Nieuws

NGI0: Hoe de FSFE Vrije Software-ontwikkelaars helpt het internet te verbeteren

op:

Nu de FSFE met haar derde en laatste jaar van betrokkenheid bij het NGI0 Initiatief van de Europese Commissie bezig is, is de feedback over ons werk op dit gebied positief. Vandaag geven we u updates over waar het team aan gewerkt heeft in het kader van dit initiatief en delen we de feedback van verschillende ontwikkelaars over hoe we erin geslaagd zijn om hen te helpen.

Hoe ziet het internet van de toekomst eruit? Het Next Generation Internet Initiative (NGI) Europese Commissie (EC) stelt zich een Internet voor dat zowel toegankelijk en divers is als wel de fundamentele waarde van privacy respecteert. Bij de FSFE geloven we dat Vrije Software de sleutel is om deze visie te verwezenlijken, zodat alle mensen, ongeacht hun achtergrond, het internet kunnen gebruiken als een effectief instrument om hun volledige potentieel te bereiken.

"NGI0 heeft het niet alleen mogelijk gemaakt om onze doelen na te streven door financiering te verstrekken. Ik ben een aantal keren benaderd door professionals die ik heb leren respecteren voor hun kennis en concrete ondersteuning, variërend van beveiliging tot bruikbaarheid, internationalisering, licenties, auteursrecht en het in een perspectief van inclusiviteit en diversiteit plaatsen van wat we doen. Hun hulp zal een lange weg gaan om onze producten te verbeteren en ik ben er zeker van dat we, voor we klaar zijn, andere partners zullen zoeken voor het NGI0-project."

Joop Ringelberg, Perspectives-core Project

Daartoe is de FSFE sinds november 2018 een partnerorganisatie van Next Generation Internet Zero (NGI0), een coalitie van dertien non-profitorganisaties uit heel Europa, gecoördineerd door de NLnet Foundation. Het doel van NGI0, dat onder de algemene NGI-koepel valt, is het verstrekken van financiële subsidies en technische ondersteuning aan onderzoekers en ontwikkelaars die werken aan Vrije Software-oplossingen die bijdragen aan de totstandkoming van het internet van de volgende generatie.

FSFE biedt via NGI0 hulp aan Vrije Software-ontwikkelaars

Next Generation Internet
Vrije Software is cruciaal voor de toekomst van het Next Generation Internet.

Als onderdeel van de technische bijstand aan softwareprojecten die deelnemen aan NGI0 richt de FSFE zich op het verschaffen van richtlijnen over de beste praktijken om de componenten, licenties en auteursrechten van softwarepakketten bekend te maken. We zijn blij een update te kunnen geven over de impact en de vooruitgang die de FSFE en het project in zijn geheel hebben gehad.

"Onze behoeften als Vrije Software-ontwikkelaar werden begrepen en beantwoord met een minimum aan fricties... Met audits ging deze NGI0-ondersteuning verder dan ons in staat stellen om meer tijd te besteden aan het project: ze leerden ons hoe we het konden verbeteren. Het FSFE REUSE-team heeft zelfs echte code bijgedragen met een regelmatig merge-request; een perfecte illustratie van het feit dat 'zij' met ons samenwerken!"

Simon Descarpentires, Meta-Press.es Project

Om effectief te zijn op de schaal van het internet zullen alle 242 NGI0-softwareprojecten aan het einde van hun betrokkenheid bij het project Vrije Software zijn. We hebben zowel veel vooruitgang geboekt in onze pogingen om deze deelnemende softwareprojecten te helpen met hun wettelijke en licentiebehoeften, als wel in het hen overtuigen om onze REUSE-standaarden over te nemen als beste praktijken voor het weergeven van licentie- en auteursrechtelijke informatie.

Om dit doel te bereiken hebben wij een workflow ontwikkeld om projecten te helpen een licentiecompliance-cyclus te doorlopen die uit verschillende fasen bestaat om zo alle juridische vragen die het project zou kunnen stellen te identificeren, te verwerken en op te lossen.

"We luisteren altijd naar ontwikkelaars om te leren hoe we hen het beste kunnen helpen. Hoewel het project in het begin zeker wat groeipijnen kende is de feedback van de ontwikkelaars ongelooflijk waardevol geweest voor ons om onze workflow in de loop van onze betrokkenheid bij het NGI0 initiatief te verfijnen en zo de ervaring voor alle deelnemers zo vruchtbaar en collaboratief mogelijk te maken."

Gabriel Ku Wei Bin, Juridisch Coördinator FSFE

REUSE: Auteursrecht en licenties voor iedereen gemakkelijker gemaakt

Het is een belangrijk deel van ons werk in het NGI0 initiatief om deelnemende softwareprojecten te helpen met het overnemen van onze REUSE-standaarden. Code die deze normen implementeert kan gemakkelijk machinaal worden gelezen zodat auteursrecht- en licentie-informatie daarin automatisch zonder handmatige tussenkomst kan worden geverifieerd. Hierdoor kan de code snel en veilig worden overgenomen door particulieren, overheden en bedrijven van welk omvang dan ook.

