Nieuws

Verordening Cyberveerkracht & Vrije Software: Parlement verwatert eigen standpunt

op:

Het Europees Parlement heeft vandaag gestemd over zijn standpunt over de Verordening Cyberveerkrachtwet (CRA). Hoewel het standpunt een verbetering is ten opzichte van de vrijstelling om Vrije Software te beschermen, slaagt het er niet in om een juiste bescherming voor te stellen. We roepen de instellingen op om de last van aansprakelijkheid alleen te leggen bij diegenen die aanzienlijk financieel voordeel halen uit de markt en ontwikkelaars en werk zonder winstoogmerk te beschermen.

Twee computerschermen tonen code

Het voorstel van de Commissie om Vrije Software "buiten het kader van een commerciële activiteit" uit te sluiten zou een groot deel van de software die niet onder de richtlijn valt, maar wel wordt gebruikt niet aanpakken. Tegelijkertijd worden kleinere projecten en projecten zonder winstoogmerk benadeeld omdat zij grote kosten moeten dragen.

Daarom hebben we al een oplossing voorgesteld die zal leiden tot meer veiligheid en tegelijkertijd Vrije Software zal beschermen:

  1. Aansprakelijkheid zou moeten worden verschoven naar degenen die Vrije Software gebruiken in plaats van zij die Vrije Software ontwikkelen en
  2. Zij die substantieel financieel voordeel halen uit dit gebruik zouden er zeker van moeten zijn dat de software CE navolgt.

Terwijl de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO), dat met betrekking tot CRA adviseert, onze eis steunde en stemde voor de bescherming van ontwikkelaars van Vrije Software in de Verordening Cyberveerkracht, introduceerde de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) in de stemming van vandaag minder vergaande bescherming. Regelmatige donaties van bedrijven of bijdragen door werknemers van bedrijven aan een project kunnen werk zonder winstoogmerk veranderen in een "commerciële activiteit" en dus leiden tot aansprakelijkheid.

FSFE's senior beleidsadviseur Alexander Sander legt uit: "Met de stemming van vandaag verwatert het Europees Parlement haar eigen standpunt. Het plaatsen van de last van aansprakelijkheid op kleine entiteiten en entiteiten zonder winstoogmerk die het moeten hebben van reguliere donaties zou Vrije Software schade toebrengen en daarmee ook de samenleving en bedrijven. Vanwege het gebrek aan inkomsten en hulpbronnen om door de voorgestelde procedures te gaan om CE na te volgen, zouden enkele van deze projecten helemaal kunnen stoppen. We roepen de instituten op om een compromis te vinden die het Vrije Software-ecosysteem veilig stelt terwijl het aansprakelijkheid schuift naar degenen die substantieel financieel voordeel halen uit het gebruik”.

Interinstitutionele onderhandelingen zullen snel beginnen en zouden mogelijk dit jaar al tot een einde komen. U kunt er hier meer over lezen.