SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Ενημερωτικό δελτίο

FSFE Ενημερωτικό Δελτίο - Νοέμβριος 2010

Αυτή η έκδοση εξηγεί πώς σταθμίζουμε την πίεση των οργανισμών ιδιωτικού λογισμικού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τι κάνουμε σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών για να ενημερώσουμε περισσότερους σχετικά με τους κινδύνους των πατεντών λογισμικού, τι κάνουμε για να ξεφορτωθούμε τις διαφημιστικές καταχωρίσεις μη-ελεύθερου λογισμικού από δικτυακούς τόπους του δημοσίου, και τι μπορείτε να κάνετε για να φέρετε την αλλαγή.

Επιπλέον το Document Foundation συγκροτήθηκε για να μεριμνήσει για την ανάπτυξη του Libre Office. Όλο και περισσότεροι οργανισμοί ευαισθητοποιούνται σχετικά με τις δαπάνες της κυβέρνησης σε μη-ελεύθερο λογισμικό, όπως η κοινοβουλευτική ομάδα Digital Sustainability στην Ελβετία και ο συνεργαζόμενος με εμάς οργανισμός ANSOL στην Πορτογαλία (στα Πορτογαλικά). Τα Μέλη από την Αυστρία ρώτησαν τα πολιτικά κόμματα στη Βιέννη για τη στάση τους απέναντι στα ζητήματα τα σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό, οι συνεντεύξεις στην Κοινότητα άρχισαν και πάλι με μια καινούργια συνέντευξη με την Leena Simon, ο Karsten έδωσε μια ομιλία με θέμα "Power and Freedom" στην Tedx η οποία κατεγράφη (bittorent), και εγώ (ο Matthias) ενημέρωσα τους ακροατές του Dradio Wissen για τις άδειες χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού (στα Γερμανικά).

Τα γεγονότα εναντίον των μυθευμάτων της BSA σχετικά με τα Ανοιχτά Πρότυπα

Τα Ανοιχτά Πρότυπα πάντα αποτελούν ένα καυτό θέμα στις Βρυξέλλες. Όπου και αν πηγαίνουν τα Ανοιχτά Πρότυπα, το Ελεύθερο Λογισμικό μπορεί με ευκολία να τα ακολουθήσει. Για αυτό πιέζουμε για Ανοιχτά Πρότυπα στους κανόνες και στις συστάσεις που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δημόσιες υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη. Για παράδειγμα τεκμηριώνουμε τις αλλαγές στις συστάσεις της νέας διαλειτουργικότητας της ΕΕ ( Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας), δημοσιεύουε ανάλυση, και με την Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων ευαισθητοποιούμε για το θέμα ένα ευρύτερο κοινό.

Αλλά τα Ανοιχτά Πρότυπα δεν αρέσουν σε όλους. Η Business Software Alliance (BSA), μια ομάδα πίεσης για το ιδιοκτησιακό λογισμικό, πιέζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αφαιρέσει τα τελευταία ίχνη υποστήριξης προς τα Ανοιχτά Πρότυπα από την πρόσφατη έκδοση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF).

Εξασφαλίσαμε ένα αντίγραφο της επιστολής που εστάλη στην Επιτροπή από την BSA. Αναλύσαμε τα επιχειρήματά τους και εξηγήσαμε γιατί οι ισχυρισμοί τους είναι λαθεμένοι και γιατί τα Ανοιχτά Πρότυπα είναι κλειδί για τη διαλειτουργικότητα και τον ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή αγορά λογισμικού. Δίνουμε εδώ επιγραμματικά τα ακόλουθα σημεία τα οποία αναπτύξαμε:

Στείλαμε μια επιστολή με αυτά τα επιχειρήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς υποστήριξη των Ανοικτών Προτύπων και της διαλειτουργικότητας, και ενημερώσαμε τον τύπο. Αν και το θέμα αυτό είναι αρκετά περίπλοκο, μεταδόθηκε από πολλά ΜΜΕ. Ίσως να ενδιαφέρεστε για το άρθρο του Glyn Moody "A (Final) Few Words on FRAND Licensing".

WIPO - Ο αγώνας ενάντια στις πατέντες λογισμικού στον WIPO

Αλλά γιατί να περιμένουμε ώσπου να τεθούν τα θέματα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο; Πάντα προσπαθούμε να τα διορθώσουμε στη ρίζα τους, έτσι εργαζόμαστε σε κάποιες επιτροπές στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organisation, WIPO). Στις 11-15 Οκτωβρίου η Μόνιμη Επιτροπή του WIPO σχετικά με τη Νομοθεσία στα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Standing Committee on the Law of Patents, SCP) είχε τη 15η της σύνοδο. Συμμετέχουμε εκεί επειδή η επιτροπή συζητά ερωτήσεις σχετικά με τις πατέντες και τα πρότυπα.

Οι κύριοι στόχοι μας στην επιτροπή είναι να πείσουμε τα κράτη μέλη του WIPO και τους υπαλλήλους του WIPO γιατί το λογισμικό δεν θα πρέπει να πατεντάρεται, τους εξηγούμε τη σχέση ανάμεσα στα πρότυπα και στις πατέντες από την οπτική του Ελεύθερου Λογισμικού και τους βοηθάμε να αντιληφθούν πώς πρέπει να οριστούν οι κανόνες έτσι ώστε οι χώρες τους να εκμεταλλευτούν πλήρως το Ελεύθερο Λογισμικό.