"Het REUSE-raamwerk vereenvoudigt het declareren en beheren van verschillende licenties in je eigen project en stelt zo iedereen duidelijk in staat om Vrije Software te hergebruiken. De toevoeging van REUSE header- en softwarelicentie-informatie aan ons Neuropil-project verliep vlot en pijnloos. Het belangrijkste werk werd uitgevoerd door middel van een eenvoudig samenvoegverzoek over een diverse set van broncodebestanden, externe bibliotheken en documentatie. Een grote dank van het team voor FSFE's bijdrage!"

Stephan Schwichtenberg, Neuropil Project

Tijdens 2020 en in het eerste kwartaal van 2021 hebben we met meer dan 100 softwareprojecten die aan NGI0 deelnemen samengewerkt om hen te begeleiden bij het implementeren van de REUSE-normen in hun workflow. Dit omvatte een directe samenwerking met hun repositories om de manier waarop de licentie- en auteursrechtinformatie in hun repositories wordt weergegeven te verbeteren, zodat eventuele toekomstige gebruikers van hun werk gemakkelijker aan deze licentie- en auteursrechtverplichtingen kunnen voldoen.

Educatieve materialen ontwikkelen

Samen met een andere NGI0-partnerorganisatie, het Instituut voor Juridische Aangelegenheden betreffende Vrije en Open Source Software, of ifrOSS, hebben we op onze website een set educatieve FAQ's opgenomen over juridische en licentiekwesties van Vrije Software. Deze FAQ's behandelen onderwerpen die nuttig zijn voor elke Vrije Software ontwikkelaar, zoals de basisprincipes van auteursrecht, licentieproblemen met Vrije Software en problemen met licentiecompatibiliteit. Naast deze snelle FAQ's hebben we ook meer omvattende educatieve PDF-documenten voorbereid die deze onderwerpen dieper uitleggen.

Begeleiding bieden bij juridische en licentiekwesties

Veel deelnemende softwareprojecten kunnen ook heel wat juridische vragen hebben met betrekking tot de verschillende licenties die relevant zijn voor hun werk. Terwijl de FSFE hen helpt met de meer eenvoudige vragen kunnen ze van ifrOSS ook begeleiding en advies krijgen over meer complexe juridische kwesties. De afgelopen twee jaren hebben we begeleiding geboden bij vragen over verschillende onderwerpen, waaronder vragen over licentie-implementatie en compatibiliteitsproblemen, afhankelijkhedenbeheer, het beheer van externe bijdragen, licentie-scanninggereedschappen, handelsmerkkwesties, potentiële licentieovertredingen en hardwarelicenties.

"Wat REUSE betreft hebben we veel geleerd. We beseffen dat het idee achter REUSE eenvoudig, duidelijk en krachtig is... Tegenwoordig worden Vrije Softwareprojecten steeds ingewikkelder en veel componenten/bestanden van eenzelfde project hebben verschillende licentie/auteursrechtinformatie. REUSE helpt enorm bij het bijhouden van de status van deze informatie in ons project."

Xianjun Jiao, OpenWifi Project

REUSE en FSFE's voortgaande commitment om Vrije Software-ontwikkelaars te helpen

Ons werk met het NGI0-initiatief is een groot succes voor REUSE omdat we erin geslaagd zijn om heel veel ontwikkelaars die werken aan software die uiteenlopende problemen zal oplossen, een beter begrip te geven van Vrije Softwarelicenties, compliance-problemen en hoe ze deze het best kunnen voorkomen als ze onze REUSE-normen invoeren. Het verspreiden van dergelijke kennis en bewustzijn onder ontwikkelaars helpt om een robuuster en gezonder Vrije Software-ecosysteem te creëren. Het werken met REUSE via het NGI0 initiatief is inderdaad een leerrijke ervaring geweest voor de FSFE zelf.

"Betrokken zijn bij NGI0 is een voedende ervaring geweest. Enerzijds was het zeer interessant om nauw samen te werken met en te leren van projecten die de toekomst van het internet vormgeven. Anderzijds heeft het deel uitmaken van het FSFE-team me de nodige technische en juridische vaardigheden bijgebracht om me comfortabel te voelen om rechtstreeks bij te dragen aan de repositories van de projecten via merge-requests; een taak die in het begin volledig nieuw voor me was. Alle positieve feedback van deze projecten moedigen me alleen maar aan om verder te doen waar ik goed in ben.”

Lina Ceballos, FSFE Juridische trainee

Een van de gebieden waarop de FSFE zich engageert om ontwikkelaars te begeleiden is het juridische en licentiedomein. Sinds 2009 coördineert de FSFE een netwerk van juristen op het gebied van Vrije Software, en biedt hen een forum voor juridische discussies op het scherp van de snede. Met de hulp van dit netwerk van experts hebben we initiatieven kunnen ontwikkelen zoals REUSE, dat het makkelijker maakt voor ontwikkelaars om te voldoen aan hun juridische en licentieverplichtingen voor Vrije Software, zonder dat ze daarvoor zelf experts hoeven te worden.

Hoewel het NGI0-initiatief naar verwachting eind 2021 ten einde loopt zal de FSFE aan ontwikkelaars niettemin begeleiding blijven bieden. In de komende maanden zullen we Vrije Softwareprojecten een laagdrempelige mogelijkheid bieden om van onze REUSE-professionals hulp te vragen. Net zoals bij NGI0 zal de FSFE ontwikkelaars helpen om hun projecten REUSE-conform te maken, terwijl er ook duidelijkheid komt over mogelijk complexe situaties op het vlak van auteursrechten en licenties. Blijf op de hoogte voor meer informatie!