Nieuws

Samenwerkend Vrije Softwareplatform voor overheden: groep presenteert concept

op:

Het toegenomen gebruik van Vrije Software is een centraal onderdeel voor meer digitale soevereiniteit. Samen met een sterke alliantie van overheden, politiek, bedrijfsleven en burgermaatschappij vragen wij om de ontwikkeling van een code-bron met Vrije Software voor de publieke sector.

Het toegenomen gebruik van Vrije Software door openbare instellingen is een centrale bouwsteen voor meer digitale soevereiniteit. Vrije Software, ook bekend als Open Source Software, kan door iedereen worden beoordeeld en kan dus onafhankelijk worden gecontroleerd op veiligheidsaspecten. Toepassingen kunnen door de gebruiker zelf worden bediend en aangepast aan haar/zijn behoeften. Op deze manier kan een hoge mate van onafhankelijkheid van enkele leveranciers kan worden bereikt. Bovendien hebben overheden de mogelijkheid om gemakkelijker met elkaar, over organisatorische grenzen heen, samen te werken.

Samen met de Open Source Business Alliance, de federale werkgroep van gemeentelijke IT-dienstverleners Vitako en andere experts, heeft de FSFE een eerste concept ontwikkeld voor een coderegister voor de publieke sector en talrijke aanhangers gevonden bij de overheden, de politiek, economie en de burgermaatschappij. Onder het motto "Een plaats voor publieke code" wil de belangengroep nu de weg vrijmaken voor een portaal waardoor de Duitse overheid Vrije Software, ook wel Open Source Software genoemd, op een adequate en legale manier kan uitwisselen en gezamenlijk ontwikkelen.

Als eerste resultaat werd een werkdocument opgesteld dat het idee van een code pakketbron in de juiste context plaatst en de uitdagingen beschrijft. Het verduidelijkt ook het potentieel van Vrije Software voor gebruik in openbare instellingen en hoe een dergelijke opslagplaats kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de digitalisering van overheidsdiensten.

"Het gebruik van Vrije Software legt zichzelf op aan publieke instellingen: Vrije Software geeft iedereen het recht om programma's voor welk doel dan ook te gebruiken, te begrijpen, te delen en te verbeteren. Overheidsinstellingen worden gefinancierd door middel van belastingen. Ze moeten ervoor zorgen dat ze het geld zo efficiënt mogelijk besteden. Door gebruik te maken van Vrije Software kunnen overheden samenwerken bij het ontwikkelen van code en gebruik maken van bestaande oplossingen zonder het wiel steeds opnieuw uit te hoeven vinden. Als het publiek geld is zou de code ook publiek moeten zijn! Bovendien helpt Vrije Software om de afhankelijkheid van individuele aanbieders te minimaliseren en dus schept het de basis voor digitale soevereiniteit. De FSFE heeft daarom de "Publiek Geld? Publieke Code!"-campagne ontwikkeld om overheden de voordelen van het gebruik van Vrije Software te laten zien. Er ontbreekt in Duitsland echter nog steeds een gemeenschappelijke plaats om deze software binnen publieke instellingen uit te wisselen", legt FSFE's beleidsmanager Alexander Sander uit.

Daarom volgt "Een plaats voor Publieke Code" de volgende aanpak: Vrije Software voor de overheid moet te vinden zijn op een gestructureerde manier en het moet mogelijk zijn om legaal samen te ontwikkelen en te documenteren. Daarnaast is het belangrijk dat de omgeving de uitwisseling tussen de belanghebbenden, zoals programmeurs, gebruikers en beheerders promoot de oprichting van netwerken ondersteunt zodat rond individuele projecten gemeenschappen kunnen worden gecreëerd.

Om aan deze eisen te voldoen zijn er een catalogus van Vrije Softwareoplossingen, een gefederaliseerd gebruikersbeheer en een code- en informatieplatform nodig. Hiervoor bestaan al vrije softwareoplossingen die in een eerste stap kunnen worden uitgerold. De volgende stap is het vinden van een ondersteunende organisatie en het zorgen voor een stabiele financiering om te voldoen aan de behoeften van de belanghebbenden die in de toekomst gebruik zullen maken van dit platform.

Het "Een plaats voor Publieke Code"-initiatief nodigt overheden, de politiek en de Vrije Softwaregemeenschap uit om deel te nemen aan de discussie en om het project verder te ontwikkelen, wat de digitalisering van de overheid, in overeenstemming met het idee van Vrije Software, aanzienlijk kan versnellen.

Een document met de achtergronden van dit initiatief kunt u hier (.pdf) vinden.

Handen wijzen naar een plaats voor Publieke Code
Een plaats voor Publieke Code

Het "Publiek geld? Publieke Code!"-initiatief heeft als doel om Vrije Software als standaard te vestigen voor met publiek geld gefinancierde software. Overheden die dit principe volgen kunnen profijt hebben van verschillende voordelen: samenwerking met andere openbare lichamen, onafhankelijkheid van individuele verkopers, potentiële belastingbesparingen, promotie van innovatie en een meer solide basis van IT-veiligheid.

Het "Publiek Geld? Publieke Code!"-initiatief van de Free Software Foundation Europe wordt gesteund door meer dan 180 organisaties en overheden, inclusief de gemeente Barcelona. U vindt meer informatie op: publiccode.eu/