Στην πιο σημαντική μας δήλωση «Δήλωση για τη σχέση ανάμεσα στα πρότυπα και στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην SCP/15 του WIPO» εξηγούμε γιατί τα πρότυπα λογισμικού πρέπει να είναι εφαρμόσιμα σε κάθε λογισμικό ή επιχειρηματικό μοντέλο, μαζί και σε εκείνα που βασίζονται στο Ελεύθερο Λογισμικό. Υποστηρίξαμε ότι όταν οι πατέντες ενσωματώνονται σε πρότυπα λογισμικού, χρειάζεται να αδειοδοτούνται με τρόπο που δεν περιορίζει την εφαρμογή τους. Εκτός από την απουσία κάθε άλλου περιορισμού, αυτό σημαίνει αδειοδότηση ελεύθερη δικαιωμάτων για κάθε ενδιαφερόμενο που εφαρμόζει το πρότυπο.

PDFreaders: 2162 δικτυακοί τόποι του δημοσίου διαφημίζουν μη-ελεύθερο λογισμικό

Ένας μήνας, μια εκστρατεία, ένας στόχος: να ξεφορτωθούμε τις διαφημιστικές καταχωρίσεις μη-ελεύθερου λογισμικού από τους δημόσιους δικτυακούς τόπους. Μέσα σε τέσσερις εβδομάδες, λάβαμε αναφορές για 2162 Ευρωπαϊκούς φορείς που διαφημίζουν μη-ελεύθερα προγράμματα PDFreaders. Εκτός από τους 305 ακτιβιστές, οι οποίοι συμμετείχαν στην αναζήτηση, 1500 άτομα, 46 επιχειρήσεις και 38 οργανισμοί υπόγραψαν στη Συλλογή Υπογραφών για την Αφαίρεση Καταχωρίσεων Ιδιοκτησιακού Λογισμικού από Ιστοτόπους του Δημοσίου. Τώρα που το κυνήγι τελείωσε, είναι η ώρα της καταδίωξης εκείνων των δικτυακών τόπων που ενθαρρύνουν τους επισκέπτες να θέτουν σε κίνδυνο την ελευθερία τους. Είναι ώρα να εξαφανίσουμε αυτές τις διαφημίσεις!

Άτομα με εθελοντισμό υψηλών κινήτρων αναζήτησαν στο διαδίκτυο ιστοχώρους του δημοσίου οι οποίοι διαφημίζουν μη-ελεύθερο λογισμικό και έκαναν αναφορά για 2162 φορείς. Κάποιοι από τους εθελοντές, όπως οι Massimo Barbieri και Lucas Bickel ατομικά ανάφεραν περισσότερους από 350! Οι Alessandro Albini, Rainer Schmitz, και Павел Харитонов (Pavel Kharitonov) επίσης είχαν αξιοσημείωτη συμβολή αναφέροντας 50 φορείς ο καθένας.

Αλλά δεν θα σταματήσουμε στη λίστα με τους φορείς. Στις επόμενες εβδομάδες, θα στείλουμε επιστολές στους φορείς γιι να εφιστήσουμε την προσοχή τους στην αθέμιτη διαφήμιση που προβάλλουν. Εκ μέρους όσων υπογράφουν το κείμενο με τη συλλογή υπογραφών, θα ζητήσουμε από τους φορείς ή να αφαιρέσουν οποιαδήποτε σύσταση για μη-ελεύθερο λογισμικό από τον δικτυακό τους τόπο ή να προσφέρουν επιλογή από διάφορα προγράμματα.

Δραστηριοποιηθείτε: εξαφανίστε αυτές τις διαφημίσεις!

Όπου και αν είστε, ό,τι ώρα και αν είναι εκεί που είστε, μπορείτε να συμβάλλετε στην αφαίρεση των διαφημιστικών καταχωρίσεων μη-ελεύθερου λογισμικού από τους δικτυακούς τόπους του δημοσίου. Η καταπληκτική δουλειά των κυνηγών διαφημίσεων και των μεταφραστών μας έχει θέσει γερό θεμέλιο για την επόμενη φάση. Τώρα επαφίεται σε εσάς να μας βοηθήσετε να αποτελειώσουμε τη δουλειά. Μπορείτε να κάνετε τη διαφορά! Βοηθήστε μας με τις υπολοιπόμενες μεταφράσεις της επιστολής ή κάντε μια δωρεά στο ειδικό ταμείο για την εκστρατεία PDF readers για να μας βοηθήσετε να καλύψουμε τα 1600 ΕΥΡΩ ταχυδρομικά έξοδα και το επιπλέον διοικητικό κόστος ώστε να παραδώσουμε τα μηνύματα σε όλην την Ευρώπη. Βοηθήστε μας να εξαφανίσουμε τις διαφημίσεις!

Ελπίζουμε να σας δούμε στο FSCONS,
Matthias Kirschner- FSFE

--
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού
FSFE Νέα
Μελλοντικές Εκδηλώσεις του FSFE
Συγκέντρωση Ιστολογίων της Κοινότητας
Διάλογοι για το Ελεύθερο Λογισμικό