Nieuws

Europees Parlement stemt voor Vrije Software in KI-resolutie

op:

Vandaag heeft het Europees Parlement een resolutie over kunstmatige Intelligentie (KI) aangenomen, met een enorme meerderheid van 495 stemmen voor, 34 tegen en 102 onthoudingen. Er zijn veel verwijzingen naar de voordelen van Vrije Software opgenomen in de tekst; de FSFE dringt er nu bij het Parlement op aan om het eigen standpunt over te nemen in de KI-verordening.

De resolutie stelt dat bij overheidsopdrachten Vrije Software, waar passend, verplicht moet worden gesteld met het doel om grensoverschrijdende samenwerking aan te moedigen. Het Parlement wijst ook op het belang van Vrije Software als een manier om investeringen te bevorderen en innovatie te stimuleren in KI-technologieën in de EU.

robot die een boek leest
Kunstmatige intelligentie begint met machinaal leren
"Wij zijn verheugd over de evaluatie en de eisen van het Europees Parlement. Met deze resolutie erkent het Parlement het belang en de relevantie van Vrije Software voor KI", legt FSFE-projectmanager Lina Ceballos uit.

De FSFE eist met haar "Publiek Geld? Publieke Code!"-initiatief dat door de overheid gefinancierde software publiek beschikbaar wordt gesteld onder een Vrije Softwarelicentie. Het is ook belangrijk om te vertrouwen op Vrije Software in KI omdat het helpt innovatie te bevorderen, de lokale economie stimuleert, zorgt voor transparantie en zo helpt grondrechten te beschermen.

"Wij vragen de leden van het Europees Parlement om rekening te houden met hun standpunt waarover zij vandaag hebben gestemd en ervoor te zorgen dat dit belangrijke standpunt over Vrije Software en KI ook in de regelgeving opgenomen zal worden." eist FSFE-beleidsadviseur Alexander Sander.

In de komende weken zal het Europees Parlement dichter bij het eigen standpunt over de KI-verordening komen: tot eind mei kunnen de leden amendementen op de Commissietekst indienen, van waaruit het standpunt van het Parlement wordt gevormd. De FSFE heeft onlangs een speciaal document voor besluitvormers gedeeld, met uitgewerkte argumenten over het gebruik van Vrije Software in KI-technologieën, waarin de voordelen worden benadrukt die Vrije Software kan bieden aan deze cruciale regelgeving.