de voortgang van de implementatie op de voet volgen.

De coalitie van SPD en Groenen in München is in vervolg op lokale verkiezingen in maart afgelopen zondag tot een coalitieakkoord gekomen. Dit akkoord bevat een positieve verklaring over het gebruik van Vrije Software: het principe "Publiek geld? Publieke Code!" zou in de toekomst van toepassing moeten zijn. München sluit zich dus aan bij de eis van de FSFE.

De FSFE verwelkomt het "Publiek Geld? Publieke Code!"-beleid van het nieuwe bestuur van München. Nadat het vorige bestuur van SPD en CSU afstand had genomen van de voorafgaande progressieve Vrije Softwarestrategie is dit nu weer een positief signaal. Overheden die het "Publiek Geld? Publieke Code!"-principe volgen kunnen profiteren van samenwerking met andere openbare lichamen, onafhankelijkheid van individuele leveranciers, potentiële belastingbesparingen, meer innovatie en een betere basis voor IT-beveiliging", zegt Matthias Kirschner, voorzitter van de Free Software Foundation Europe.

In 2014 heeft de SPD met de CSU een coalitieakkoord gesloten en is Dieter Reiter (SPD) gekozen tot nieuwe burgemeester van München. Deze stad gaf haar "LiMux"-strategie om een onafhankelijke IT-infrastructuur te ontwikkelen, gebouwd met Vrije Software en een GNU/Linux besturingssysteem, op en begon terug te keren naar afhankelijkheid van propriëtaire software. De Free Software Foundation Europe bekritiseerde deze remigratie in het verleden. Nu, met de nieuwe coalitie van SPD en Groenen, lijkt München lijkt weer goed bezig te zijn door zich te committeren aan "Publiek geld? Publieke Code!". Toch laat het akkoord ruimte voor verbetering omdat het enkele typische mazen bevat zoals de vage beperking tot software waarvan de code geen persoonlijke of vertrouwelijke gegevens bevat. Daarom zal de FSFE de voortgang van de implementatie van het "Publiek Geld? Publieke Code!"-beleid en de behandeling van aanbestedingsprocedures nauwlettend blijven volgen.

Stadsplattegrond van München

Het "Publiek Geld? Publieke Code!"-initiatief heeft als doel om van Vrije Software de standaard te maken voor met publiek geld gefinancierde software. De Free Software Foundation Europe heeft samen met meer dan 180 maatschappelijke organisaties en meer dan 27.000 personen de open brief ondertekend. We zullen de handtekeningen gebruiken om contact op te nemen met besluitvormers en politieke vertegenwoordigers in heel Europa en hen overtuigen om van publieke code de standaard te maken. Wij nodigen u uit om uw handtekening toe te voegen en zo een grotere impact te hebben op https://publiccode.eu/.