We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuws

De FSFE helpt een “internet van mensen” te bouwen

op:

De Free Software Foundation Europe is partner van het Next Generation Internet Zero-consortium, dat tot doel heeft een veerkrachtiger, betrouwbaarder en open internet te bouwen dat eindgebruikers in staat stelt controle te hebben over de technologie. Het FSFE-team ondersteunt NGI0-gesteunde projecten bij juridische en licentie kwesties en helpt hen om REUSE-compatibel te worden.

Futuristisch beeld met een blauwe achtergrond en mensen

Hoe geven opkomende technologische innovaties vorm aan onze toekomst? Hoe ziet het internet van de toekomst eruit? De Free Software Foundation Europe (FSFE) gelooft dat Vrije Software de sleutel is tot een internet dat toegankelijk, open, transparant en divers is en mensenrechten in digitale ruimten respecteert. Daarom is de FSFE sinds 2018 partner van verschillende projecten die deel uitmaken van het Next Generation Internet (NGI) om deze droom werkelijkheid te laten worden.

Het internet transformeren: één softwareproject tegelijk

Sinds begin 2023 is de FSFE betrokken bij twee NGI Zero-subsidieprogramma's, namelijk Entrust en Core. Beide programma's hebben tot doel een "internet van mensen" te creëren: een virtueuze cirkel van innovatie door middel van Vrije Software, Open Hardware en Open Standaarden. Deze programma's kennen subsidies toe via oproepen tot het indienen van voorstellen voor softwareprojecten die werken aan de verbetering van privacy, betrouwbaarheid en datasoevereiniteit op internet. Ingediende projecten worden beoordeeld op hun technische verdienste, strategische relevantie voor het internet van de volgende generatie en de algemene waarde voor geld. De belangrijkste doelstelling is het leveren van potentiële bijdragen aan het Open Internet, het bevorderen van Vrije Software-alternatieven voor sleutelelementen van de internetwaardeketen en apparaten. Alle wetenschappelijke resultaten moeten worden gepubliceerd als open access, en alle software en hardware moeten in hun geheel worden gepubliceerd onder een erkende vrije software- of hardwarelicentie.

Het FSFE-team begeleidt succesvolle gesubsidieerde projecten betreffende juridische en vergunningskwesties en helpt hen om REUSE-compatibel te worden. Door individuele beoordelingen en directe bijstand willen we de weergave van ondubbelzinnige en perfect door mens en machine leesbare licentie- en auteursrechtinformatie bevorderen. Andere consortiumpartners bieden ondersteuning voor andere kwesties die elk gesubsidieerd softwareproject, zoals beveiliging, toegankelijkheid en vertalingen, kunnen verbeteren.

"Wij zijn in de afgelopen jaren partner van verschillende Next Internet Zero-projecten geweest, omdat we gebruikers in staat willen stellen om de technologie te controleren en daarvoor hebben we een open internet nodig dat gebouwd is op sterke en transparante technologieën. Dit zal innovatie en gelijkheid bevorderen zal iedereen ten goede komen."

Gabriel Ku Wei Bin, FSFE's senior juridische projectmanager
Vier handen van verschillende raciale achtergronden houden elkaar vast en vormen een vierkant.

Naleving van Vrije Softwarelicenties is van het grootste belang

Tijdens onze vorige projecten in het kader van het NGI Zero-raamwerk heeft de FSFE steun geleverd aan 296 deelnemende softwareprojecten om hen te helpen met hun juridische en licentiekwesties, bijvoorbeeld door hen advies te geven over hoe, met behulp van onze REUSE-specificatie, auteursrecht- en licentie-informatie te tonen in hun in hun pakketbronnen.

Door de gesubsidieerde softwareprojecten in de NGI Zero-programma's aan te moedigen om onze REUSE specificatie aan te nemen, wil de FSFE het beheer van hun licentie- en auteursrechtinformatie vergemakkelijken, door de manier waarop deze informatie aan de broncode wordt toegevoegd consistenter te maken en op manieren die het mogelijk maken om veel van de betrokken processen te automatiseren.

De REUSE-specificatie is de sleutel om de communicatie van licentie- en auteursrechtinformatie van Vrije Softwareprojecten voor iedereen gemakkelijker te maken. Met een verzameling van beste praktijken en het REUSE hulpgereedschap wordt het toevoegen van deze juridische informatie in elk bestand van het project een eenvoudig proces.

Verkrijg financiering!

Als u momenteel werkt aan een softwareproject waarvan u denkt dat het past bij de doelstellingen van Next Generation Internet, dan moedigen wij u aan om een aanvraag in te dienen voor financiering en technische steun, niet alleen van de FSFE, maar ook van onze NGI Zero-consortiumpartners. Oproepen tot het indienen van voorstellen vinden plaats op voortschrijdende basis en de deadline voor de huidige oproep tot het indienen van voorstellen is op 1 augustus 2023, om 12:00 CEST..

Ilustratie van een stad van de toekomst met mobiele apparaten

Het Next Generation Internet-initiatief

Het Next Generation Internet (NGI) is een initiatief van de Europese Commissie dat tot doel heeft om de ontwikkeling en evolutie van het internet tot een internet van mensen vorm te geven. Een internet dat beantwoordt aan de fundamentele behoeften van mensen, waaronder vertrouwen, veiligheid en inclusie, terwijl het de waarden en de normen die alle burgers in Europa genieten reflecteert. Het is de bedoeling om de belangrijke technologische bouwstenen voor het internet van morgen op de juiste plaats neer te zetten en het toekomstige internet vorm te geven als een interoperabel platformecosysteem dat de waarden belichaamt die Europa dierbaar zijn: openheid, inclusiviteit, transparantie, privacy, samenwerking en databescherming. Het doel is gebruikers de vrijheid te geven om te kiezen uit een reeks gedecentraliseerde digitale oplossingen voor het internet, op basis van ee n reeks gedecentraliseerde digitale Vrije Software-oplossingen voor het internet en apparaten.

Overweeg alstublieft een FSFE-donateur te worden. U maakt ons lange termijn-enagement en professionele toewijding aan het verdedigden van de rechten van mensen om technologie te controleren mogelijk.