Nieuws

Verordening Cyberveerkracht: eerste commissie steunt eis FSFE om Vrije Software te beschermen

op:

De commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) heeft vandaag een markante beslissing genomen om Vrije Software-ontwikkelaars te beschermen in de Verordening Cyberveerkracht (CRA).

Afbeelding in tinten blauw van een slot omgeven door een cirkel en het woord cyberveiligheid (in het Engels, vert.)

De Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) heeft vandaag een markante beslissing genomen om Vrije Software-ontwikkelaars te beschermen in de Verordening Cyberveerkracht (CRA). In september vorig jaar heeft de EU-Commissie de CRA voorgesteld. Het voorstel om Vrije Software uit te sluiten "buiten het kader van een commerciële activiteit" zou een groot deel van de software missen die niet gedekt wordt, maar wel gebruikt. Bovendien zouden kleinere en niet-voor-winst projecten benadeeld worden, omdat zij ook zouden moeten opdraaien voor grote kosten. Daarom hebben we een oplossing voorgesteld die zal leiden tot meer veiligheid en tegelijkertijd het ecosysteem van Vrije Software zal beschermen:

  1. Aansprakelijkheid moet worden verschoven naar degenen die Vrije Software implementeren in plaats van degenen die Vrije Software ontwikkelen; en
  2. Degenen die aanzienlijk financieel voordeel halen uit deze implementatie, moeten ervoor zorgen dat de software CE naleeft.
FSFE's senior beleidsconsultant Alexander Sander legt uit: "De commissie interne markt en consumentenbescherming, dat opinie vormt voor CRA, steunt onze eis en stemde voor bescherming van Vrije Software-ontwikkelaars in de Verordening Cyberveerkracht. Wij zijn bijzonder verheugd met de overdracht van deze beschermingen in een artikel en de precieze beschrijving van hoe Vrije Software in de toekomst beschermd moet worden. Wij roepen het de hoofdcommissie op om deze stemming te volgen.

Binnenkort zal de leidende commissie, de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE), haar standpunt bepalen en aan de plenaire vergadering ter stemming voorleggen. Daarna zal de trialoog met het Parlement, de Raad en de Commissie beginnen om tot een definitief akkoord te komen. Tegelijkertijd wordt er onderhandeld over vergelijkbare regels in de Richtlijn Productaansprakelijkheid (PLD). Ook hier pleit de FSFE voor de bescherming van ontwikkelaars van Vrije Software. We bedanken alle organisaties en individuen die bijdragen aan dit standpunt en die ervoor zorgen dat Vrije Software in deze dossiers beschermd wordt.